intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình thực hiện kiểm toán

Xem 1-20 trên 703 kết quả Quá trình thực hiện kiểm toán
 • Cùng tìm hiểu khái quát chung về quá trình thực hiện kiểm toán; thực hiện thử nghiệm kiểm soát; thực hiện thử nghiệm cơ bản; hồ sơ kiểm toán được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 3: Thực hiện kế hoạch kiểm toán". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt47p ngochuyen1234567 30-10-2015 128 9   Download

 • Bài viết trình bày việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán tại các DNBH trở thành nhiệm vụ, mục tiêu của KTNN trong quá trình thực hiện kiểm toán, việc này có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng và hiệu quả chung của cuộc kiểm toán.

  pdf13p vidoraemi2711 18-06-2019 25 0   Download

 • Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động với các đơn vị sự nghiệp có thu ... chỉ thực hiện kiểm toán BCTC mà cần thực hiện KTHĐ, trong đó có hoạt động của các đơn vị SNCT; do vậy, cần có quy trình kiểm toán và định hớng các phơng thức tổ chức thực hiện kiểm toán đối với ... kiểm toán của nớc ngoài trong tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng đối với các tổ chức công. - Đề xuất xây dựng quy trình KTHĐ đối với đơn vị SNCT,...

  pdf155p lanlan38 01-04-2013 133 27   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc sử dụng thủ tục phân tích như các thử nghiệm cơ bản. Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục phân tích vào giai đoạn gần kết thúc cuộc kiểm toán để giúp kiểm toán viên hình thành kết luận tổng thể về báo cáo tài chính.

  pdf7p estupendo4 19-08-2016 45 3   Download

 • Kiểm toán nhà nước, nghiệp vụ tín dụng là một nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại. Nắm bắt được thực trạng việc kiểm toán nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM của KTNN, các kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, phân tích các nguyên nhân, từ đó đưa ra một số các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện kiểm toán đối với nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM của KTNN.

  pdf6p vidoraemi2711 18-06-2019 122 5   Download

 • Trọng yếu là một khái niệm quan trọng đối với các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

  doc5p khuongduy 15-10-2009 3572 927   Download

 • Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng chi tiết Không có một phương pháp có sẵn để thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết trong tất cả các nhà máy. Nhiều việc thực hiện tại nhà máy này có thể không phù hợp trong nhà máy khác. Nó phụ thuộc vào phương pháp quản lý, lịch sử và văn hoá công ty, loại nhà máy và máy móc, các điều kiện tài hcính của công ty, tính phức tạp của công nghệ và quá trình, qui mô nhà máy, khối lượng và dải sản phẩm, ......

  pdf7p ngochoa123 20-07-2010 357 143   Download

 • Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ sau đây là các thủ tục chung theo từng bước để thực hiện một kiểm toán năng lượng sơ bộ: A. Chuẩn bị: 1. Nếu việc khảo sát năng lượng đã được thực hiện trong nhà máy, xem xét lại các kết quả khảo sát ấy. Nếu công tác khảo sát chưa thực hiện, hãy đi một vòng nhà máy để làm quen. Vòng tham quan này sẽ được thực hiện bằng đi bộ xuyên qua nhà máy và xem như khảo sát nhanh về năng lượng....

  pdf5p ngochoa123 20-07-2010 293 112   Download

 • Đề tài nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc tìm hiểu quy trình kiểm toán nợ phải trả; qua thực tế tìm hiểu nắm bắt được quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán cụ thể, từ đó đúc rút được các kinh nghiệm bài học trong quá trình thực hiện kiểm toán; đề xuất một số các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại công ty.

  pdf131p thangnamvoiva26 21-10-2016 83 25   Download

 • Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên (KTV) sử dụng các kỹ thuật và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán làm cơ sở hình thành nên ý kiến kiểm toán. Một trong những kỹ thuật đó hiện nay là sử dụng thủ tục phân tích cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). Bài viết bàn về nội dung, trình tự, điều kiện vận dụng khi thực hiện thủ tục phân tích cơ bản trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp hiện nay.

  doc7p lanwangji 14-02-2020 22 2   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu: Nhận diện được quá trình vận dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong thực hiện kiểm toán BCTC tại AAC; phân tích và đánh giá việc vận dụng chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam trong thực hiện kiểm toán BCTC tại AAC; đề xuất các giải pháp để AAC vận dụng đúng đắn và hợp lí các chuẩn mực kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của mình.

  pdf58p thangnamvoiva26 21-10-2016 86 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp kiểm toán và yêu cầu trong đào tạo cử nhân kiểm toán. Trong kiểm toán, đổi mới sáng tạo là một quá trình giúp tạo ra giá trị và thay đổi cách thức kiểm toán. Những thay đổi về cách tiếp cận kiểm toán, công nghệ thực hiện kiểm toán đòi hỏi công tác đào tạo cử nhân kiểm toán thay đổi.

  pdf7p vidoraemi2711 18-06-2019 24 0   Download

 • Bài viết xem xét quá trình thực hiện kiểm toán hiệu quả các chương trình, dự án thông qua một số trường hợp điển hình của Kiểm toán nhà nước Nhật Bản, để thấy được cách thức thực hiện một cuộc kiểm toán hiệu quả, cũng như những tiêu chí cần được xem xét để đạt được mục tiêu kiểm toán.

  pdf8p vishikamaru2711 25-04-2020 10 0   Download

 • Mời quý thầy cô và các em HS tham khảo bài giảng môn Tin học 7 bài Thực hiện tính toán trên trang tính để có tư liệu tham khảo phục vụ cho quá trình dạy và học. Với các bài giảng của bài Thực hiện tính toán trên trang tính quý thầy cô có thể sử dụng để tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng, qua đó giúp HS biết cách nhập công thức cho các ô tính, thực hiện các phép tính một cách chính xác, nhanh chóng, thuận lợi. Mong rằng các bạn sẽ hài lòng với bộ sưu tập bài giảng này.

  ppt28p lucbinh_88 07-04-2014 480 77   Download

 • Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

  ppt20p minhmuimui 28-10-2014 204 39   Download

 • Kiểm toán nội bộ là công cụ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh hữu hiệu và cần thiết đ-ợc sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên vẫn là lĩnh vực hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Bài báo phân tích thực trạng, qua đó chỉ ra yêu cầu cấp thiết phải thực hiện kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành GTVT nói riêng.

  pdf4p phalinh21 01-09-2011 59 5   Download

 • (NB)Bài giảng :Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính" được biên soạn và giảng dạy với các nội dung: Tóm tắt bài toán, kết quả sử dụng đồ thị tích hợp khối lượng & chi phí, quy tắc đánh giá tiến trình theo EV, quy tắc đánh giá tiến trình theo SPI, kết quả kiểm soát dự án tại ngày thứ 5. Để hiểu nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf20p luutruongvan 19-10-2016 59 3   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước, cũng như hình thức và nội dung của báo cáo mà kiểm toán viên đưa ra sau khi hoàn tất công việc.

  pdf9p estupendo4 19-08-2016 51 2   Download

 • Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán, tín dụng; Kiểm toán...

  pdf36p misadu 05-07-2010 878 591   Download

 • II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán,...

  pdf9p gau_baloo 25-08-2010 631 353   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình thực hiện kiểm toán
p_strCode=quatrinhthuchienkiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2