intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • "Bài giảng Hòa giải vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Hồ sơ số 05)" được biên soạn với mục tiêu rèn luyện kỹ năng tham gia hòa giải vụ án; nắm được nội dung cơ bản của quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; lên được kế hoạch và phương án hòa giải.

  pdf13p nguathienthan8 16-10-2020 5 0   Download

 • Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhằm nêu pháp luật dân sự là cơ sở pháp lý để quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ thể trong quan hệ dân sự nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, tự nguyện, quyền con người trong quan hệ xã hội, đồng thời loại bỏ những hành vi, những yếu tố gây cản trở trong quan hệ dân sự lành mạnh tạo nền tảng ổn định cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf27p acc_12 03-04-2014 244 67   Download

 • Kỹ năng của luật sư trong vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Luật sư cần có sự phân biệt quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với quan hệ thực hiện công việc không có ủy quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng (đặc biệt là loại hợp đồng dịch vụ),

  pdf16p butmauden 02-11-2013 146 39   Download

 • Phần 2 giáo trình gồm các chương: Nghĩa vụ ngoài hợp đồng, hợp đồng dân sự, quyền thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu.

  pdf41p lalala02 13-11-2015 173 54   Download

 • Trong thực tế rất nhiều hợp đồng không có điều khoản cho phép một bên hủy bỏ hay đình chỉ hợp đồng khi bên kia có vi phạm.Theo Bộ luật dân sự, khi hợp đồng không được thực hiện, bên không được thực hiện có quyền hủy bỏ...

  ppt9p nhoxnobita 31-07-2012 267 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
p_strCode=quanheboithuongthiethaingoaihopdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2