Quản lý chiến lược giá

Xem 1-20 trên 1669 kết quả Quản lý chiến lược giá
 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố.

  doc23p traidatxanh123 11-11-2010 611 327   Download

 • Ma trận SPACE là một công cụ quản lý dùng để phân tích một công ty. Nó được dùng để xác định kiểu chiến lược mà công ty cần phải sử dụng. Vị trí Chiến lược và Ma trận Đánh giá Hoạt động (hay Ma trận SPACE) là một công cụ quản lý chiến lược mà những yếu tố chiến lược được trình bày rõ ràng một cách đặc biệt liên quan tới vị trí cạnh tranh của một tổ chức.

  doc35p fr_ngocphu 01-09-2011 574 254   Download

 • Nội dung trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 Phân tích môi trường bên ngoài trình bày về môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường hoạt động và ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài.

  pdf38p sms_12 07-05-2014 169 46   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày về yếu tố môi trường và quản lý chiến lược, quá trình đánh giá chiến lược. Những đặc tính của hệ thống đánh giá có hiệu quả.

  pdf38p sms_12 07-05-2014 40 7   Download

 • Chương 5 Thực thi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về: Tiến trình triển khai thực thi chiến lược, những hạn chế trong thực thi chiến lược, hệ thống đánh giá, các loại hình đánh giá chiến lược.

  pdf22p canhdangxuan 01-04-2014 52 5   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản lý chiến lược: Phần 3 Hoạch định chiến lược, tùy chon chiến lược nhằm trình bày về xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược. Vấn đề quan trọng là các nhà quản trị phải hiểu rằng các giải pháp thay thế luôn “ẩn mình”, có nghĩa là chúng xuất hiện ở nhiều cấp độ.

  ppt19p sms_12 06-05-2014 31 4   Download

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p deja_vu10 30-03-2018 9 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p deja_vu10 30-03-2018 4 0   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ...

  pdf19p thuytranptit511 05-09-2009 1032 398   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ....

  doc17p vanducvip 05-05-2010 540 296   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ....

  pdf27p trangdai 13-10-2009 615 261   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ....

  doc18p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 397 167   Download

 • Chiến lược hiện tại của doanh nghiệp: là người dẫn đạo chi phí, người tạo sự khac biệt, hay chỉ là sự tập trung vào phục vụ tốt một khe hở thị trường. Quan niệm chiến lược của công ty: trên cơ sở phạm vi cạnh tranh, phạm vi địa lý, quy mô và cấu trúc khách hàng. Tìm hiểu các chiến lược cấp chức năng như: sản xuất, tài chính, marketing, nguồn nhân lực, cải tiến sản phẩm để nhận thức tốt hơn chiến lược hiện tại....

  ppt35p thanhgiautvu 09-03-2011 171 55   Download

 • Tài liệu tham khảo về giá và chiến lược giá dành cho các bạn sinh viên tham khảo, để củng cố kiến thức và tự kiểm tra về các dạng bài toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf3p tuan_mit 12-05-2011 126 28   Download

 • Chương 6 Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí của kiểm tra, mô hình quản lý chiến lược, yêu cầu đối với kiểm tra chiến lược, nội dung chủ yếu của kiểm tra chiến lược, phương pháp kiểm tra chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược.

  pdf76p holoesinin 13-06-2014 49 18   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ....

  doc15p huynhnhatquoc 05-01-2010 251 145   Download

 • Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ. ...

  pdf16p phuongthanh1 30-10-2009 168 98   Download

 • Phát triển chiến lược giá trong 60 giây Nên định giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Đó là câu hỏi được rất nhiều doanh nhân trẻ quan tâm khi khởi sự kinh doanh. Nếu bạn không đưa được mức giá hợp lý, quá cao hay quá thấp đều dẫn đến các hậu quả: - khó khăn trong việc lôi cuốn khách hàng - khó khăn trong việc thu lợi nhuận - khiến người khác nghi ngờ về chất lượng công việc của bạn

  pdf5p xavi1357 19-02-2011 89 32   Download

 • Michael Porter : “Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật xây dựng lợi thế cạnh tranh”. K. Ohmae: “Mục đích của chiến lược kinh doanh là mang lại điều thuận lợi nhất cho một phía, đánh giá đúng thời điểm tấn công hay rút lui, xác định gianh giới của sự thoả hiệp” Không có đối thủ cạnh tranh thì không cần chiến lược, Mục đích của chiến lược là đảm bảo thắng lợi trước đối thủ cạnh tranh. ...

  ppt29p insert_12 20-08-2013 37 10   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án hệ thống thông tin - Chương 2: Giới thiệu chung về quản lý chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của quản lý chiến lược, lập kế hoạch chiến lược, thi hành và đánh giá chiến lược, quản lý chiến lược và quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf61p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 21 9   Download

Đồng bộ tài khoản