intTypePromotion=1

Quản lý hộ tịch

Xem 1-20 trên 2298 kết quả Quản lý hộ tịch
 • Báo cáo trình bày nội dung gồm các chương sau: chương 1 một số vấn đề lý luận về quản lý hộ tịch, chương 2 thực trạng quản lý hộ tịch của một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chương 3 phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc53p hoangthuyhdnv 03-12-2014 268 50   Download

 • CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘ TỊCH CẤP XÃ 1. Người giữ chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm công tác chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân ân cấp xã), có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về công tác tư pháp trong phạm vi địa phương.

  doc68p ninixanh 30-01-2013 358 82   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ lý luận về quản lý hộ tịch, pháp luật quản lý về hộ tịch, thực tiễn pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội. Từ đó đánh giá thực trạng pháp luật quản lý về hộ tịch cũng như pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  pdf96p phungducluan 01-06-2017 57 20   Download

 • Tài liệu Hỏi đáp về Đăng ký hộ tịch: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết của nghị định này nói riêng và kiến thức về công tác hộ tịch nói chung.

  pdf98p thuytrang_5 24-07-2015 41 3   Download

 • Luật hộ tịch năm 2014 (sau đây gọi là Luật hộ tịch) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, pháp luật hộ tịch đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế của pháp luật hộ tịch và từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch.

  pdf8p meolep4 02-01-2019 35 2   Download

 • Bộ phận quản lý sẽ quản lý các hộ gia đình thông qua sổ hộ khẩu theo mẫu quy định 2 Khi gia đình có ai đó đi xa thì cấp giấy tạm vắng 3 Khi gia đình có người nào đó chuyển đến nơi ở mới hoặc tách ra hộ khẩu mới thì làm thủ tục chuyển khẩu theo quy định 4 Nều người nào đó được cư chú tạm thời trong một khoảng thời gian thì phải khai báo với bộ phận quản lý hộ khẩu để được cấp giấy tạm chú ( phải có giấy chứng minh nhân dân kèm theo )...

  doc39p saudong_ltt 19-11-2012 203 65   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai phân tích hệ thống quản lý hồ sơ địa chính của hệ thống quản lý đất đai cấp huyện, phân tích chức năng xử lý biến động, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

  pdf39p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 134 34   Download

 • Trong khuôn khổ luận văn "Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm", tác giả tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý đặc tả yêu cầu phầm mềm, hỗ trợ người sử dụng phân tích ảnh hưởng tới hệ thống khi có yêu cầu thay đổi trên hệ thống và quản lý các tài liệu liên quan khi phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf60p hanh_tv26 04-04-2019 18 2   Download

 • Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật có cấu trúc hai phần. Phần 1 là hỏi đáp về quản lý và đăng ký hộ khẩu. Nội dung phần 1 đã trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc thường gặp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội cung chi tiết.

  pdf166p thuongdanguyetan10 09-03-2019 13 0   Download

 • Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật: phần 2 là sự nối tiếp phần 1 trả lời những câu hỏi về hộ tịch và đăng ký hộ tịch. Ngoài ra còn có phần phụ lục là các nghị định của chính phủ đã ban hành về việc đăng ký hộ khẩu, hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf216p thuongdanguyetan10 09-03-2019 9 0   Download

 • Đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội” với những nội dung chính sau: Chương 1 - Khảo sát đơn vị cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý, Chương 2 - Thiết kế hệ thống, Chương 3 - Thiết kế phần mềm quản lý cho vay, Chương 4 - Thiết kế phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự - tiền lương.

  doc77p nang_xanh91 13-07-2012 847 217   Download

 • Đối tượng : Người được phỏng vấn là người làm các công việc quản lý nhân khẩu ở phường Dư Hàng Kênh Mục đích của công việc phỏng vấn là hiểu được công việc của phòng quản lý nhân khẩu

  doc20p sirdittominhtam 25-09-2010 565 157   Download

 • Hiện nay Y học ngày càng phát triển, cùng với sự ứng dụng rộng rãi của ngành CNTT phát triển ngày càng vượt bậc. Sự vận dụng CNTT đặc biệt là phần mềm quản lý vào y học và ngược lại là một yếu tố thực sự cần thiết và đem lại hiệu quả . Hơn ai hết cả chuyên gia phần mềm ngành công nghệ thông tin như Bill Gate đã từng nói: Việt Nam nên đi theo hướng phát triển về lĩnh vực phần mềm và đặc biệt ông đã đầu...

  pdf20p vinamilkvietnam 07-08-2012 315 109   Download

 • Ngày nay tin học đã phát triển đạt đến mức độ cao, được ứng dụng vào mọi ngành , mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nước góp phần quan trọng làm cho các ngành này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tin học quản lý nhằm nâng cao năng suất và tốc độ xử lý một lượng thông tin lớn, phức tạp để đưa ra thông tin kịp thời và nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Hoà cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước là các nhân tài của đất...

  pdf31p vinamilkvietnam 07-08-2012 238 92   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

  doc49p hieu202 23-10-2010 316 63   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan phượng, thành phố Hà Nội" có kết cấu nội dung gồm: những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về hộ tịch, Thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

  pdf73p boobu123 13-12-2016 189 65   Download

 • Mẫu kế hoạch phỏng vấn Kế hoạch phỏng vấn Người được hỏi: Người phỏng vấn : Nguyễn Xuân Hùng Địa chỉ : Thời gian hẹn : 15h30’ Đối tượng : Trình độ của người được hỏi: Người được phỏng vấn là người làm Sinh viên trường ĐH Dân Lập Hải các công việc quản lý nhân khẩu ở Phòng phường Dư Hàng Kênh Mục đích của công việc phỏng vấn là hiểu được công việc của phòng quản lý nhân khẩu Chương trình : 1 Giới thiệu về bản thân người đi phỏng...

  pdf34p vinamilkvietnam 07-08-2012 152 59   Download

 • "Mẫu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài" được xác nhận dựa trên cơ sở Nghị định số 158 2005 NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu để biết cách trình bày nội dung một mẫu giấy xác nhận cụ thể.

  pdf2p huyenmy2204 11-12-2009 579 8   Download

 • Tài liệu Hỏi đáp về Đăng ký hộ tịch do Quách Dương biên soạn nhằm góp phần phổ biến, truyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ về lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch như quy định về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký nuôi con nuôi, ... Mời các bạn tham khảo phần 1 của Tài liệu để nắm bắt rõ hơn về điều này.

  pdf114p thuytrang_5 24-07-2015 55 5   Download

 • Tài liệu Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu do Giang Quân biên dịch giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf102p lalala7 07-12-2015 56 7   Download


p_strKeyword=Quản lý hộ tịch
p_strCode=quanlyhotich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản