intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý lao đồg

Xem 1-1 trên 1 kết quả Quản lý lao đồg
  • I. Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng 1. Lực lượng lao động trong doanh nghiệp xây dựng 1.1. Khái niệm lao động trong xây dựng Hoạt động có ý thức của con người ở mọi lĩnh vực (sản xuất vật chất, hay phi vật chất) đều được gọi là lao động. 1.2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp xây dựng Bao gồm các hình thức phân loại sau: a. Phân loại theo tính chất trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình lao động Theo hình thức này lao động của doanh nghiệp phân ra: lao động trực tiếp và gián...

    doc19p thenam91xd 11-09-2012 167 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý lao đồg
p_strCode=quanlylaodog

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản