intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý phí nhượng quyền khai thác

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quản lý phí nhượng quyền khai thác
 • Quyết định 22/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

  pdf3p myngoc 13-08-2009 106 5   Download

 • Theo cách hiểu của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, thì chắc hẳn bạn đang nhắc đến tất cả các khoản phí trong nhượng quyền – có thể có nhiều khoản phí khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi sẽ đề cập đến các khoản phí chính, một khoản phí khác đó là “Royalty Fee” hoặc trong một vài hệ thống được gọi là Continuing Royalty. Nói đến khoản phí này là nhắc đến những chi phí bạn phải trả cho Franchisor theo một quy trình liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Bạn trả khoản...

  pdf4p bibocumi18 09-12-2012 62 4   Download

 • Thông tư 151/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf5p thanhthienhoang23 13-05-2014 39 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

  doc2p yilinglaozu 10-01-2020 2 0   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

  pdf4p haihoabatbuom 23-04-2010 126 15   Download

 • Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttnh24 19-11-2009 46 4   Download

 • Thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

  doc2p kexauxi9 03-12-2019 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý phí nhượng quyền khai thác
p_strCode=quanlyphinhuongquyenkhaithac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2