Qui định niêm yết

Xem 1-6 trên 6 kết quả Qui định niêm yết
 • Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bản cáo bạch: là tài liệu pháp lý bao gồm tài liệu hoặc số liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan, liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của người phát hành và các điều khoản, điều kiện phát hành trái phiếu do Người phát hành cùng các tư vấn pháp lý soạn thảo.

  pdf16p lananh 07-07-2009 393 134   Download

 • TTCK là TT B c cao, có tính nh y ậ ạ cảm cao, là hàn thử biểu của nền kinh tế Việc quản lý TTCK rất phức tạp và khó khăn Là nơi dễ kiếm tiền nên dễ nảy sinh các hành vi vi phạm. Hành vi bị cấm vĩnh viễn ( Bất biến ) : Phá vỡ nguyên tắc quản lý và vận hành vận hành Thị trường - Xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người đầu tư - Hành vi giao dịch nội, lũng đoạn TT Thị trường

  ppt25p letronghn78 30-08-2012 69 11   Download

 • Đường sắt đô thị bao gồm đường tầu điện ngầm, đường tầu điện trên cao, đường xe điện bánh sắt và đường sắt nội đô. Qui hoạch và thiết kế đường sắt nội đô thị phải tuân theo Luật đường sắt, quy định của QCXDVN 01:2008/BXD “Quy hoạch xây dựng” và các các qui định về thiết kế đường sắt hiện hành.

  pdf118p capdoihoancanh 11-05-2013 22 7   Download

 • Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nƣớc. Đối tƣợng áp dụng Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; ngƣời tiêu dùng; cơ quan nhà nƣớc; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên trên lãnh thổ Việt Nam. Áp dụng luật Các hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ...

  pdf23p leeyounsung 06-08-2012 71 18   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 Kế toán tài chính với môi trường kinh doanh nhằm giải thích được vai trò của kế toán tài chính trong họat động kinh doanh của doanh nghiệp, nhận biết đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính và các quyết định mà họ đưa ra, các lĩnh vực của kế toán, hệ thống các văn bản pháp qui liên quan đến kế toán doanh nghiệp.

  pdf15p wide_12 30-07-2014 98 5   Download

 • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2009 - NHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC đầu tư bất động sản và cổ phiếu chưa niêm yết. Dragon capital group cũng có khả năng sẽ thành lập các quỹ mới trong năm 2009. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, đến quí III năm 2009 tình hình kinh tế Việt nam sẽ dần đi vào ổn định và tăng trưởng trở lại vào năm 2010. Do đó chúng tôi có cơ sở để kỳ vọng rằng nguồn vốn từ các quỹ đóng trên có thể là một trong những động lực...

  pdf12p iiduongii6 17-04-2011 309 135   Download

Đồng bộ tài khoản