intTypePromotion=3
ADSENSE

Quy chuẩn Quốc gia

Xem 1-20 trên 5883 kết quả Quy chuẩn Quốc gia
 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5916:1995 về Hợp kim đồng − Xác định hàm lượng niken (hàm lượng thấp) − Phương pháp quang phổ dimethylglyoxime qui định phương pháp quang phổ Dimethylglyoxime để xác định hàm lượng niken của hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 41 4   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5920:1995 qui định phương pháp chuẩn độ chiết để xác định hàm lượng chì trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng chì là nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất trong đồng và hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 40 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5921:1995 qui định phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng asen trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng asen là nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất trong đồng và các loại hợp kim đồng.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 20 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5922:1995 quy định kích thước và sai lệch của thanh tròn, vuông hoặc sáu cạnh, được ép đùn làm từ đồng và hợp kim đồng gia công áp lực có đường kính hoặc chiều rộng mặt cắt từ 10 mm đến 100 mm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva15 22-08-2016 27 3   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia QCVN 09 : 2014/BTNMT nêu lên quy chuẩn về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

  doc9p hanh_bio 25-07-2016 47 2   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5923:1995 quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên thử ngọn lửa để xác định hàm lượng kẽm của các loại đồng và hợp kim đồng, trừ các hợp kim đồng chứa lớn hơn 10 % (m/m) chì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 31 2   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5925:1995 về Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng crôm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định crôm trong đồng-crôm, trong đồng hợp kim và không hợp kim.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 27 1   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5918:1995 về đồng và Hợp kim đồng – Xác định hàm lượng mangan – Phương pháp quang phổ qui định phương pháp quang phổ xác định hàm lượng mangan trong đồng và hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 25 0   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5924:1995 quy định phương pháp quang phổ môlipdôvanadat để xác định hàm lượng phốt pho trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng phốt pho từ 0,0005 % đến 0,5 % (m/m) trong các loại đồng và hợp kim đồng.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 23 0   Download

 • Bài viết này trình bày đánh giá thực trạng hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện nay, bao gồm những kết quả, thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và những kinh nghiệm, bài học cần thiết cho việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn quốc gia ngành xây dựng.

  pdf4p vieeinstein2711 25-07-2019 20 0   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 40/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ...

  pdf2p happyday_1212 25-01-2011 333 122   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 5 KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 291 114   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 5574:2012 thay thế cho TCVN 5574:1991 theo đó TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn quốc gia. Nội dung của Tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ đơn vị đo và ký hiệu, chỉ dẫn chung, bêtông...

  pdf168p lg123456 15-03-2014 215 90   Download

 • QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN National Technical Codes for Installation Power Network HÀ NỘI - 2009 1 QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT

  pdf20p happyday_1212 25-01-2011 181 76   Download

 • Đây là quy định về quy chuẩn quốc gia về lưới tọa độ 2009 gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  pdf35p bigstar19 03-04-2011 247 60   Download

 • Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm, bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt.

  doc4p dien_vi08 14-11-2018 3 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p dien_vi08 14-11-2018 4 0   Download

 • Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động gây ra tiếng ồn tại nơi làm việc tác động đến thính lực người lao động.

  doc3p dien_vi08 14-11-2018 9 0   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT Điều 34. Các hạng mục kiểm tra dao cách ly 1. Đo điện trở cách điện (1) Đo điện trở cách điện của phần dẫn điện sơ cấp Điện trở cách điện giữa phần dẫn điện sơ cấp với đất, giữa các cực cần được đo bằng mêgôm met 1000 V để kiểm tra giá trị điện trở cách điện không thấp hơn 1000 MΩ.

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 275 106   Download

 • QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT 1. 2. Các dây dẫn trên không và các dây chống sét (số lượng, độ bện chặt, các hư hỏng...) Phụ kiện Chủ sở hữu phải kiểm tra tổng thể để đảm bảo rằng không có sự bện lỏng hay hư hỏng nào đối với dây dẫn và dây chống sét và mô men xoắn tại các điểm nối đạt giá trị quy định trong yêu cầu kỹ thuật thi công. Điều 13. Kiểm tra mối nối dây dẫn Phải kiểm tra điều kiện ép của các ống nối được sử dụng để nối dây dẫn và...

  pdf10p happyday_1212 25-01-2011 217 104   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chuẩn Quốc gia
p_strCode=quychuanquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản