Quy trình cho vay lại từ nguồn vốn vay

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quy trình cho vay lại từ nguồn vốn vay
 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức được phép sử dụng vốn vay, vốn viện trợ nước ngoài nộp bộ hồ sơ cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) và cơ quan cho vay lại (là các ngân hàng và tổ chức tín dụng) để xem xét chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ nói trên Cơ quan cho vay lại tiến hành thẩm định lại phương án tài chính của dự án,...

  doc3p batrinh 19-08-2009 674 130   Download

 • Để tham gia chương trình vay ưu đãi với lãi suất 9% một năm, người được vay phải là nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có khả năng tài chính để mua nhà, hộ khẩu thành phố... Trong khi công chức đủ các điều kiện này không nhiều. Từ năm 2006, Quỹ phát triển nhà ở (HOF) TP HCM bắt đầu triển khai chương trình cho công chức vay mua nhà lãi suất ưu đãi 9% một năm, thời hạn tối đa 15 năm với sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Đến ngày...

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 36 8   Download

 • Qua hoạt động của mình, doanh nghiệp đã làm cho các tài sản, nguồn hình thành tài sản vận động tăng, giảm, chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác. Sự vận động đó có thể làm cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp lớn lên, thu hẹp lại hoặc không đổi.Và sự vận động này là biểu hiện của quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán là phải theo dõi mọi sự vận động của tài sản và nguồn vốn nói trên.

  pdf15p samsung7 02-11-2011 35 4   Download

 • Nguồn vốn: Từ bên trong: dữ trữ khấu hao và tiền lãi giữ lại + từ bên ngoài: vốn vay và phát hành cổ phiếu. Giá sử dụng vốn: + Chi phí trả cho quyền sử dụng vốn + Mỗi nguồn vốn có giá sử dụng vốn khác nhau

  pdf37p caoquanghung01657986 09-08-2013 84 12   Download

 • Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhau và việc quyết định tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển cũng cần được doanh nghiệp cân nhắc sao cho vừa đảm bảo được lợi ích của các nhà đầu tư và vừa đảm bảo cho doanh nghiệp có thể phát triển bền vững.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 34 5   Download

 • Đối với người cho vay: Phương thức này không mang lại thu nhập thường xuyên, đồng thời rủi ro rất cao. Đối với người đi vay: Phương thức này tạo nên khó khăn về tài chính vì phải hoàn trả một số tiền lớn vào thời điểm đáo hạn. 6.2.1.3.Người đi vay thanh toán nợ bằng cách lập quỹ trả nợ Trên thực tế, vì số tiền trả vào ngày đáo hạn khá quan trọng nên người đi vay thường chuẩn bị số tiền này bằng cách đầu tư vào ...

  pdf5p phuoctam48 04-08-2011 31 3   Download

 • Loại cam kết cho vay này có lãi suất thường thấp hơn cam kết loại trên và được áp dụng cho những công ty có chất lượng tín dụng cao. Với cam kết này doanh nghiệp có thể nhanh chóng vay được tiền ngân hàng đưa ra một tín hiệu tốt về tình trạng tài chính của mình đối với các ngân hàng khác đang còn cân nhắc việc cho vay đối với doanh nghiệp. 2.1 Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ cho các khoản vay tuần hoàn thồng thường là từ các khoản phải thu của khách hàng....

  pdf10p iphone8 17-11-2011 19 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN CHO NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NGUỒN VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p oggianoel 08-01-2013 33 2   Download

Đồng bộ tài khoản