intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình giao dịch FX

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quy trình giao dịch FX
  • Sau khi học xong, SV có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục kinh doanh ngoại hối trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục kinh doanh ngoại hối, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục kinh doanh ngoại hối.

    pdf40p vitexas2711 03-11-2020 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình giao dịch FX
p_strCode=quytrinhgiaodichfx

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2