intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền lựa chọn

Xem 1-20 trên 741 kết quả Quyền lựa chọn
 • Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập như là một “mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa sinh viên - chương trình đào tạo - nhà trường. Phần lớn các trường đại học và một số trường cao đẳng hiện nay đã có những văn bản quy định ghi rõ nhiệm vụ, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cố vấn học tập. Mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề lý luận về cố vận học tập qua phần 1 cuốn sách.

  pdf142p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách là kết quả của các đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng vài khía cạnh trong hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học, như: vấn đề tên gọi, tiêu chí lựa chọn và công việc của cố vấn học tập; thời gian và quyền lợi dành cho Cố vấn học tập.... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf227p bakerboys04 16-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 6 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu các giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên cần xuất phát từ mô hình đào tạo truyền thống 4 năm tại trường sư phạm hoặc mô hình nối tiếp. Việc lựa chọn 2 mô hình là quyền của cơ sở đào tạo và việc đánh giá chất lượng của 2 mô hình cần xác định đúng ưu điểm hạn chế và các giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Vận hành các máy thi công mặt đường liên quan (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Trung cấp) giới thiệu một số máy thi công mặt đường liên quan như: Máy thổi bụi mặt đường, máy đốt nhũ tương, phun tưới nhũ tương, cắt mặt đường bằng máy, máy đầm bê tông xi măng, máy sơn kẻ đường.

  pdf64p cucngoainhan0 08-04-2022 4 0   Download

 • Giáo trình giới thiệu một số máy thi công mặt đường liên quan như: Máy thổi bụi mặt đường, máy đốt nhũ tương, phun tưới nhũ tương, cắt mặt đường bằng máy, máy đầm bê tông xi măng, máy sơn kẻ đường. Sau khi đọc quyển này bạn có khả năng: Trình bày được tác dụng và quy trình vận hành máy thi công mặt đường liên quan; vận hành được các máy thi công mặt đường liên quan; lựa chọn được các máy thi công mặt đường liên quan phù hợp với điều kiện thi công khác nhau; rèn luyện tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, đảm bảo an toàn.

  pdf65p cucngoainhan0 08-04-2022 5 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu muốn giúp mọi người – những người chưa và sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân có nhiều hiểu biết hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi quyết định lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận và đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

  pdf73p badbuddy10 21-04-2022 10 3   Download

 • Mở rộng và tạo sự linh hoạt quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động của các bên tranh chấp cũng như xác định rõ bản chất của hợp đồng lao động, tranh chấp lao động là những điểm mới quan trọng, cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (sau đây viết tắt là BLLĐ năm 2019).

  pdf3p viottohahn 30-03-2022 2 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về các nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế chủ yếu trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 với các điều ước quốc tế phổ biến liên quan, từ đó đưa ra đánh giá và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về việc giới hạn quyền lựa chọn hệ thống pháp luật của các bên trong hợp đồng cũng như xác định hệ thống pháp luật có mối liên hệ gắn bó nhất một cách hợp lí.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 8 0   Download

 • Án lệ số 42/2021/AL ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao là một sự khẳng định nguyên tắc bảo vệ đối với người tiêu dùng Việt Nam trong mối quan hệ với các thương nhân. Thông qua án lệ này, người tiêu dùng cũng như thương nhân sẽ biết mình cần phải làm gì để có thể tránh được các rủi ro pháp lý khi ký hợp đồng soạn sẵn, nhất là khi hợp đồng được thực hiện trên môi trường mạng internet.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 4 0   Download

 • Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, chúng tôi đã lựa chọn được 16 bài tập và 05 test đánh giá hiệu quả sức mạnh tốc độ cho nam học viên Học viện Biên phòng. Thông qua ứng dụng các bài tập lựa chọn trong thực tế cho thấy bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đã có hiệu quả trong nâng cao sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; phân tích và lựa chọn chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chiến lược trong môi trường toàn cầu; toàn cầu hóa và những vấn đề cần quan tâm trong quản trị chiến lược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p chenlinong_0310 23-02-2022 9 3   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 1 gồm có những chương nội dung chính sau: Chương 1 đế chế của sự lựa chọn, chương 2 dù điều gì đã xẩy ra cho đề nghị bán độc quyền (USP), chương 3 tái tạo lại đề nghị bán độc quyền, chương 4 khách hàng/chất lượng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hoá, chương 5 sáng tạo không phải là một ý tưởng để là khác biệt, chương 6 giá hiếm khi là một ý tưởng khác biệt, chương 7 dòng sản phẩm rộng là con đường khó để khác biệt, chương 8 những bước để khác biệt hóa, chương 9 khác biệt hóa chiếm chỗ trong tâm trí, chương 10 lần đầu tiên là một ý tưởng khác biệt hóa, ch...

  pdf82p cucngoainhan6 10-01-2022 13 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm nghiên cứu và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền như khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường; phân tích và đánh giá thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường.... Mòi các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền; nghiên cứu thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p badbuddy02 24-01-2022 3 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu một số vấn đề chung về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài cũng như nội dung và ý nghĩa của giải pháp pháp lý được đưa ra trong án lệ số 42/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 24/02/2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

  pdf8p vizhangyiming 14-12-2021 7 1   Download

 • Bài viết tập trung vào trình bày, phân tích các nội dung trọng yếu của Án lệ 42/2021/AL. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất một số nội dung và giải pháp nhằm vận dụng Án lệ 42/2021/AL trong thực tiễn xét xử của các cơ quan tranh chấp như tòa án và trọng tài.

  pdf6p vizhangyiming 14-12-2021 10 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những nội dung sau: Thứ nhất, khái niệm, đặc trưng và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật thông luật và dân luật; Thứ hai, thẩm quyền tạo lập án lệ của Tòa án ở Việt Nam. Thứ ba, quy trình lựa chọn án lệ và điều kiện áp dụng án lệ ở Việt Nam.

  pdf10p vizhangyiming 14-12-2021 8 1   Download

 • Bài viết cho thấy: Pháp luật Việt Nam còn nhiều những hạn chế trong việc thực hiện giải quyết trực tiếp các tranh chấp thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt với những vùng miền xa có điều kiện kinh tế còn hạn hẹp. Vì vậy lựa chọn giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp bằng biện pháp trực tuyến là lựa chọn phù hợp.

  pdf17p vizhangyiming 14-12-2021 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền lựa chọn
p_strCode=quyenluachon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2