intTypePromotion=3
ADSENSE

Quyền tự do báo chí

Xem 1-20 trên 672 kết quả Quyền tự do báo chí
 • Tự do báo chí, tự do ngôn luận là một trong những vấn đề được trình bày sớm nhất và nổi bật nhất trong hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí. Vì coi tự do báo chí, tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng của mỗi con người nhưng đã bị thực dân Pháp tước đoạt, nên liên tục từ các bài báo đầu tiên (năm 1919) và những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã lên án một cách mãnh liệt tình trạng mất tự do báo chí dưới chế độ...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 109 24   Download

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Nghị định này được ban hành nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, bảo hộ và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện quyền hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí.

  pdf15p lawvhxh14 19-11-2009 164 35   Download

 • Luật báo chí được ban hành nhằm mục đích: Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p trongminh123 19-10-2012 150 35   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định chế độ báo chí". 2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: "Điều 3. Các loại hình báo chí Báo chí nói trong Luật này là báo chí Việt Nam, bao gồm: báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn), báo nói (chương trình phát thanh)

  pdf7p trongminh123 19-10-2012 79 9   Download

 • Luật báo chí Việt Nam số 0 số ngày 28 tháng 12 năm 1989 .Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân

  pdf19p vetnangcuoitroi123 18-11-2013 78 2   Download

 • 1 - Bảo đảm quyền tư do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.2 - Tổ chức báo chí và nhà báo.3 - Quản lý Nhà nước về báo chí.4 - Khen thưởng và xử lý vi phạm.  Điều 1. - Trách nhiệm của cơ quan báo chí:1. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương bao gồm báo chí in, đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe nhìn thời sự (đưới đây viết tắt là "cơ quan báo chí"), có trách nhiệm thực hiện quyền tự do báo chí và bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam....

  pdf5p camry24 10-07-2010 255 81   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về tôn giáo và thực trạng pháp luật về tôn giáo cũng như thực tiễn thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, luận án đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p longnguyentran000 26-12-2016 174 55   Download

 • Thụy Điển là một trong những nước đầu tiên trên thế giới định ra quyền tự do báo chí. - Là một trong những nước đầu tiên trên thế giới định ra quyền tự do báo chí (1766); - Trường phái báo chí ôn hòa, uyển chuyển, giàu tính nhân văn, ít thấy giọng điệu phê phán gay gắt hay ca ngợi hùng hồn, hầu như không có cái gọi là “bôi đen’ hay “tô hồng”;

  pdf9p vetnangcuoitroi123 12-11-2013 107 15   Download

 • Bài viết này góp phần tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tự do ngôn luận, đồng thời nghiên cứu quá trình nội luật hóa các quy định pháp luật quốc tế về quyền tự do ngôn luận trong hệ thống pháp luật Việt Nam và thực tiễn đảm bảo, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các thiết chế nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 65 5   Download

 • Với mong muốn giúp các em học sinh vừa ôn tập lý thuyết vừa thực hành giải bài tập quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trang 53. TaiLieu.VN xin chia sẻ đến các em tài liệu tham khảo bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách từ đó việc ôn tập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mời các em tham khảo.

  pdf5p chacvan02 10-04-2017 56 1   Download

 • Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp luật (có đề cập đến Dự thảo Luật về Hội) của Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị để đảm bảo quyền tự do lập hội của người dân.

  pdf9p vimariecurie2711 01-08-2019 41 0   Download

 • Điều 1. Vai trò, chức năng của báo chíBáo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn đàn của nhân dân. Điều 2. Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chíNhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự...

  pdf3p camry24 10-07-2010 175 68   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là những chỉ dẫn đúng đắn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi thời kì cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay sẽ đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, vạch trần mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 157 35   Download

 • nền dân trị mỹ (tập 1): phần 2 trình bày các nội dung chính như: làm sao có thể nói một cách chặt chẽ là ở hoa kỳ chính nhân dân là người cầm quyền, các chính đảng ở hoa kỳ, tự do báo chí ở hoa kỳ, việc lập đoàn thể chính trị ở hoa kỳ, chính quyền dân trị ở nước mỹ, ảnh hưởng của nền dân trị mỹ đối với các bộ luật bầu cử và một số nội dung khác. mời tham khảo.

  pdf395p nomoney3 15-02-2017 57 22   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng, giữa báo chí và chính trị có mối quan hệ qua lại khăng khít và rất biện chứng, vừa độc lập, vừa hỗ trợ cho nhau. Đây là mối quan hệ giữa hai loại quyền lực: quyền lực “cứng” và quyền lực “mềm”, trong đó, một mặt, chính trị có trách nhiệm với báo chí nhằm định hướng cho báo chí,...; mặt khác, báo chí cũng phải đồng trách nhiệm với chính trị, phải là mạch đập của xã hội, phải tham gia vào đấu tranh xã hội, phải giữ vững tôn chỉ mục đích, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 67 11   Download

 • Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa x• hội và của nhân dân ; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa x• hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam ; Căn cứ vào Điều 4, Điều 67 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam ; Luật này quy định chế độ báo chí. CHươNG...

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 69 7   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí đ• được Quốc hội nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung Lời mở đầu và một số điều của Luật báo chí như sau: 1. Lời mở đầu được sửa đổi, bổ sung: "Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi...

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 77 6   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng, giữa báo chí và chính trị có mối quan hệ qua lại khăng khít và rất biện chứng, vừa độc lập, vừa hỗ trợ cho nhau. Đây là mối quan hệ giữa hai loại quyền lực: quyền lực “cứng” và quyền lực “mềm”, trong đó, một mặt, chính trị có trách nhiệm với báo chí nhằm định hướng cho báo chí,...; mặt khác, báo chí cũng phải đồng trách nhiệm với chính trị, phải là mạch đập của xã hội, phải tham gia vào đấu tranh xã hội, phải giữ vững tôn chỉ mục đích, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

  pdf7p thiendiadaodien_3 27-12-2018 13 0   Download

 • 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. ...

  pdf26p doxuan 07-07-2009 2040 120   Download

 • Tự do là một quan hệ. Đối lập với tự do là lệ thuộc, là nô lệ. Sự ra đời của các thiết chế nhà nước trong xã hội có giai cấp với những thể chế chính trị khác nhau dường như đã hạn chế tự do của con người. Vì vậy, khởi điểm của hành trình nhận thức tự do của nhân loại là tự do trong các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, để khẳng định quyền tự do chân chính của con người như một tất yếu, nhận thức của nhân loại đã phải viện dẫn...

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền tự do báo chí
p_strCode=quyentudobaochi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản