intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền ưu tiên mua cổ phiếu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quyền ưu tiên mua cổ phiếu
 • Bài giảng "Chương 5: Cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi và quyền ưu tiên mua cổ phiếu" có nội dung trình bày về cổ phần ưu đãi, Quyền ưu tiên mua cổ phiếu, chứng khoán chuyển đổi, so sánh chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi, EPS trong trường hợp có chứng quyền hoặc chứng khoán chuyển đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p jangni5 26-04-2018 52 5   Download

 • Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 5: Cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi và quyền ưu tiên mua cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về cổ phần ưu đãi, chứng quyền (warrant), chứng khoán chuyển đổi, so sánh chứng quyền và chứng khoán chuyển đổi, EPS trong trường hợp có chứng quyền hoặc chứng khoán chuyển đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p nguyenhoainambd 29-05-2017 29 3   Download

 • Cổ đông là người sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông - Tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Quyền ưu tiên mua cổ phần mới - Quyền nhận cổ tức - Quyền nhận lại tài sản còn lại khi cty giải thể - Quyền lợi khác theo quy định - Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua - Chịu trách nhiệm về khoản nợ trong phạm vi vốn góp - Tuân thủ điều lệ và quy chế nội bộ cty - Chấp hành quyết định ĐHĐCĐ, HĐQT - Thực hiện các nghĩa vụ...

  ppt27p le_truc_thi 30-09-2012 146 28   Download

 • Quyền mua cổ phần (chứng quyền, quyền mua trước, quyền tiên mãi) 8.3.1. Khái niệm Quyền mua cổ phần (chứng quyền) là loại chứng khoán phái sinh cho phép những cổ đông hiện tại được quyền ưu tiên mua trước một khối lượng cổ phiếu mới với giá thấp hơn giá chào bán ra công chúng và được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (từ 2 đến 4 tuần). Một cổ phiếu tương ứng với một chứng quyền. Như vậy, khi công ty cổ phần phát hành thêm một số cổ phiếu mới để tăng vốn, các...

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 49 4   Download

 • Quyền mua cổ phần: Là quyền của các cổ đông hiện thời được ưu tiên mua trước cổ phiếu mới phát hành với giá xác định và trong thời hạn nhất định. Đặc điểm: – Lượng quyền mua tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ – Thời hạn ngắn (4-6 tuần) – Giá trên quyền mua thấp hơn giá thị trường

  ppt50p vuongdung_1009 19-05-2010 773 263   Download

 • Khái niệm Là quyền của các cổ đông hiện thời được ưu tiên mua trước cổ phiếu mới phát hành với giá xác định và trong thời hạn nhất định Đặc điểm Lượng quyền mua tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ Thời hạn ngắn (4-6 tuần) Giá trên quyền mua thấp hơn giá thị trường

  ppt50p alt_12 24-07-2013 122 26   Download

 • Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi Trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu kèm đổi chứng quyền Tín dụng thuê mua (leasing) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ vốn của công ty Tổng nhu cầu tài trợ của công ty. Mức độ và khả năng tăng trưởng của nguồn vốn nội bộ bộ. Tình hình kinh tế. Sự sẵn có của tín dụng Lãi suất

  pdf17p insert_12 17-08-2013 72 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền ưu tiên mua cổ phiếu
p_strCode=quyenuutienmuacophieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2