intTypePromotion=3

Quyết định số 1910

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định số 1910
 • Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf10p buomgiay 09-12-2011 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NUÔI TÔM TRÊN CÁT TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2012-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p stingdautaydo 04-12-2012 30 1   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 33 5   Download

 • Năm 1910 một thiếu niên ở Winchester (tiểu bang Virginia) chép nhật ký. Đọc truyện đề đốc Peary hùng tâm gắng sức để tiến tới Bắc cực, em nhỏ mười hai tuổi đó cao hứng viết vào trong tập: - Tôi đã quyết định sẽ là người thứ nhất tới được Bắc cực. Và tức thì em dự bị cho một cuộc mạo hiểm gay go đó. Em vốn sợ lạnh, để tập chịu lạnh, em mặc những quần áo mỏng hơn và bỏ luôn chiếc bành tô. Sau em nhỏ tới được bằng phi cơ và là người...

  pdf4p kiemxuatgiangho 17-02-2011 78 17   Download

 • Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã được quy định những gì một người sử dụng lao động phải làm gì để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tiếp xúc nghề nghiệp tại nơi làm việc của người sử dụng lao động. Trong các văn bản sau đây, OSHA đề nghị 1910.1035 quản lý văn bản và lời mở đầu báo cáo được khám phá. Bất cứ khi nào có thể, cuộc thảo luận này ngay lập tức trước văn bản CDC.

  pdf93p tuongmatdo 13-12-2011 38 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1910
p_strCode=quyetdinhso1910

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản