Robot joint control

Xem 1-20 trên 30 kết quả Robot joint control
 • The topics of control engineering and signal processing continue to flourish and develop. In common with general scientific investigation, new ideas, concepts and interpretations emerge quite spontaneously and these are then discussed, used, discarded or subsumed into the prevailing subject paradigm. Sometimes these innovative concepts coalesce into a new sub-discipline within the broad subject tapestry of control and signal processing. This preliminary battle be- tween old and new usually takes place at conferences, through the Internet and in the journals of the discipline.

  pdf429p beobobeo 01-08-2012 52 18   Download

 • In this book chapter a comparative assessment of modelling and control of mechanical manipulator is considered. First, kinematic and dynamic modelling of wide range mechanical manipulators comprising flexible link, flexible joint and mobile manipulators considered. Then, open-loop optimal control problem is formulated to control of obtained system. Finally, some applications of method including motion planning maximum payload determination are illustrated through the computer simulations.

  pdf0p beobobeo 01-08-2012 44 12   Download

 • Khái niệm của robot đã được chuyển đổi từ ý tưởng của một siêu nhân tạo, vật chất bởi ngòi bút của nhà văn khoa học viễn tưởng Karel Capek, vào thực tế của máy hoạt hình tự trị. Một lớp học quan trọng của các là tay máy robot, được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ trong dây chuyền sản xuất của các ngành công nghiệp đa dạng, có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất là ngành công nghiệp ô tô.

  pdf149p hoa_thuyvu 13-10-2011 81 27   Download

 • inaccuracies lead to the deviation of operational space trajectory provided by the kinematic mapping. One method to deal with this issue can be found in an adaptive control. Xu and Gu proposed an adaptive control scheme for space robots in both joint space and operational space [Xu et al., 1992, Gu & Xu, 1993]. However, the adaptive control proposed in [Xu et al., 1992] requires perfect attitude control and the adaptive control in [Gu & Xu, 1993] is developed based on an under-actuated system on the assumption that the acceleration of the base-satellite is measurable.

  pdf344p lulanphuong 23-03-2012 57 24   Download

 • Part II Position Control Tùy thuộc vào ứng dụng của họ, các tay máy robot công nghiệp có thể được phân loại thành hai loại: đầu tiên là robot di chuyển tự do trong không gian làm việc của họ (tức là thể truy cập không gian vật lý vào cuối-hiệu ứng) do đó trải qua các phong trào mà không cần tiếp xúc vật lý với môi trường của họ; nhiệm vụ chẳng hạn như xịt sơn, vẽ, cắt laser và hàn có thể được thực hiện bởi loại hình này thao túng.

  pdf85p hoa_thuyvu 13-10-2011 74 23   Download

 • Part III Motion Control Hãy xem xét mô hình năng động của một tay máy robot với mức độ tự do n, các liên kết cứng nhắc, không có ma sát ở các khớp và cơ cấu truyền động lý tưởng, (3,18), mà chúng ta lặp lại ở đây cho dễ tham khảo:

  pdf62p hoa_thuyvu 13-10-2011 55 18   Download

 • Part IV Advanced Topics Trong phần cuối cùng của sách giáo khoa, chúng tôi trình bày một số vấn đề tiên tiến về kiểm soát người máy. Chúng ta đối phó với các chủ đề như kiểm soát mà không có phép đo vận tốc và kiểm soát sự không chắc chắn mô hình. Chúng tôi đề nghị này là một phần của văn bản cho một khóa học thứ hai trên robot năng động và kiểm soát hoặc cho một khóa học về kiểm soát người máy ở năm đầu tiên của bậc sau đại học....

  pdf89p hoa_thuyvu 13-10-2011 59 17   Download

 • Robotics deals with the control of actuators using various types of sensors and control schemes. The availability of precise sensorimotor mappings – able to transform between various involved motor, joint, sensor, and physical spaces – is a crucial issue. These mappings are often highly nonlinear and sometimes hard to derive analytically. Consequently, there

  pdf169p nhatro75 16-07-2012 66 15   Download

 • Genetic Algorithms K.F. Man, K.S. Tang and S. Kwong Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems M. Nørgaard, O. Ravn, L.K. Hansen and N.K. Poulsen Modelling and Control of Robot Manipulators (2nd Edition) L. Sciavicco and B. Siciliano Fault Detection and Diagnosis in Industrial Systems L.H. Chiang, E.L. Russell and R.D. Braatz Soft Computing L. Fortuna, G. Rizzotto, M. Lavorgna, G. Nunnari, M.G. Xibilia and R. Caponetto Statistical Signal Processing T. Chonavel Discrete-time Stochastic Processes (2nd Edition) T. Söderström Parallel...

  pdf429p khangoc2393 13-08-2012 32 8   Download

 • Neural Network-Based Adaptive Controller Design of Robotic Manipulators with an Observer Fuchun Sun, Member, IEEE, Zengqi Sun, Senior Member, IEEE, and Peng-Yung Woo, Member, IEEE Abstract—A neural network (NN)-based adaptive controller with an observer is proposed in this paper for the trajectory tracking of robotic manipulators with unknown dynamics nonlinearities. It is assumed that the robotic manipulator has only joint angle position measurements.

  pdf14p khangoc2393 13-08-2012 21 5   Download

 • This book describes some devices that are commonly identified as tactile or force sensors. This is achieved with different degrees of detail, in a unique and actual resource, through the description of different approaches to this type of sensors. Understanding the design and the working principles of the sensors described here requires a multidisciplinary background of electrical engineering, mechanical engineering, physics, biology, etc.

  pdf192p kimngan_1 06-11-2012 24 3   Download

 • Tham khảo sách 'sensors, focus on tactile, force and stress sensors_1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p kimngan_1 06-11-2012 23 1   Download

 • Trong phụ lục này, chúng tôi trình bày thêm các công cụ toán học được sử dụng trong sách giáo khoa, chủ yếu là trong các chủ đề nâng cao, phần IV. Đó là khuyến cáo rằng các sinh viên tốt nghiệp các chương này đọc đầu tiên phụ lục này, đặc biệt là vật liệu từ mục A.3 đó là sử dụng rộng rãi trong văn bản. Đối với các chương khác và các phụ lục, tài liệu tham khảo được cung cấp ở cuối. ...

  pdf44p hoa_thuyvu 13-10-2011 43 15   Download

 • 22 Control of Robots 22.1 22.2 22.3 Introduction Hierarchical Control of Robots Mission Layer • Task Layer • Action Layer Control of a Single Joint of the Robot Model of Actuator and Joint Dynamics • Synthesis of Servosystem • Influence of Variable Moments of Inertia • Influence of Gravity Moment and Friction • Synthesis of the Servosystem for Trajectory Tracking 22.

  pdf30p medinova 28-10-2010 50 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102412 17-11-2011 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102412 17-11-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102412 17-11-2011 29 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102412 17-11-2011 33 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102412 17-11-2011 30 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'control of robot manipulators in joint space - r. kelly, v. santibanez and a. loria part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p 18102412 17-11-2011 21 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản