Robotics developer studio

Xem 1-3 trên 3 kết quả Robotics developer studio
  • Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) offers an exciting new wayto program robots in the Windows environment. With key portions of the MRDS code available in source form, it is readily extensible and offers numerous opportunities for programmers and hobbyists. This comprehensive book illustrates creative ways to use the tools and libraries in MRDS so you can start building innovative new robotics applications.

    pdf867p phungnguyet_123 20-02-2013 26 6   Download

  • Microsoft Visual C++ (MSVC) là một Môi trường phát triển tích hợp cho các ngôn ngữ lập trình C&C++. Có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C/C++. MFC là một thư viện lập trình giao diện đồ họa cho các ứng dụng chạy trên Windows . Visual C++ nằm trong bộ Visual Studio, trong đó bao gồm công cụ phát triển cho Visual Basic, Visual J#, Visual C#, Visual Web Developer.

    pdf39p duc2407 24-02-2014 76 35   Download

  • GIỚI THIỆU VISUAL C++ 3 .Giới thiệu Visual C++ • Microsoft Visual C++ (MSVC) là một Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C&C++ • Có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C/C++ • MFC là một thư viện lập trình giao diện đồ họa cho các ứng dụng chạy trên Windows • Visual C++ nằm trong bộ Visual Studio, trong đó bao gồm công cụ phát triển cho Visual Basic, Visual J#, Visual C#, Visual Web Developer…...

    pdf39p hienpn 07-09-2012 290 106   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản