intTypePromotion=1
ADSENSE

Rủi ro giao dịch

Xem 1-20 trên 666 kết quả Rủi ro giao dịch
 • Báo cáo sẽ tập trung phân tích tình hình hoạt động định giá BĐS thế chấp tại BIDV – CN SGD 2. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cũng như kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động định giá tại ngân hàng, để hoạt động định giá phát huy được vai trò của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p badbuddy09 05-04-2022 13 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ tầm quan trọng của các giao dịch bảo đảm nói chung và giao dịch cầm cố tài sản nói riêng đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán; làm rõ mối liên hệ giữa các quy định pháp luật về cầm cố tài sản, nhận định các vấn đề rủi ro pháp lý từ góc độ của các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán khi tham gia các giao dịch bảo đảm trong hoạt động nghiệp vụ; trên cơ sở việc xem xét, đánh giá thực tế các giao dịch bảo đảm điển hình trong hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán.

  pdf108p badbuddy08 16-03-2022 12 1   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu một cách sâu sắc và cập nhật các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm tiền vay tại các tổ chức tín dụng nói chung và giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng nói riêng cũng như quá trình tìm hiểu thực tế tại các tổ chức tín dụng, luận văn hướng tới nghiên cứu một cách toàn diện về các quy định của pháp luật, những rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay, phân tích đánh giá nguyên nhân dẫn đến những rủi ro này để đưa ra được giải pháp hoàn thiện nhằm hạn chế tối đa những rủi ro.

  pdf90p badbuddy08 16-03-2022 8 0   Download

 • Công chứng là một nghề trong những nghề cung cấp dịch vụ công thiết thực, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và ổn định trật tự xã hội. Đến nay, những kết quả đạt được của hoạt động công chứng đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa rủi ro, hạn chế các vi phạm pháp luật trong các quan hệ giao dịch dân sự, các thể chế về công chứng được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian vừa qua, đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế của đất nước.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài" tiếp tục trình bày những nội dung về các hình thức giao dịch điện tử, giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp B2B, giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; thanh toán điện tử, lợi ích của thanh toán điện tử, rủi ro trong giao dịch thanh toán điện tử; giải pháp kinh doanh thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p chenlinong_0310 23-02-2022 18 2   Download

 • Ngân hàng trực tuyến là một dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, do người sử dụng còn e ngại các vấn đề rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Do đó, việc nghiên cứu chuyên sâu các rủi ro trong nhận thức rủi ro là công việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với ngành ngân hàng

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 6 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và thành tựu đạt được khi áp dụng pháp luật này, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó, phân tích một số rủi ro trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật góp vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy05 16-02-2022 2 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 Nhập môn Quản trị rủi ro tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Mối quan hệ giữa lợi suất và rủi ro; Mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính; Công cụ quản trị rủi ro tài chính; Thị trường giao dịch các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

  pdf98p hoathachthao090 10-02-2022 11 6   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá toàn diện về các khía cạnh pháp lý liên quan tới Hợp đồng tái bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý, hoàn thiện quy phạm pháp luật điều chỉnh và hướng dẫn về việc giao kết, thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh từ hợp đồng tái bảo hiểm để các doanh nghiệp bảo hiểm thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm cũng như có cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch này... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p badbuddy04 11-02-2022 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu các vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật khi giao kết trong hợp đồng đúng quy trình nhằm hạn chế rủi ro khi tranh chấp hợp đồng xây dựng ở Việt Nam, trên cơ sở đối chiếu với qui định pháp luật về tranh chấp hợp đồng nhằm phong phú thêm về cơ sở lý luận, thực tiễn và pháp lý của hợp đồng, tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật quốc tế về hợp đồng;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p badbuddy02 24-01-2022 8 3   Download

 • Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến là mẫu hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận cung cấp dịch vụ trực tuyến, phí dịch vụ, phương thức giao dịch, ủy quyền giao dịch, thông tin bảo mật, những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến, cam kết của hai bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng sau đây.

  doc3p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p guitaracoustic10 08-01-2022 7 2   Download

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính đến giá trị doanh nghiệp trong ngành xây dựng Việt Nam. Nhóm nghiên cứu thu thập số liệu tài chính của 94 Công ty cổ phần Xây dựng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2016 nhằm đánh giá và định lượng theo mô hình hồi quy dữ liệu bảng.

  pdf10p vihassoplattner 07-01-2022 18 1   Download

 • Bài viết cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của sinh viên trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh: Nhận thức sự hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, cảm nhận rủi ro, chi phí sử dụng, hiệu quả mong đợi, ảnh hưởng xã hội.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 21 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày việc thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển, đóng góp nhiều hơn cho giảm nghèo, phát triển kinh tế toàn diện và bền vững. Bài viết tìm hiểu, phân tích vai trò và đưa ra một số khuyến nghị về vấn đề giáo dục tài chính đối với việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

  pdf7p redemption 20-12-2021 8 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp trong giai đoạn 2007-2018, với mẫu là các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu dựa trên lý thuyết đại diện, phát tín hiệu, rủi ro thanh khoản và nguyên tắc phù hợp, và không có bằng chứng về tác động của thuế.

  pdf20p vicolinzheng 14-12-2021 14 1   Download

 • Luật Công chứng năm 2014 là cơ sở pháp lý quan trọng cho các chủ thể tham gia xác lập, thay đổi, chấm dứt các giao dịch dân sự; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, cũng như hạn chế những tranh chấp, rủi ro phát sinh giữa các bên trong quan hệ giao dịch dân sự. Bên cạnh đó, Luật Công chứng năm 2014 vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện.

  pdf4p vimichaeldell 04-12-2021 11 1   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương cụ thể như sau: Chương 1 tổng quan về thương mại điện tử, chương 2 giao dịch điện tử, chương 3 marketing điện tử, chương 4 rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf352p cucngoainhan4 26-11-2021 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về chuẩn mực, nguyên tắc và góp phần hoàn thiện những lý luận cơ bản về hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử; phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại địa bàn TP.HCM, các rủi ro về phía ngân hàng khi cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đa dạng hóa kênh giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại TP. HCM.

  pdf69p closefriend07 05-11-2021 23 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

  pdf95p closefriend07 05-11-2021 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Rủi ro giao dịch
p_strCode=ruirogiaodich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2