intTypePromotion=1
ADSENSE

Rủi ro sản phẩm công nghệ nano

Xem 1-3 trên 3 kết quả Rủi ro sản phẩm công nghệ nano
  • Báo cáo Đánh giá rủi ro sản phẩm của công nghệ Nano - ĐH KHTN trình bày những nội dung sau: Giới thiệu chung, nhận diện mối nguy hại từ công nghệ nano, đánh giá độc tính, đánh giá phơi nhiễm, đánh giá rủi do và biện pháp phòng tránh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

    ppt22p peheo_1 13-08-2012 194 67   Download

  • Báo cáo: Đánh giá rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano trình bày tổng quan về công nghệ nano, các đặc điểm hóa lý, nghiên cứu, đánh giá về sự nguy hiểm và rủi ro các sản phẩm của công nghệ nano. Mời bạn cùng tham khảo.

    pdf80p peheo_1 12-08-2012 212 65   Download

  • Công nghệ nano hứa hẹn rộng sử dụng nguyên liệu và năng lượng hiệu quả hơn. Một số ứng dụng cung cấp hy vọng y tế hoặc bảo vệ môi trường. những khen thưởng, tuy nhiên, phải được cân đối với các rủi ro tiềm tàng từ sản xuất, sử dụng, và xử lý các sản phẩm có chứa vật liệu nano. Chương này thảo luận công cụ để đánh giá sự cân bằng giữa những rủi ro tiềm năng và phần thưởng, beginningwith khái niệm về phân tích chu kỳ sống của (LCA)....

    pdf15p giangsinh_trang 05-01-2012 56 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rủi ro sản phẩm công nghệ nano
p_strCode=ruirosanphamcongnghenano

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2