intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách ôn tập triết học

Xem 1-20 trên 68 kết quả Sách ôn tập triết học
 • Triết gia, tư tưởng vĩ đại người Đan Mạch Soren Kierkefaard từng viết: "Dấu hiệu của một cuốn sách hay đó là cuốn sách ấy đọc được suy nghĩ của bạn". Bạn đang cầm trong tay một cuốn sách như vậy. Song tôi muốn cảnh báo trước với bạn một điều.

  pdf59p choang77 12-06-2013 294 102   Download

 • Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chính trị được xây dựng lên thì Mác chú ý nhiều nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm chính của Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa.”

  ppt67p tet0202 19-02-2013 105 25   Download

 • Câu 1. Nguy n Ái Qu c chu n b các đi u ki n v chính tr , t t ng và t ch c chễ ố ẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ ứ o việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . 1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam bằng sách, báo với những nội dung cơ bản như: - Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản. - Cách mạng giải phóng dân tộc ở các...

  doc26p doc_bo_hanh 09-12-2012 929 201   Download

 • 1. Trong nghiên cứu định tính, giá trị và độ tin cậy liên quan đến: a. Tính trong sạch của phương pháp được sử dụng b. Giá trị lý thuyết và tính mô tả, diễn dịch của kết quả c. Báo cáo trong một tạp chí học thuật d. Báo cáo trong một hội nghị khoa học e. Tất cả điều đúng 2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định tính bao gồm: a. Quan sát b. Phỏng vấn, có cấu trúc và không cấu trúc c. Bảng khảo sát d. Thí nghiệm...

  pdf10p tvhieu1989 02-11-2012 275 70   Download

 • Cuốn sách Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm 35 câu được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần thứ VII và lần thứ VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  pdf95p transang1 21-09-2012 418 121   Download

 • Liệt kê các sinh viên có học bổng lớn hơn 100,000 và sinh ở TP.HCM, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Nơi sinh, Học bổng. 3. Danh sách các sinh viên của khoa Anh văn và khoa Triết, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Mã khoa, Phái 4.

  pdf0p taoxanh1 02-11-2011 410 28   Download

 • NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Đề thi đóng – Không được sử dụng tài liệu) 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa dân tộc chân chính là một trong những động lực lớn ở các nước thuộc địa. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tronng thời kỳ quá độ 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình. 4. Quan điểm về bạo lực cách mạng gắn...

  pdf1p songnkt 02-11-2011 214 22   Download

 • Sách hướng dẫn học tập triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin.

  pdf0p thanhthao1313 01-11-2011 208 66   Download

 • Câu 1: Vi sao noi s ra đ i cua ĐCSVN la 1 tât yếu của lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị của Đảng Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là 1 tất yếu lịch sử bởi vì: Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp thời đại lịch sử mới

  doc17p hathuydung_1993 29-10-2011 122 19   Download

 • Trước sự xâm lược của TD Pháp (1958) triều đình pk nhà Nguyễn đã từng bước nhân nhượng đầu hàng, cuối cùng bán nước ta cho thực dân Pháp, thừa nhận nền bảo hộ của TD Pháp trên toàn cõi VN + Cuối thế kỷ XIX các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu Cần Vương do các sĩ phu, văn thân lãnh đạo cuối cùng cũng thất bại. Hệ tư tưởng pk đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử....

  doc14p avkta109 23-10-2011 171 21   Download

 • Một số hạn chế của CTDL tĩnh:  Một số đối tượng dữ liệu trong chu kỳ sống của nó có thể thay đổi về cấu trúc, độ lớn,…  Ví dụ như danh sách các học viên trong một lớp học có thể tăng thêm, giảm đi ... Nếu dùng những cấu trúc dữ liệu tĩnh đã biết như mảng để biểu diễn  Những thao tác phức tạp, kém tự nhiên  chương trình khó đọc, khó bảo trì và nhất là khó có thể sử dụng bộ nhớ một cách có hiệu quả  Dữ liệu tĩnh sẽ chiếm vùng nhớ đã dành cho chúng...

  ppt145p lethom1229 13-10-2011 140 30   Download

 • Chính phủ VNCH (do Phạm văn Đồng,Thủ tướng CP/CSVN ký) đề nghị họp giữa hai miền để bàn về hiệp thương, sau đó tiến tới tổng tuyển cử như tinh thần Hiệp định Genève quy định. Biết được ý định giả trá, gian dối, không thật lòng của tập đoàn cộng sản Việt Nam, dù có hiệp thương hay tổng tuyển cử, thì miền Bắc cũng tìm cách gian lận, bịp bợm, nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã khước từ đề nghị nêu trên của Phạm Văn Đồng, với lý do chưa thuận tiện và hơn nữa chính phủ Quốc Gia Việt Nam (tên...

  doc5p hoangtuxuan 05-10-2011 152 7   Download

 • Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20 - Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. - Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ, phản động: Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong, bế quan toả cảng với bên ngoài; Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không đủ sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm lược....

  ppt86p phuenter 03-10-2011 200 47   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'xã hội học về dư luận xã hội', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf83p thiuyen14 17-09-2011 937 194   Download

 • tuyển tập tài liệu về kinh tế chính trị

  doc11p song_trang02 04-09-2011 303 56   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'ôn tập phân phối và kiểm định thống kê', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p muaythai4 21-08-2011 284 56   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người....

  ppt25p kutun3790 30-07-2011 554 183   Download

 • Số lượng đội ngũ nhà khoa học gia tăng nhanh. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật báo chí xuất bản phát triển Nhu cầu cần thiết của nhân dân về ăn mặc ở ,chăm sóc sức khoẻ, nước sạch ,điện sinh hoạt, học tập ,giải trí được đáp ứng . Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động .Công tác xoá đói giảm nghèo đa đạt được kết quả nổi bật .Tỷ lệ hộ nghèo giảm .Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,lá lành dùm lá rách ... được mở rộng -Quốc phòng và an ninh...

  pdf8p caott9 26-07-2011 74 4   Download

 • Quan điểm và chính sách của chính phủ có tác động rất lớn thậm chí có tính chất quyết định đối với sự hình thành và phát triển mô hình công ti mẹ-công ti con - Nhật Bản Chính phủ Nhật Bản áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát triển mạnh công nghiệp .Lãi suất cho vay thấp của các tổ chức tài chính của chính phủ , sự hỗ trợ cho việc giới thiệu công nghệ nước ngoài và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp sản xuất linh kiện đa tạo điều kiện cho...

  pdf8p caott9 20-07-2011 83 4   Download

 • Đọc báo đa trở thành nhu cầu hàng ngày của người dân đô thị. Phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến những báo gia đình, người đẹp.. Nam giới quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực điện tử.. Số lượng độc giả của báo ngày càng phát triển do kinh tế phát triển và trình độ dân trí cao. Quảng cáo bằng tạp chí vừa có khả năng lựa chọn-cung cấp thông tin rộng rai và vừa có tính toàn quốc-vừa có tính địa phương. Điều này đa tạo ra ưu thế cho việc tuyên truyền và quảng cáo...

  pdf8p caott9 20-07-2011 45 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sách ôn tập triết học
p_strCode=sachontaptriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2