Sản phẩm xử lý dna

Xem 1-4 trên 4 kết quả Sản phẩm xử lý dna
 • Vi sinh vật phân hủy có thể lựa chọn cao của xenluloza sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chế phẩm sản xuất trong điều trị vật nuôi chất thải rắn. Bài viết này cho thấy sự căng thẳng của vi sinh vật ký PTCX04 đã được lựa chọn. Nó có thể được phân hủy của phân lợn. của thuộc địa đặc điểm, hình thái tế bào, và trình tự của đoạn DNA của gen 16S rRNA của PTCN04 căng thẳng đã được xác định như Streptomyces rochei.

  pdf7p leon_1 07-08-2013 66 11   Download

 • Khi con người có cuộc sống định cư, khoảng 8000 năm trước Công nguyên, ở khu vực Tiểu Á và lưu vực sông Nin người ta đã bắt đầu việc trồng trọt truyền thống với mục đích duy trì và cải thiện chất lượng giống cây trồng nhằm thỏa mãn yêu cầu của con người ngày một tốt hơn. Con người đã biết tạo ra giống cây trồng mang các đặc tính mong muốn bằng phương pháp lai tạo giống (lai hữu tính giữa hai dòng cây trồng).

  pdf69p carol123 19-07-2012 67 10   Download

 • Trong bài viết này chúng tôi sử dụng các công cụ tin sinh học khác nhau để dự đoán các chức năng của nhóm enzyme thủy phân lignocellulose từ dữ liệu DNA metagenome nhận được. Đây là nhóm enzyme đang rất được quan tâm trong việc xử lý các sản phẩm phế thải có nguồn gốc từ thực vật, giải quyết các vấn đề về môi trường và sản xuất nhiên liệu sinh học.

  pdf9p jangni 16-04-2018 4 0   Download

 • SỬ DỤNG CÁC ENZYME THÔNG DỤNG TRONG SINH HỌC PHÂN TỬ 1. ENZYME GIỚI HẠN (RESTRICTION ENZYME) 2. POLYMERASE (DNA, RNA) 3. NUCLEASE (DNase, RNase) 4. LIGASE 24 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 25 MỘT SỐ ENZYME GIỚI HẠN (RE) 26 CÁC ENDO- & EXONUCLEASE Loại enzyme Cơ chất Vị trí nhận biết và cắt trên DNA, RNA 27 LẬP BẢN ĐỒ CẮT GIỚI HẠN (RESTRICTION MAP) Trình tự DNA cần nghiên cứu được cắt với nhiều RE, theo các tổ hợp cắt đơn, cắt phối hợp.

  pdf7p thachthaoxanh 23-08-2011 139 44   Download

Đồng bộ tài khoản