Sản xuất gạch ngói

Xem 1-20 trên 57 kết quả Sản xuất gạch ngói
 • CHƯƠNG 4 : Công nghệ sản xuất gạch ngói Khái niệm : Sản phẩm gạch ngói là lọai sản phẩm sử dụng rất nhiều trong xây dựng cơ bản hiện nay.

  ppt6p xinprobkdn 26-11-2011 305 80   Download

 • Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài về tổ chức nghiệp vụ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty sản xuất gạch ngói Mai Chữ. Dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để giúp các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo của mình.

  doc30p naibambie 14-03-2014 188 63   Download

 • Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn Production of clay bricks and tiles - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung. 1. Quy định chung. 1.1. Việc nghiên cứu, thiết kế và tổ chức sản xuất gạch ngói phải theo đúng các yêu cầu và an toàn của TCVN 2289:1978 và của tiêu chuẩn này. 1.2.

  pdf6p caott3 20-05-2011 267 76   Download

 • Công văn 285/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả làm việc, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng của các đơn vị sản xuất gạch ngói, gốm, sứ

  doc3p hoanglinh 19-08-2009 98 13   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ,; MẪU SỐ 04 (Kèm theo Quyết định số: 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 121 11   Download

 • MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG ; MẪU SỐ 06 (Trang 1, giấy A4 - màu vàng) (Kèm theo Quyết định số: 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 34 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4730:1989 về Sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu chung về an toàn quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p thangnamvoiva5 01-12-2016 8 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất gốm sứ", phần 2 trình bày các nội dung: Sấy; nung gốm sứ; tráng men và trang trí sản phẩm gốm sứ; sản phẩm gạch ngói, đất sét nung; sành dạng đá thô; sành và sành dạng đá tinh; sứ vệ sinh; sứ; chất lượng gốm xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf225p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 235 126   Download

 • Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 chấp thuận ứng dụng công nghệ xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ và khuếch tán tuần hoàn với thiết bị lọc bụi kiểu ướt dạng sủi bọt làm chủ đạo (lò úp vung) trong sản xuất gạch, ngói do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 22 0   Download

 • Nghị quyết số: 25/2013/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 13 0   Download

 • 31 6.1. Yêu cầu chung 6.1.1. Các máy và thiết bị trong khu vực nhà lò nung đốt gạch ngói phải được bố trí đúng mặt bằng thiết kế đã xác định. Không được tự ý thay đổi, tháo gỡ khi chưa được cấp quản lí có thẩm quyền phê duyệt. 6.1.2. ở các vị trí nguy hiểm: nhiệt độ cao, khí độc phải có biển báo để ở nơi dễ quan sát nhằm đảm bảo an toàn khu vực nguy hiểm. 6.1.3. Khi tiến hành sửa chữa định kì hay đột xuất máy và thiết bị trong dây chuyền khu...

  pdf6p caott3 20-05-2011 83 35   Download

 • Chuyên đề trình bày những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất; thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên.

  pdf84p thangnamvoiva26 21-10-2016 12 4   Download

 • Đề tài tập hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch ngói Cầu Họ; đưa ra một số nhận xét, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp.

  pdf98p thangnamvoiva26 21-10-2016 6 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên.

  pdf90p thangnamvoiva26 21-10-2016 9 2   Download

 • 37 Vào kênh ngầm dưới đất. Chữa goòng bị lệch ray, sản phẩm bị đổ, cáp đứt... Điều chỉnh các van khí, van dầu, khu vực các vòi đốt. 7. Yêu cầu công tác phục vụ bốc xếp sản phẩm 7.1. Yêu cầu chung 7.1.1. Công việc bốc xếp sản phẩm phải theo quy định của TCVN 3147:1979, đồng thời theo các quy định hiện hành có liên quan. 7.1.2.

  pdf6p caott3 20-05-2011 77 24   Download

 • UBND……………..………… TỔ KIỂM TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày…........tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói bằng lò thủ công trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 88 7   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Tôi tên: ……...……………………………. là Chủ cơ sở sản xuất gạch ngói lò thủ công. Bảng hiệu cơ sở (nếu có)………

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 77 6   Download

 • Ngày nay khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta chấp nhận sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và quy luật giá trị. Trong đó, quy luật giá trị phản ánh bên trong doanh nghiệp, có tính chất quyết định đến phương hướng sản xuất và trao đổi trên thị trường. Quy luật giá trị đã đặt tất cả các doanh nghiệp với các mức hao phí lao động cá biệt khác nhau lên cùng một mặt bằng trao đổi, thông...

  pdf80p ngochanh 04-08-2009 214 68   Download

 • TCVN 4345 1986, Đất sét để sản xuất gạch ngói nung- phương pháp thử cơ lí: áp dụng cho các loại đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp nhiều loại đất sét dung để sản xuất gạch ngói nung

  pdf19p minhphung21052 22-07-2010 118 44   Download

 • TCVN 4353 1986, Đất sét để sản xuất gạch ngói nung- yêu cầu kỹ thuật: đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp…

  pdf3p minhphung21052 22-07-2010 155 43   Download

Đồng bộ tài khoản