Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
30
lượt xem
4
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề trình bày những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất; thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Thị trường kinh tế càng mở rộng trên đất nước Việt Nam cũng như toàn thế giới<br /> thì mọi người cũng có nhiều cơ hội để tìm kiếm thu nhập cho mình và cho tập thể.Mỗi<br /> doanh nghiệp – các đơn vị kinh tế cũng phải tìm cách để đứng vững cũng như giữ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> vững uy tính và thương hiệu cho mình.Điều này không chỉ đơn giản như giải một bài<br /> <br /> U<br /> <br /> toán khó theo cách giải đơn thuần mà nó cần có cách giải thông minh, sáng tạo.Nguồn<br /> <br /> -H<br /> <br /> lực càng ngày càng cạn kiệt chúng ta không chỉ biết sử dụng khai thác nó mà còn phải<br /> biết cách để tái tạo nó.Trong đó, nguồn nguyên vật liệu luôn là một dấu hỏi mà mỗi<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nhà quản lý, nhà quản trị cần quan tâm và tìm kiếm làm sao để đảm bảo ổn định tình<br /> hình sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong chi phí giá thành sản phẩm.Nếu không có<br /> <br /> IN<br /> <br /> cách quản lý cũng như kiểm tra thường xuyên thì khi nó sẽ thiếu hụt làm cho quá trình<br /> <br /> K<br /> <br /> sản xuất bị gián đoạn hoặc sản phẩm kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn.Chỉ cần<br /> <br /> C<br /> <br /> một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng khá lớn tới chi phí giá<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> thành sản phẩm, tới lợi nhuận của doanh nghiệp.Một vấn đề lớn đó là nguyên vật liệu<br /> <br /> IH<br /> <br /> có hạn, muốn tạo sản phẩm trở nên tốt hơn và đáp ứng được yêu cầu cũng như thị hiếu<br /> của khách hàng mỗi doanh nghiệp cần phải biết tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm đa<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> dạng hơn.Doanh nghiệp phải biết cách tiết kiệm, quản lý đúng đắn nguồn nguyên liệu<br /> <br /> Đ<br /> <br /> sao cho phù hợp với tình hình sản xuất.Nếu không đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp sẽ<br /> <br /> G<br /> <br /> trở nên thất bại trong kinh doanh vì không đáp ứng được các hợp đồng sẽ làm cho<br /> <br /> N<br /> <br /> công ty mất đi khách hàng và uy tín của mình cũng đồng nghĩa với không tạo ra doanh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> thu, lợi nhuận.<br /> <br /> Đây cũng chính là điểm cạnh tranh trên thị trường hiện nay về mọi mặt trong đó<br /> <br /> TR<br /> <br /> là nguyên vật liệu đầu vào chiếm phần lớn trong bài toán đảm bảo ổn định nguồn<br /> lực.Nhìn nhận được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và để trau dồi kiến thức thực<br /> tế cũng như ý muốn tìm hiểu về nguyên vật liệu và sự giúp đỡ của thầy Hoàng Giang,<br /> em đã quyết định chọn đề tài “ kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen<br /> Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25” để hoàn thành bài chuyên đề tốt<br /> nghiệp của mình.<br /> <br /> SVTT: Nguyễn Thị Giang – K41 KTDN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> Đề tài “ kế toán nguyên vật liệu ” có thể giúp cho em:<br /> - Hệ thống hóa các lí thuyết về kế toán nguyên vật liệu, tổng hợp kiến thức em đã<br /> học được trên sách vở nhà trường đồng thời mở mang sự hiểu biết của mình về kế toán<br /> nguyên vật liệu.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> - Tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu hiện nay nói chung và nhà máy<br /> <br /> U<br /> <br /> gạch ngói tuynen Quảng Yên.<br /> <br /> -H<br /> <br /> - Đánh giá, nhận xét về thực trạng kế toán nói chung và kế toán nói riêng tại nhà<br /> máy, đề xuất những ý kiến của riêng mình về hoàn thiện công tác kế toán tại nhà máy.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu:<br /> <br /> - Công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên – CN của<br /> <br /> H<br /> <br /> Tổng công ty Sông Đà 25.<br /> <br /> IN<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Về thời gian: Quý 4 năm 2010.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Về không gian: Nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên.<br /> <br /> IH<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> và các loại nguyên vật liệu khác<br /> <br /> C<br /> <br /> - Về nội dung: Kế toán nguyên vật liệu bao gồm có nguyên vật liệu chính là đất<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.<br /> - Phương pháp quan sát.<br /> <br /> G<br /> <br /> - Phương pháp kế toán.<br /> <br /> N<br /> <br /> 6. Bố cục đề tài:<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Phần 1: Đặt vấn đề<br /> <br /> TR<br /> <br /> Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu.<br /> Chương 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp<br /> <br /> sản xuất.<br /> Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen<br /> Quảng Yên.<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại<br /> nhà máy gạch tuynen Quảng Yên.<br /> Phần 3: Kết luận và kiến nghị.<br /> SVTT: Nguyễn Thị Giang – K41 KTDN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1:<br /> NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu:<br /> <br /> -H<br /> <br /> toán nguyên vật liệu trong doang nghiệp sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1 Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất và sự cần thiết của tổ chức hạch<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu:<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh<br /> <br /> IN<br /> <br /> doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh<br /> hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm được sản xuất. <br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> - Tham gia vào một chu kỳ sản xuất<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> giá trị của sản phẩm được sản xuất ra.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Chiếm tỷ lệ khá lớn trong chi phí giá thành sản phẩm và là một bộ phận dự trữ<br /> <br /> G<br /> <br /> của doanh nghiệp.<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và yêu cầu quản lí nguyên vật liệu<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2.1 Vai trò của nguyên vật liệu:<br /> Nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh<br /> <br /> TR<br /> <br /> doanh.Trên thực tế để sản xuất ra bất kỳ một sản phẩm nào thì doanh nghiệp đều phải<br /> cần đến nguyên vật liệu – đầu vào không thể thiếu.Chất lượng sản phẩm sản xuất ra<br /> phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu đầu vào như thế nào ?. Điều này là tất yếu<br /> bởi vì nó ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, lợi nhuận và sự<br /> tồn tại của sản phẩm cũng như doanh nghiệp.Vì vậy việc phấn đấu tiết kiệm chi phí và<br /> hạ giá thành sản phẩm đồng nghĩa với việc giảm chi phí nguyên vật liệu một cách hợp<br /> lý.Mặt khác, xét về vốn thì nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng của vốn lưu<br /> SVTT: Nguyễn Thị Giang – K41 KTDN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là vốn dự trữ.Để nâng cao được hiệu quả sử<br /> dụng vốn sản xuất kinh doanh cần phải tăng tốc luân chuyển vốn lưu động và không<br /> thể tách rời việc dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, tiết kiệm.<br /> Như vậy, nguyên vật liệu có ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp.<br /> 1.1.2.1. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm từ khâu thu mua đến khâu bảo toàn sử<br /> <br /> U<br /> <br /> dụng, dự trữ là một vấn đề khó khăn và cần quan tâm của nhà quản lý doanh nghiệp.<br /> <br /> -H<br /> <br /> - Khâu thu mua: Phát sinh ngoài quá trình sản xuất của doanh nghiệp song nó liên<br /> quan trực tiếp.Thực hiện tốt khâu thu mua không những đảm bảo nguồn cung cấp<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thường xuyên, liên tục mà còn đảm bảo được số lượng, quy cách, giá cả của nguyên<br /> <br /> IN<br /> <br /> tốt nó sẽ gây khó khăn cho quá trình sản xuất.<br /> <br /> H<br /> <br /> vật liệu giúp cho sản xuất hoàn thành kế hoạch đặt ra.Ngược lại, nếu thực hiện không<br /> <br /> - Khâu bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu cũng phải quan tâm, chú ý.Doanh nghiệp<br /> <br /> K<br /> <br /> cần phải xác định mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho từng loại nguyên vật liệu đảm bảo<br /> <br /> C<br /> <br /> không thiếu hụt và tránh ứ đọng.Góp phần hạ thấp chi phí tồn kho, làm tăng vòng quay<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> của vốn nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Khâu sử dụng: Nguyên vật liệu phải quản lý chặt chẽ sử dụng sao cho tiết kiệm<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> trên cơ sở xác định các định mức dự toán.Nhu vậy, doanh nghiệp mới có thể hạ thấp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> được chi phí, từ đó hạ thấp được giá thành để tăng lợi nhuận.<br /> <br /> G<br /> <br /> Quán triệt những yêu cầu quản lý nguyên vật liệu sẽ thực hiện tốt công tác kế<br /> <br /> N<br /> <br /> toán nguyên vật liệu.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.3. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc về kế toán nguyên<br /> vật liệu.<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.3.1 Khái niệm, nội dung của kế toán nguyên vật liệu:<br /> Kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thiết thực trong<br /> <br /> quản lý, kiểm soát tài sản của doanh nghiệp, thúc đẩy việc cung cấp kịp thời, đồng bộ<br /> những nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng<br /> đối tượng sử dụng, ngăn ngừa các hiện tượng hư hỏng, mất mát, lãng phí và có thể<br /> tránh được tình trạng ứ đọng hay khan hiếm vật tư ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> SVTT: Nguyễn Thị Giang – K41 KTDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Mặt khác, kế toán nguyên vật liệu là công cụ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp<br /> nắm được tình hình và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.Kế toán nguyên vật liệu có tính<br /> chính xác hợp lý, kịp thời, đầy đủ thì nhà quản lý mới nắm bắt được chính xác tình<br /> hình thu mua, dự trữ, xuất dùng, thực hiện kế hoạch nhập – xuất – tồn kho, giá cả thu<br /> mua và tổng giá trị từ đó để ra biện pháp quản lý thích hợp.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.3.2 Ý nghĩa của kế toán nguyên vật liệu:<br /> <br /> U<br /> <br /> Kế toán nguyên vật liệu cần phải thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh các yêu cầu đặt<br /> <br /> -H<br /> <br /> ra, có như vậy mới càng ngày càng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở<br /> <br /> 1.1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> H<br /> <br /> Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu<br /> <br /> IN<br /> <br /> là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở<br /> <br /> toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:<br /> <br /> K<br /> <br /> doanh nghiệp.Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nguyên vật liệu kế<br /> <br /> C<br /> <br /> - Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp nguyên vật<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> liệu trên các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp.<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Tính toán và phân bổ chính xác kịp thời giá trị vật chất xuất dùng cho các đối<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tượng khác nhau, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao vật liệu, phát hiện<br /> <br /> Đ<br /> <br /> và ngăn chặn kịp thời những trường hợp sử dụng sai mục đích, lãng phí.<br /> <br /> G<br /> <br /> - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ vật liệu, phát hiện kịp<br /> <br /> N<br /> <br /> thời vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng và có biện pháp giải phóng để thu<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> hồi vốn nhanh chóng và hạn chế những thiệt hại.<br /> - Thực hiện việc kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về vật liệu<br /> <br /> TR<br /> <br /> tham gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và sử dụng vật<br /> liệu.<br /> <br /> 1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu<br /> 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu:<br /> Vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có công dụng khác nhau,<br /> được sử dụng ở nhiều bộ phận khác nhau, có thể được bảo quản dự trữ trên nhiều địa<br /> phương khác nhau.<br /> SVTT: Nguyễn Thị Giang – K41 KTDN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản