intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế độ tài chính

Xem 1-20 trên 11511 kết quả Chế độ tài chính
 • Cai thở máy theo phương thức hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh (NAVA - Neurally Adjusted Ventilatory Assist) là một chế độ cai thở máy mà mức hỗ trợ phù hợp với hỗ trợ được tạo ra bởi máy thở tương ứng với hoạt động điện thế cơ hoành. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả cai thở máy thất bại theo phương thức hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh.

  pdf4p visherylsandber 28-06-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tự khai - Tự nộp thuế tại tỉnh Bình Thuận" đã nêu lên những vấn đề cơ bản của cơ chế tự khai tự nộp và những điều kiện áp dụng cơ chế quản lý này ở Việt Nam; phân tích hiện trạng của chính sách thuế và cơ chế quản lý thuế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng. Từ đó, luận văn đưa ra những giải pháp để thực hiện cơ chế này tại Bình Thuận trong giai đoạn thí điểm và lâu dài bao gồm cả hai khía cạnh: chính sách thuế, phương thức và công nghệ quản lý .

  pdf76p bakerboys05 23-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 5: Phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệm vụ và nguồn tài liệu phân tích; các chỉ tiêu xác định kết quả và phương pháp xác định; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo nguồn hình thành; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động tài chính; phân tích kết quả khác; phân tích kết quả kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc;...

  pdf23p hidetoshidekisugi 16-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Giáo dục lý luận chính trị ở Trường Đại học Duy Tân hiện nay" tiến hành khảo sát điều tra xã hội học về thực trạng giáo dục lý luận chính trị ở Trường Đại học Duy Tân, phân tích thực trạng nhận thức, thực trạng dạy và học các môn lý luận chính trị tại trường hiện nay. Từ đó, tác giả nhận thấy hạn chế của việc giáo dục lý luận chính trị có nhiều nguyên nhân, trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy là nhân tố quan trọng.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội" là phân tích thực trạng hoạt động quản lý chi ngân sách cấp huyện tại huyện Đan Phượng. Từ đó đưa ra các đánh giá chung về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Đan Phượng những năm tiếp theo.

  pdf107p dongcoxanh25 27-06-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp; làm rõ thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông nhằm chỉ ra những hạn chế cũng như ưu điểm trong kế toán tài sản cố định tại đơn vị khảo sát; đề xuất một số giải pháp có tính khoa học và khả thi để hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

  pdf130p runordie2 06-06-2022 5 0   Download

 • Trong các giải pháp về tài chính, “tín dụng xanh” được xem là giải pháp có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó góp phần hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Thực tế hiện nay, chính sách cũng như việc áp dụng tín dụng xanh tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trong nội dung bài viết "Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp", tác giả nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu "Quản lý tài chính tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội" nhằm phân tích đánh giá đúng thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ đó chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

  pdf117p dongcoxanh25 27-06-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Chính sách tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sơn La" nhằm nghiên cứu thực trạng về hoạt động tạo việc làm cho thanh niên, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót; từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính sách tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Sơn La một cách bền vững, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

  pdf111p dongcoxanh25 27-06-2022 1 0   Download

 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là Ngân hàng chính sách được Chính phủ thành lập với mục đích cấp tín dụng nhà nước cho một số lĩnh vực trọng điểm mà Nhà nước cần phát triển. Tuy nhiên, hoạt động cấp tín dụng của VDB còn tồn tại một số hạn chế, gây ra tỷ lệ nợ xấu cao, thâm hụt vốn chủ sở hữu lớn. Trong nội dung bài viết "Nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng phát triển Việt Nam", tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động của VDB, kinh nghiệm hoạt động của một số Ngân hàng Phát triển trên Thế giới, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho VDB.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao hiệu quản quản lý chất thải rắn đô thị thông qua phân loại tại nguồn" trình bày 3 nội dung chính: những bức xúc đặt ra đối với phân loại chất thải rắn tại nguồn, tình hình phân loại chất thải rắn ở nước ta, giải pháp thúc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf6p thanhthanh191 21-06-2022 8 0   Download

 • Mẫu Biên bản kiểm tra kho bãi, địa điểm được ban hành kèm theo Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. Nội dung biên bản bao gồm các thông tin của đại điện cơ quan hải quan, tổ chức cá nhân, kết luận của đoàn kiểm tra. Mời bạn tham khảo.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh" nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển cho vay KHDN của NHTM. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHDN tại NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh từ đó xác định được nguyên nhân, hạn chế và kết quả đạt được. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

  pdf104p dongcoxanh25 22-06-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi nhánh Thanh Hóa" nhằm phân tích thực trạng mở rộng hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Thanh Hóa, luận văn sẽ chỉ ra những thành công, hạn chế, cũng như nguyên nhân của những hạn chế; Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh tới năm 2025, tầm nhìn 2030.

  pdf125p dongcoxanh25 22-06-2022 4 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn để chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân tạo nên bất cập trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

  pdf86p dongcoxanh25 22-06-2022 14 3   Download

 • Mẫu Thông báo nghỉ hưu gửi tới các cán bộ công chức trước khi nhận mẫu Quyết định nghỉ hưu chính thức để nhận bảo hiểm xã hội. Nội dung mẫu thông báo cần ghi đầy đủ những căn cứ ban hành thông báo và thông tin của cán bộ được nghỉ hưu. Mời bạn tham khảo và tải về tại đây.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 8 1   Download

 • Khóa luận "Phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Quan trên thị trường tỉnh Thanh Hóa" rút ra được những thành công, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để từ đó góp phần đưa ra những giải pháp, có các kiến nghị với các cấp chính quyền và doanh nghiệp nhằm phát triển thương mại sản phẩm cát xây dựng trên thị trường Thanh Hóa của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Quan.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam (Trình độ cơ bản)" dành cho nhân viên nấu bếp trong khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự, có trách nhiệm chuẩn bị thực phẩm và nấu các món ăn Việt Nam. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: sơ chế; những loại nước dùng và nước chấm chính; các món ăn sáng; kết thúc ca làm việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu nâng cao chất lượng ổ từ kiểu lai" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá tình hình nghiên cứu, chế tạo, tiềm năng ứng dụng của ổ từ; Phân tích tính toán chi tiết về dạng cấu trúc ổ từ kiểu lai đã được công bố và tìm ra những hạn chế tồn tại để đưa ra cải tiến mới; Xây dựng mô hình toán học cho hệ thống ổ từ kiểu lai mới bằng cách tách chuyển động hỗn hợp của rotor thành thành hai chế độ chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay tại tâm của rotor.

  pdf119p viabigailjohnson 10-06-2022 9 2   Download

 • Giáo trình "Công nghệ chế tạo máy" là tài liệu chính dành cho sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy. Giáo trình này gồm có 6 chương. Trong đó, 3 chương đầu là phần 1 của giáo trình, tập trung giải quyết các nội dung: Những khái niệm cơ bản, Chất lượng bề mặt chi tiết máy, Độ chính xác gia công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p thenthen19 13-06-2022 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chế độ tài chính
p_strCode=chedotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2