intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dệt may Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
189
lượt xem
43
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dệt may Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp; tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dệt may Huế; bày tỏ ý kiến và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công ty; đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dệt may Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dệt may Huế

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1/ Lý do chọn đề tài<br /> Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong<br /> những vấn đề rất quan trọng vì đó là khoản thù lao phải trả cho người lao động.<br /> Lao động là hoạt động tay chân hay trí óc của con người tác động biến đổi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích nhằm đáp ứng nhu cầu của con<br /> <br /> U<br /> <br /> người.Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất<br /> <br /> -H<br /> <br /> kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải<br /> tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao<br /> <br /> H<br /> <br /> động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tiền lương cũng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra<br /> <br /> K<br /> <br /> người lao động còn được hưởng một số thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH,<br /> <br /> C<br /> <br /> BHYT, tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì<br /> <br /> IH<br /> <br /> vậy, doanh nghiệp phải biết kết hợp hai yếu tố này sao cho phù hợp và có hiệu quả.<br /> Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng thiết<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> yếu nhằm đáp ứng cho nhu cầu của xã hội thì yếu tố lao động đóng vai trò quan<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trọng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm đó. Một doanh nghiệp nếu biết kết hợp<br /> <br /> G<br /> <br /> hài hoà hai yếu tố tiền lương và chi phí cấu thành nên sản phẩm thì doanh nghiệp<br /> <br /> N<br /> <br /> đó sẽ tồn tại và hoạt động có hiệu quả. Hiểu được tầm quan trọng đó Công ty cổ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> phần Dệt May Huế là một trong những công ty đã và đang dần hoàn thiện các chế<br /> <br /> TR<br /> <br /> độ tiền lương nhằm đáp ứng lợi ích thoả đáng cho người lao động.<br /> Chính vì vậy, tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán và tính đúng thù<br /> <br /> lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích đúng, kịp thời cho<br /> người lao động sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng<br /> lao động hiệu quả hơn.Từ đó nâng cao được năng suất lao động, tiết kiệm được chi<br /> phí, hạ giá thành sản phẩm sẽ góp phần làm tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh<br /> nghiệp.<br /> SVTH: Nguyễn Thị Câu Nhi<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> Sau khi thấy được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo<br /> lương em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại<br /> Công ty cổ phần dệt may Huế" để làm chuyên đề thực tập cuối khoá.<br /> 2/ Mục tiêu nghiên cứu đề tài<br /> Hệ thống hoá vấn đề lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo<br /> <br /> Ế<br /> <br /> lương trong các doanh nghiệp.<br /> <br /> U<br /> <br /> Tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiền lương và<br /> <br /> -H<br /> <br /> các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dệt may Huế.<br /> <br /> Từ đó, bày tỏ ý kiến và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> ty. Đồng thời, cũng đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền<br /> lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dệt may Huế.<br /> <br /> H<br /> <br /> 3/ Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> IN<br /> <br /> Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại<br /> <br /> K<br /> <br /> công ty cổ phần dệt may Huế<br /> <br /> C<br /> <br /> 4/ Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương vào<br /> <br /> IH<br /> <br /> tháng 1/2011 tại công ty cổ phần dệt may Huế, xã Thuỷ Dương, huyện Hương<br /> Thuỷ, Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu: phương pháp tính lương, trả lương và các khoản trích<br /> <br /> Đ<br /> <br /> theo lương tháng 1/2011 tại công ty cổ phần dệt may Huế như thế nào?<br /> <br /> G<br /> <br /> 5/ Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> N<br /> <br /> Để thực hiện chuyên đề này, tôi sử dụng các phương pháp sau:<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu: Tìm kiếm số liệu liên quan đến chuyên đề<br /> <br /> bằng cách viết tay hay photo các chứng từ được sử dụng trong công tác kế toán<br /> <br /> TR<br /> <br /> tiền lương và các khoản trích theo lương.<br /> - Phương pháp quan sát, phỏng vấn: Đến trực tiếp tại đơn vị thực tập để<br /> <br /> quan sát các chứng từ, cách luân chuyển chứng từ, kết hợp với việc đặt câu hỏi liên<br /> quan đến thu thập, luân chuyển và lưu trữ chứng từ.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Câu Nhi<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> - Phương pháp thống kê mô tả: Mô tả lại bộ máy quản lý, bộ máy kế toán,<br /> chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, quá trình luân chuyển chứng từ và cách<br /> hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại đơn vị.<br /> - Phương pháp hạch toán kế toán: Thông qua những số liệu đã thu thập<br /> được tại công ty cộng với những kiến thức đã được học như phương pháp chứng từ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> và cách hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương.<br /> <br /> U<br /> <br /> - Phương pháp so sánh, tổng hợp và phân tích: Từ những số liệu đã thu<br /> <br /> -H<br /> <br /> thập ban đầu, tiến hành tổng hợp một cách có hệ thống theo quy trình, đối chiếu<br /> giữa lý thuyết và thực tế, từ đó có những phân tích, nhận xét riêng về công tác<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Câu Nhi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ<br /> CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1.1.1 Các khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương:<br /> <br /> U<br /> <br /> trích theo lương<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1 Khái niệm, nhiệm vụ kế toán tiền lương và một số quy định về các khoản<br /> <br /> -H<br /> <br /> “Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà người<br /> lao động được dùng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nhằm tái sản xuất sức lao động.” (Theo GVC. Phan Đình Ngân và THS. Hồ Phan<br /> <br /> H<br /> <br /> Minh Đức (2009), giáo trình lý thuyết kế toán tài chính 1).<br /> <br /> IN<br /> <br /> “Tiền lương là bộ phận cấu thành giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Nó có<br /> thể được coi là yếu tố đầu vào với chức năng là chi phí lao động sống, cũng có thể<br /> <br /> K<br /> <br /> coi là cấu thành của thu nhập doanh nghiệp.” (Theo GVC. Phan Đình Ngân và<br /> <br /> C<br /> <br /> THS. Hồ Phan Minh Đức (2009), giáo trình lý thuyết kế toán tài chính 1).<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Ngoài thu nhập bằng tiền lương, người lao động có thể còn nhận được tiền<br /> <br /> IH<br /> <br /> thưởng quy định của doanh nghiệp.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Trong những trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao<br /> <br /> Đ<br /> <br /> động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí mất sức hay tử tuất... sẽ được<br /> <br /> G<br /> <br /> hưởng thay lương khoản trợ cấp xã hội góp phần giảm khó khăn trong cuộc sống<br /> <br /> N<br /> <br /> đó là trợ cấp BHXH.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Quỹ BHYT: là quỹ dùng đài thọ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ<br /> <br /> trong các hoạt động khám chữa bệnh. Việc hình thành quỹ BHYT cũng góp phần<br /> <br /> TR<br /> <br /> giảm gánh nặng các khoản chi khám chữa bệnh cho những người tham gia quỹ.<br /> Kinh phí công đoàn: là quỹ tài trợ cho hoạt động công đoàn các cấp, quỹ<br /> <br /> KPCĐ ở nước ta được hình thành do người lao động đóng góp<br /> Bảo hiểm thất nghiệp: là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời dành cho những<br /> người bị mất việc mà đáp ứng đủ yêu cầu theo Luật định.<br /> Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc<br /> theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác<br /> SVTH: Nguyễn Thị Câu Nhi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng - 36 tháng với người sử dụng<br /> lao động có từ 10 lao động trở lên.<br /> * Một số quy định về các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp “Theo Luật<br /> BHXH, Luật BHYT, TT 244BTC-2009 áp dụng từ ngày 01/01/2010” (ĐVT: %)<br /> BHYT<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> CỘNG<br /> <br /> 22<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 30.5<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 22<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> tính vào chi phí<br /> Người lao động<br /> <br /> 8.5<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trừ vào lương<br /> <br /> U<br /> <br /> Doanh nghiệp,<br /> <br /> -H<br /> <br /> Phần trích lập<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> <br /> H<br /> <br /> Để thực hiện chức năng kế toán trong việc điều hành quản lý hoạt động của<br /> <br /> IN<br /> <br /> doanh nghiệp, kế toán tiền lương, kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ cần thực hiện các<br /> <br /> K<br /> <br /> nhiệm vụ sau:<br /> <br /> C<br /> <br /> Ghi chép, tính toán, kiểm tra lao động và sử dụng lao động<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Ghi chép, tính toán, kiểm tra thanh toán tiền lương, các khoản theo lương<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ghi chép, tính toán tổng hợp, phân bổ lương, các khoản theo lương<br /> Lập báo về thu nhập, về lương, về sử dụng các khoản theo lương<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2 Các hình thức trả lương chủ yếu trong các doanh nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1 Trả lương theo thời gian<br /> <br /> G<br /> <br /> Đây là hình thức lương được xác định dựa trên khả năng thao tác, trình độ<br /> <br /> N<br /> <br /> kỹ thuật và thời gian làm việc thực tế. Nó được áp dụng với những người làm công<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> tác quản lý, những người làm ở bộ phận gián tiếp không trực tiếp tạo ra sản phẩm<br /> Có 2 hình thức trả lương theo thời gian:<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.1.1 Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn<br /> Đây là chế độ trả lương mà tiền lương nhận được của mỗi người công nhân<br /> <br /> do mức lương bậc cao hay thấp với thời gian làm việc nhiều hay ít quyết định. Có<br /> 3 hình thức lương theo thời gian đơn giản<br /> Lương áp dụng cho người lao động làm những công việc kéo dài nhiều<br /> ngày<br /> SVTH: Nguyễn Thị Câu Nhi<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản