Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TTNT Tiên Phát

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
25
lượt xem
8
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TTNT Tiên Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề trình bày cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TTNT Tiên Phát; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TTNT Tiên Phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TTNT Tiên Phát

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD.:Hoàng Thùy Dương<br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1.Lý do chọn đề tài:<br /> Từ khi đất nước ta chính thức gia nhập hội chợ thương mại quốc tế WTO ngày<br /> 7 tháng 11 năm 2006. Nền kinh tế thị trường đa thành phần ở trong và ngoài nước<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ngày càng được mở rộng, xu hướng cạnh tranh ngày càng tăng cao. Trong thời buổi<br /> <br /> -H<br /> <br /> kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại, phát triển,và khẳng định<br /> vị trí của mình, đòi hỏi hàng hóa bán ra phải được thị trường và người tiêu dùng chấp<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nhận.<br /> <br /> Với mục đích lợi nhận, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều muốn tiêu thụ<br /> <br /> H<br /> <br /> được thật nhiều hàng hóa và dịch vụ, bởi vì khi đó doanh nghiệp có thể lấy doanh thu<br /> <br /> IN<br /> <br /> bán hàng để bù đắp cho chi phí đã bỏ ra. Trong doanh nghiệp thương mại hạch toán<br /> <br /> K<br /> <br /> đúng các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa phát sinh là cơ sở để xác định doanh thu, lợi<br /> nhuận, cũng như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đòng thời đây cũng là<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> tiền đề cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định mới trong kinh doanh.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Vì vậy, việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng,<br /> nhất là khâu bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. Kế toán tiêu thụ và xác định kết<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong<br /> <br /> Đ<br /> <br /> công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của<br /> <br /> G<br /> <br /> mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ<br /> <br /> N<br /> <br /> chức quá trình kinh doanh tiếp theo.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Sau một quãng thời gian ngắn ngủi được thực tập tại công ty TNHH TTNT Tiên<br /> <br /> Phát, với sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán cũng như các anh<br /> <br /> TR<br /> <br /> chị nhân viên trong công ty, kết hợp với những kiến thức mà em đã học trên giảng<br /> đường, cùng sự chỉ bảo của quý thầy cô trong khoa. Em nhận thức được vai trò quan<br /> trọng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đối với sự hoạt<br /> động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã mạnh dạn chọn đề tài: “kế toán tiêu<br /> thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TTNT Tiên Phát ” làm đề tài<br /> cho chuyên đề tốt nghiệp.<br /> <br /> SVTH: Lê Huy Quốc<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD.:Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> Để có được kiến thức vững chắc về quá trình theo dõi và ghi sổ các khoản<br /> doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, trình tự các nghiệp vụ ghi sổ trong doanh<br /> nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp thương mại – một loại hình kinh doanh ít rủi ro,<br /> đem lại lợi nhuận cao, nhưng đòi hỏi phải có nhiều vốn. Không phải bất kỳ công ty<br /> <br /> Ế<br /> <br /> hay doanh nghiệp nào cũng dể gia nhập và tồn tại được trong lĩnh vực này. Bên cạnh<br /> <br /> U<br /> <br /> đó, nghiên cứu đề tài này sẽ rất có ích cho em trên con đường thực hiện ước mơ của<br /> <br /> -H<br /> <br /> mình, tìm hiểu tực tiễn quá trình làm việc tại một doanh nghiệp thực sự, bên cạnh đó<br /> còn có thể tiếp thu những kiến thức mà trên giảng đường đại học mình chưa học được,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> tiếp cận với một môi trường làm việc hoàn toàn mới sẽ giúp ta nhanh chóng hòa nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> và hoàn thiện mình hơn.<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.<br /> <br /> Bao gồm những chứng từ, hóa đơn, các sổ kế toán, lập và lưu các chứng từ kế<br /> <br /> C<br /> <br /> quả kinh doanh tại công ty.<br /> <br /> K<br /> <br /> toán tại công ty. Qúa trình ghi nhận doanh thu và kết chuyển doanh thu để xác định kết<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với những kiến đã được học<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> trên giảng đường đại học nói chung, và kiến thức về kế toán doanh thu và xác định kết<br /> <br /> Đ<br /> <br /> quả kinh doanh nói riêng, dựa vào những số liệu mà công ty cung cấp, các hóa đơn,<br /> <br /> G<br /> <br /> chứng từ phát sinh, xem cách theo dõi và hạch toán của đơn vị về các chỉ tiêu liên<br /> <br /> N<br /> <br /> quan đến công tác kế toán doanh thu và xác đinh kết quả kinh doanh.Từ đó, thu thập,<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> xử lý, phân tích các chỉ tiêu và số liệu liên quan. Phản ánh lại một cách trung thực quá<br /> trình ghi nhận doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong công ty. Sau đó, đúc rút<br /> <br /> TR<br /> <br /> ra kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.<br /> 5. Phạm vi nghiên cứu.<br /> Đề tài được nghiên cứu tại công ty TNHH TTNT TIÊN PHÁT đang hoạt động<br /> <br /> kinh doanh trên địa bàn TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> 6. Kết cấu của đề tài:<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương :<br /> <br /> SVTH: Lê Huy Quốc<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD.:Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> CHƯƠNG 1 : Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh trong doanh nghiệp thương mại.<br /> CHƯƠNG 2:Thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại công ty TNHH TTNT Tiên Phát.<br /> CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TTNT Tiên Phát.<br /> <br /> SVTH: Lê Huy Quốc<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD.:Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> <br /> -H<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ:<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện<br /> giá trị của hàng hoá. Nói khác đi, tiêu thụ là quá trình doanh nghiệp chuyển giao hàng<br /> <br /> H<br /> <br /> hoá của mình cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2. Ý nghĩa của tiêu thụ:<br /> <br /> IN<br /> <br /> nghiệp.<br /> <br /> C<br /> <br /> Kết quả tiêu thụ hàng hóa là bộ phận quan trọng nhất trong kết quả kinh doanh<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> của doanh nghiệp. Hàng hoá được bán nhanh chóng sẽ làm tăng vòng quay của vốn,<br /> <br /> IH<br /> <br /> đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải được chi phí, đảm bảo được lợi nhuận. Kết quả<br /> bán hàng và quá trình bán hàng có mối quan hệ nhân quả với nhau. Vì vậy tổ chức quá<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> trình tiêu thụ tốt là cơ sở để có kết quả bán hàng cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng<br /> quay vốn lưu động, tăng luân chuyển hàng hoá trong kỳ, đem lại kết quả cao trong<br /> <br /> G<br /> <br /> kinh doanh. Kết quả tiêu thụ được phân phối cho các chủ sở hữu, nâng cao đời sống<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bên cạnh đó kết quả tiêu thụ<br /> hàng hóa còn là chỉ tiêu tài chính quan trọng thể hiện rõ nét hoạt động kinh doanh và<br /> <br /> TR<br /> <br /> tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ có<br /> điều kiện tham gia thị trường vốn, nâng cao năng lực tài chính. Hơn nữa, thông qua<br /> quá trình bán hàng đảm bảo cho các đơn vị khác có mối quan hệ mua bán với doanh<br /> nghiệp, thực hiện kế hoạch sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng<br /> nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền hàng, làm cho nền kinh tế<br /> ổn định và phát triển.<br /> <br /> SVTH: Lê Huy Quốc<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD.:Hoàng Thùy Dương<br /> <br /> 1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP<br /> THƯƠNG MẠI.<br /> 1.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa:<br /> Việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp được thực hiện qua hai phương thức<br /> bán buôn và bán lẻ.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.1.1 phương thức bán buôn:<br /> <br /> -H<br /> <br /> Là việc bán hàng cho doing nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại. Kết<br /> thúc quá trình này hàng hóa vẫn nằm trong quá trình lưu thông. Thông thường phương<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thức bán buôn được thực hiện theo các phương thức sau:<br /> <br /> * Phương thức bán hàng qua kho: Phương thức này hàng hóa, thành phẩm nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> kho rồi mới xuất bán và được thực hiện qua hai hình thức:<br /> <br /> IN<br /> <br /> + Hình thức chuyển hàng: Đối với hình thức này doanh nghiệp chuyển hàng<br /> <br /> K<br /> <br /> cho bên mua theo địa điểm ghi trên hợp đồng. Hàng hóa được xác định tiêu thụ khi<br /> doanh nghiệp giao hàng xong cho người mua và người ký vào chứng từ mua hàng.<br /> <br /> C<br /> <br /> Mọi tổ thất trong quá trình chuyển hàng đến nghười mua doanh nghiệp phải chịu trách<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> nhiệm.<br /> <br /> + Hình thức nhận hàng: Đối với hình thức này bên mua cử cán bộ nghiệp vụ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> đến nhận hàng tại kho hàng của doanh nghiệp. hàng hóa được xác định tiêu thụ khi<br /> <br /> Đ<br /> <br /> bên mua nhận hàng xong và ký vào chứng từ bán hàng, lúc này mọi tổn thất trong quá<br /> <br /> G<br /> <br /> trình vận chuyển hàng người mua phải chịu trách nhiệm.<br /> <br /> N<br /> <br /> * Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng: Phương thức này thì hàng hóa<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> không về nhập kho mà chuyển bán thẳng cho người mua, được thực hiện qua hai hình<br /> <br /> TR<br /> <br /> thức sau:<br /> <br /> + Vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Là hình thức doanh nghiệp mua<br /> <br /> hàng từ nhà cung cấp và vận chuyển hàng đến bán thẳng cho người mua, về mặt thanh<br /> toán doanh nghiệp vẫn phải trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp và đồng thời thu tiền<br /> hàng đã bán cho người mua.<br /> + Vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Là hình thức doanh nghiệp<br /> mua hàng đến nhận hàng về, về mặt thanh toán doanh nghiệp không làm nhiệm vụ<br /> thanh toán với nhà cung cấp và thu tiền của đơn vị mua mà tùy theo từng hợp đồng<br /> <br /> SVTH: Lê Huy Quốc<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản