intTypePromotion=3

Service-Oriented architecture

Xem 1-1 trên 1 kết quả Service-Oriented architecture
  • Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3: Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn Bertrand Portier, Kiến trúc sư IT, IBM Lee Ackerman, Giám đốc tiếp thị, IBM Tóm tắt: Tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra thiết kế dịch vụ của serviceoriented architecture (SOA - kiến trúc hướng-dịch vụ) khi sử dụng IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), các tài sản có thể dùng lại và Đặc tả kỹ thuật của tài sản có t...

    pdf43p tocxuxu 05-10-2011 110 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Service-Oriented architecture
p_strCode=serviceorientedarchitecture

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản