Setting up itunes

Xem 1-3 trên 3 kết quả Setting up itunes
  • A full-color guide to the iPhone, including the new iPhone 3G S With its new 3G S model, the iPhone is definitely the must-have mobile device. This fully updated guide covers all the cool features of the fastest iPhone ever, including the Spotlight search feature, voice control, and video camera capability."iPhone For Dummies, 3rd Edition" also covers the basics of using the multitouch interface, setting up iTunes, browsing the Internet, sending and receiving e-mail, and more.

    pdf240p ken333 14-06-2012 74 15   Download

  • 4.2. Setting Up the Dock Apple starts the Dock off with a few icons it thinks you'll enjoy: Dashboard, QuickTime Player, iTunes, iChat, Mail, the Safari Web browser, and so on.

    pdf5p kisiheo 26-07-2010 46 6   Download

  • Công nghệ multitouch hiện nay chiếm ưu thế trong thị trường điện thoại thông minh, và với sự ra mắt của iPadtrong năm 2010, công nghệ này đang khởi động để tiếp tục tấn công vào thị trường máy tính bảng. Công nghệ này hiện cũng đang xâm nhập vào nhiều dòng thiết bị khác từ màn hình máy tính để bàn lớn đến các hệ thống giải trí trên máy bay được tìm thấy trong các máy bay chở khách thương mại seatbacks - và xa hơn nữa.

    pdf4p bibocumi26 13-01-2013 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản