Social media glossary

Xem 1-4 trên 4 kết quả Social media glossary
 • Có nhiều hạng mục công việc trong một dự án website nói chung và social media nói riêng, mỗi công ty, mỗi quy trình làm việc lại có những tên gọi và mô tả công việc khác nhau cho các vị trí này. Tuy vậy nhìn chung có những hạng mục công việc cơ bản tương ứng với các vị trí công việc quen thuộc mà bạn nên biết.

  pdf5p bibocumi8 08-10-2012 70 10   Download

 • Adsense: Google's payperclick, contextrelevant program available to blog and web publishers as a way to create revenue. Adwords: The advertiser program that populates the Adsense program. The advertiser pays Google on a per click basis.

  doc6p sontran155 02-03-2010 152 42   Download

 • what is social media? an e-book by Antony Mayfield from iCrossing V1.4 updAted 01.08.08 image: weather project bw 01 by: nick winchester www.sxc.hu/profile/nickwinch icrossing.co.

  pdf36p cunnauxinh 16-12-2010 106 37   Download

 • ContentS introduCtion What iS SoCial media? the neW meanS of produCtion and diStribution hoW SoCial media WorkS hoW SoCial netWorkS Work hoW blogS Work hoW WikiS Work hoW podCaStS Work hoW forumS Work hoW Content CommunitieS Work hoW miCro-blogging WorkS hoW SeCond life WorkS about iCroSSing about the author Creative CommonS Copyright gloSSary uSeful WebSiteS

  pdf36p khangoc2395 26-08-2012 102 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản