Socket apis

Xem 1-17 trên 17 kết quả Socket apis
 • Socket API – Ðược giới thiệu ở BSD4.1 UNIX, 1981 – Ðược ứng dụng khởi tạo, sử dụng và hủy bỏ. – Dùng cơ chế client/server – Cung cấp hai dịch vụ chuyển dữ liệu thông qua socket API: • unreliable datagram • reliable, byte stream-oriented

  pdf35p chepcrack 19-11-2010 258 142   Download

 • Ðược giới thiệu ở BSD4.1 UNIX, 1981 Ðược ứng dụng khởi tạo, sử dụng và hủy bỏ. Dùng cơ chế client/server Cung cấp hai dịch vụ chuyển dữ liệu thông qua socket API: • unreliable datagram • reliable, byte stream-oriented

  pdf35p nguyenvanhi 04-12-2010 218 98   Download

 • Socket are characterized by their domain, type and transport protocol. Common domains are: I AF UNIX: address format is UNIX pathname I AF INET: address format is host and port number Common types are: virtual circuit: received in order transmitted and reliably datagram: arbitrary order, unreliable

  pdf40p ntcong91 28-01-2013 36 4   Download

 • Chương 3 LẬP TRÌNH WINSOCK (Windows Socket) 1 Nội dung Giới thiệu Winsock BSD socket trong Windows Các hàm hỗ trợ 2 Giới thiệu Winsock Mô tả giao tiếp socket trong Windows dựa tên nền tảng của BSD socket Tồn tại dưới các hàm Windows API Các hàm cơ bản được chứa trong DLL Ứng dụng 16bit: winsock.dll, winsock.lib Ứng dụng 32bit: wsock32.dll, wsock32.lib File header: winsock.h, winsock2.

  pdf21p hangkute_1 27-08-2010 502 198   Download

 • Raw Sockets let you program at just above the network (IP) layer You could program at the IP level using the IP API but you can’t get at ICMP Raw Sockets expose ICMP you get a Raw Packet and populate the entire packet yourself for high level protocols like TCP and UDP you lose all of the functionality implemented in those layers choosing to use a Raw Socket must be weighed carefully Raw Sockets can be dangerous Raw Sockets can be against the law http://www.kumite.com/rsnbrgr/rob/grcspoof/cnn/ ...

  ppt9p muathu_102 28-01-2013 30 2   Download

 • Mục tiêu: Khái niệm, các khía cạnh hiện thực của các giao thức ứng dụng mạng. Các mô hình dịch vụ lớp transport. Mô hình clientserver. Mô hình peertopeer. Nghiên cứu giao thức thông qua xem xét một số giao thức lớp application. HTTP, FTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS, Lập trình ứng dụng mạng socket API

  ppt108p dangvietkhoi 08-09-2010 236 71   Download

 • Giới thiệu Socket là một giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface). Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong ấn bản UNIX - BSD 4.2.

  pdf11p jackiechan_2912 11-04-2011 81 18   Download

 • Phiên bản ổn địn mới nhất là 1.9.2. Ruby 1.9 có nhiều thay đổi đáng kể so với dòng 1.8. Ví như: Biến cục bộ trong khối lệnh Thêm cú pháp khai báo hàm nặc danh (fun = -(a,b) { puts a + b }) Chọn kiểu mã hóa ký tự cho từng chuỗi Socket API mới (hỗ trợ IPv6)

  pdf30p xingau8 04-09-2011 29 6   Download

 • Hầu như tất cả các ngôn ngữ phổ biến của ngày hôm nay đã thông qua Berkeley socket API, các chương trình được trình bày trong chương này sử dụng API cho Java, C #, và C + +. Một khái niệm cơ bản trong API Sockets là điểm đến của tin nhắn là một cổng trong máy đích, cổng là một điểm kết nối ảo để cắm vào

  pdf79p kimku4 21-10-2011 31 3   Download

 • WinSock API (Windows Sockets Application Programming Interface) là thư viện các hàm giao diện lập trình mạng cho Microsoft Windows. WinSock tương thích với họ nghi thức mạng TCP/IP.

  doc7p ndtan120190 29-05-2010 156 62   Download

 • Java Network Programming, 3rd Edition includes chapters on TCP and UDP sockets, multicasting protocol and content handlers, servlets, multithreaded network programming, I/O, HTML parsing and display, the Java Mail API, and the Java Secure Sockets Extension. There's also significant information on the New I/O API that was developed in large part because of the needs of network programmers.

  pdf3596p truongnghen 21-01-2013 73 32   Download

 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng.

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 78 20   Download

 • Tham khảo sách 'java network programming, third edition', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf762p hoa_can 26-01-2013 31 9   Download

 • 1. Cá nhân hóa màn hình Start Trong hai phiên bản trước đây, màn hình Start chỉ được thay đổi màu nền và chọn một vài mẫu thiết kế. Nhưng lần này, bạn có thể thay đổi giao diện của màn hình Start theo phong cách cá nhân, với gần 20 hiệu ứng hoa văn lạ mắt. Bên cạnh đó, các hình xăm còn được sử dụng kết hợp với nhiều kiểu màu nền khác nhau. Để tùy biến màn hình Start, bạn vào PC settings rồi bấm vào nhóm Personalize và chọn Start Screen. 2. Ứng dụng Bing Đúng...

  pdf3p bibocumi34 19-03-2013 36 4   Download

 • Another goal was to keep the interface simple enough that it could be easily understood, and also possible to convert poll() or select() based applications to the new API with a minimum of changes. It was recognized that if the new interface was radically different, then it would essentially preclude modification of legacy applications which might otherwise take advantage of the new API. Expanding the amount information returned to the ap- plication to more than just the fact that an event occurred was also considered desirable.

  pdf7p nhacsihuytuan 06-04-2013 25 4   Download

 • Berkeley, ổ cắm giao diện được phát triển tại UC Berkeley trong đầu những năm 1980 cho BSD (Berkeley Software Distribution) UNIX. Nó thường được gọi là API Sockets hoặc chỉ Sockets. Ổ cắm API cung cấp một trừu tượng từ ngăn xếp mạng cơ bản, các giao diện lập trình với các API ổ cắm,

  pdf79p kimku4 21-10-2011 33 3   Download

 • A final design criteria was that the API should be cor- rect, in that events should only be reported if they are applicable. Consider the case where a packet arrives on a socket, in turn generating an event. However, before the application is notified of this pending event, it per- forms a close() on the socket. Since the socket is no longer open, the event should not be delivered to the ap- plication, as it is no longer relevant.

  pdf12p nhacsihuytuan 06-04-2013 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản