Sopc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Sopc
 • TÓM TẮT: Nội dung bài báo là thiết kế hệ thống trên một linh kiện logic khả trình (FPGA) dùng cho các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực. Để thực hiện điều này, chúng tôi thiết kế một số bộ gia tốc (Accelerator) để tăng tốc độ xử lý kết hợp với một số kỹ thuật xử lý đặc biệt (như truy xuất bộ nhớ trực tiếp – DMA, nhiều Master…).

  pdf10p nhqkhtn 19-10-2012 66 26   Download

 • Nội dung bài báo là thiết kế hệ thống trên một linh kiện logic khả trình (FPGA) dùng cho các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực. Để thực hiện điều này, chúng tôi thiết kế một số bộ gia tốc (Accelerator) để tăng tốc độ xử lý kết hợp với một số kỹ thuật xử lý đặc biệt (như truy xuất bộ nhớ trực tiếp – DMA, nhiều Master…). Kết quả được thử nghiệm trên DSP Development Kit sử dụng FPGA Stratix EP2S60F1020C4 của hãng Altera [1] dùng các phần mềm SoPC Builder,...

  pdf10p namson94 22-07-2012 51 13   Download

 • This tutorial presents an introduction to Altera’s SOPC Builder software, which is used to implement a system that uses the Nios II processor on an Altera FPGA device. The system development flow is illustrated by giving step-by-step instructions for using the SOPC Builder in conjuction with the Quartus R II software to implement a simple system. The last step in the development process involves configuring the designed circuit in an actual FPGA device, and running an application program.

  pdf19p longmontran 15-01-2010 170 78   Download

 • For a quick introduction on how to use SOPC Builder, follow these general steps: Install the Quartus® II software, which includes SOPC Builder. This is available at www.altera.com. Take advantage of the one-hour online course, Using SOPC Builder. Download and run the checksum sample design described in the SOPC Builder Memory Subsystem Development Walkthrough chapter in volume 4 of the Quartus II Handbook. ■ ■ Overview SOPC Builder is a powerful system development tool.

  pdf8p longmontran 15-01-2010 122 21   Download

 • Giới thiệu về Avalon Bus Avalon Bus là một hệ thống giao tiếp đơn giản được Altera thiết kế nhằm giúp người học về FPGA dễ dàng kết nối các thiết bị của hệ thống được thiết kế trong FPGA. Avalon là môt thành phần không thể thiếu trong các hệ thống tích hợp trên một chip khả trình ( SOPC) Avalon được thiết kế để có thể hoạt động ở 2 môi trường là môi trường truyền tốc độ cao, và môi trường ứng dụng ánh xạ bộ nhớ có tốc độ thấp hơn.

  pdf13p longmontran 15-01-2010 202 64   Download

 • Nội dung bài báo là thiết kế hệ thống trên một linh kiện logic khả trình (FPGA) dùng cho các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực. Để thực hiện điều này, chúng tôi thiết kế một số bộ gia tốc (Accelerator) để tăng tốc độ xử lý kết hợp với một số kỹ thuật xử lý đặc biệt (như truy xuất bộ nhớ trực tiếp – DMA, nhiều Master…).

  pdf10p phalinh19 22-08-2011 48 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản