intTypePromotion=3

Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL

Xem 1-20 trên 154 kết quả Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL
 • Các Structured Query Language (SQL) là ngôn ngữ được sử dụng để đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng SQL, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu, nhập dữ liệu mới, sửa đổi dữ liệu, hoặc xóa dữ liệu. SQL chỉ đơn giản là công cụ cơ bản nhất, bạn sẽ cần cho tương tác của bạn với MySQL. Ngay cả khi bạn đang sử dụng một số ứng dụng hoặc giao diện người dùng đồ họa để truy cập vào cơ sở dữ liệu, một nơi nào đó dưới sự bao gồm các ứng dụng...

  pdf37p yukogaru5 27-09-2010 97 29   Download

 • Chúng tôi đã dành toàn bộ cuốn sách cho đến nay thảo luận về cơ sở dữ liệu như thể nó tồn tại trong một số loại chân không. Nó phục vụ mục đích của nó chỉ khi được sử dụng bởi ứng dụng khác. Do đó chúng tôi cần xem xét như thế nào cơ sở dữ liệu liên quan đến các yếu tố khác của một ứng dụng cơ sở dữ liệu trước khi khám phá các chi tiết của phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau...

  pdf10p yukogaru5 27-09-2010 83 10   Download

 • là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sơ dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet . Joomla! có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị...

  doc23p hien1211 12-04-2011 501 197   Download

 • Cuốn sách này sẽ giới thiệu với các bạn hai công nghệ phổ biến nhất được dùng để tạo các web site động: ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Thông qua các bước thực hành được hướng dẫn cụ thể, các mã kịch bản rõ ràng với nhiều gợi ý chuyên môn

  pdf0p emptyzone 24-11-2010 296 114   Download

 • Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tiếng Anh : Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.

  doc18p auking89 10-05-2011 113 37   Download

 • Nó không phải là quá dài trước đó bạn đã được đơn giản trong may mắn nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ trên một ngân sách nhỏ. Lựa chọn của bạn đã được khá đơn giản: hàng ngàn vỏ ngoài hoặc thậm chí hàng chục, hàng trăm ngàn-đô la cho Oracle hoặc Sybase hoặc xây dựng ứng dụng chống lại "đồ chơi" cơ sở dữ liệu như truy cập và FileMakerPro.

  pdf9p yukogaru5 27-09-2010 88 24   Download

 • Java là một trong những ngôn ngữ đơn giản mà bạn có thể viết các ứng dụng MySQL. truy cập cơ sở dữ liệu JDBC API của nó (Java kết nối cơ sở dữ liệu) là một trong những API truy cập cơ sở dữ liệu trưởng thành hơn độc lập cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến.

  pdf22p yukogaru5 27-09-2010 76 20   Download

 • Tài liệu Chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML giới thiệu về XML, tổng quan về ADO.NET, các phương pháp chuyển đổi dữ liệu quan hệ sang dữ liệu XML, tổng quan về các phương pháp, sử dụng đối tượng Command, sử dụng đối tượng DataSet, sử dụng CSDL MySQL.

  doc6p tuithattinh6x 21-05-2014 124 16   Download

 • Trong chương này, chúng tôi bao gồm đầy đủ các SQL hỗ trợ bởi MySQL. Nếu bạn quan tâm đến khả năng tương thích với các cơ sở dữ liệu SQL, MySQL hỗ trợ chuẩn ANSI SQL2. Trong trường hợp đó, bạn nên tránh sử dụng bất kỳ MySQL phần mở rộng độc quyền tiêu chuẩn SQL.

  pdf32p yukogaru5 27-09-2010 79 15   Download

 • Lớn các cửa hàng máy tính của công ty đã được sử dụng các sản phẩm cơ sở dữ liệu phức tạp và tốn kém trong nhiều năm. Những đầy đủ tính năng, hệ thống phần mềm tối ưu hóa mạnh là cách duy nhất cho một tổ chức lớn để quản lý lượng của thông tin doanh nghiệp.

  pdf5p yukogaru5 27-09-2010 54 14   Download

 • MySQL đi kèm với một sự giàu có của các chương trình và tiện ích để làm cho tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn. Một số các chương trình được sử dụng bởi người dùng đọc và viết từ cơ sở dữ liệu, trong khi những người khác có nghĩa là cho các quản trị cơ sở dữ liệu để duy trì và sửa chữa cơ sở dữ liệu như một toàn bộ

  pdf30p yukogaru5 27-09-2010 91 13   Download

 • PHP cung cấp một loạt các chức năng hữu ích khi tạo cơ sở dữ liệu-driven ứng dụng. Vì vậy, nhiều, trên thực tế, rằng nó sẽ là khó sử dụng để liệt kê tất cả chúng trong một cuốn sách về MySQL. Vì vậy chương này tham chiếu tập trung vào các chức năng mà PHP cung cấp giao diện trực tiếp với MySQL. Điều này bao gồm các lớp trừu tượng PHP cơ sở dữ liệu mới hứa hẹn một ngày nào đó thống nhất cơ sở dữ liệu PHP API khác nhau thành một bộ chức năng....

  pdf26p yukogaru5 27-09-2010 65 12   Download

 • Một khi bạn cài đặt phần mềm quản trị CSDL của bạn trên máy tính của bạn, nó có thể rất hấp dẫn để chỉ nhảy ngay vào việc tạo ra một cơ sở dữ liệu mà không cần suy nghĩ nhiều hoặc quy hoạch. Như với bất kỳ phát triển phần mềm, cách tiếp cận này đặc biệt quảng cáo chỉ làm việc với các đơn giản nhất của vấn đề. Nếu bạn mong đợi cơ sở dữ liệu của bạn để hỗ trợ bất kỳ loại phức tạp, một số quy hoạch và thiết kế chắc chắn sẽ...

  pdf16p yukogaru5 27-09-2010 63 9   Download

 • Cài đặt Để sử dụng giao diện với cơ sở dữ liệu giao diện điều khiển cơ sở dữ liệu / (DBI / DBD), bạn phải có những điều sau đây: Perl 5 Bạn phải có một bản sao hoạt động của Perl 5 trên hệ thống của bạn. Tại thời điểm này, việc phát hành mới nhất của Perl là 5.6.1. Bạn cần phải có ít nhất là Perl 5,004 kể từ phiên bản trước của Perl chứa lỗi bảo mật liên quan

  pdf38p yukogaru5 27-09-2010 60 9   Download

 • An ninh Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản trị cơ sở dữ liệu và thiết kế ứng dụng cả hai cũng là một trong những bị bỏ qua: an ninh. Trong khi có hàng tá các định nghĩa về bảo mật có thể áp dụng cho phần mềm máy tính, chúng ta có thể tổng hợp nhu cầu của chúng tôi chỉ đơn giản. An ninh là khả năng cho phép người dùng có quyền truy cập dữ liệu trong khi ngăn chặn truy cập từ người sử dụng trái phép....

  pdf28p yukogaru5 27-09-2010 60 8   Download

 • Giới thiệu Hiệu suất điều chỉnh là một phần quan trọng trong nỗ lực phát triển đáng kể. Nhìn chung, MySQL được thiết kế với tốc độ trong tâm trí. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể tác động ứng dụng và / hoặc hiệu suất cơ sở dữ liệu. Trọng tâm của chương này sẽ giới thiệu bạn với một số các nguyên tắc điều chỉnh hiệu năng và một số công cụ bạn có theo ý của bạn.

  pdf11p yukogaru5 27-09-2010 55 7   Download

 • Bài 1 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Nội dung bài 1: Giới thiệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đặc biệt chú trọng đến MySQL và PostGreSQL, cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL: MySql Workbench, cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL, cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp.

  pdf40p tangtuy19 22-07-2016 51 9   Download

 • Chương 8 cung cấp cho bạn một nền tảng tốt trong việc thực hành sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ với ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. Bạn đã học về việc tạo cơ sở dữ liệu và các bảng đó bao gồm họ, cũng như chèn, nhìn lên, thay đổi, và xóa dữ liệu. Với những kiến thức thuộc vành đai của bạn, chúng ta cần xem xét làm thế nào để thiết kế cơ sở dữ liệu cho tốc độ tối đa và hiệu quả. ...

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 72 4   Download

 • MySQL C API Các MySQL C API sử dụng một số kiểu dữ liệu được xác định ngoài các loại C tiêu chuẩn. Những loại được định nghĩa trong tập tin header của mysql.h 'mà phải được đưa vào khi biên soạn các chương trình sử dụng thư viện MySQL.

  pdf28p yukogaru5 27-09-2010 86 19   Download

 • Giới thiệu về loạt bài này MySQL hiện là máy chủ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các ứng dụng web động. Tuy nhiên, DB2 là một cơ sở dữ liệu phổ biến khác được PHP hỗ trợ đầy đủ và cung cấp các lợi thế hấp dẫn hơn so với MySQL, làm cho nó trở thành một sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Loạt bài này mô tả tại sao việc di chuyển một ứng dụng PHP sang DB2 lại có ý nghĩa,...

  pdf17p buncha_1 11-05-2013 51 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL
p_strCode=sudungcosodulieumysql

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản