intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi Hiến pháp

Xem 1-20 trên 1237 kết quả Sửa đổi Hiến pháp
 • Nhu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 1.1. Về chế độ chính trị 1.1.1. Các hình thức thực hiện quyền lực nhân dân Hình thức thực hiện quyền lực nhân dân thể hiện trong Điều 6 Hiến pháp năm 1992 chưa đầy đủ. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình không những thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là các cơ quan dân cử mà còn thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý hay sáng kiến pháp luật của nhân dân. ...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 69 21   Download

 • Thực tiễn sửa đổi hiến pháp ở Mỹ Khó nhưng có thể: Với tính chất của một hiến pháp cương tính, Hiến pháp Mỹ đã tạo ra những khó khăn cho việc sửa đổi hiến pháp. Tuy khó khăn, nhưng Hiến pháp Mỹ đã trải qua 27 lần sửa đổi. Thông qua thực tiễn sửa đổi hiến pháp ở Mỹ, người ta nhận thấy rằng nhiều sửa đổi là quan trọng nhưng về cơ bản là điều chỉnh về mặt kỹ thuật cơ chế vận hành chính quyền. ...

  pdf19p dontetvui 20-01-2013 55 9   Download

 • Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawbmhc4 24-11-2009 115 8   Download

 • Những chủ thuyết của việc sửa đổi Hiến pháp ở Mỹ Người Mỹ không tin vào khả năng có một bản hiến pháp hoàn hảo, trường tồn vượt thời gian. Niềm tin này có lẽ khởi nguồn từ những ý tưởng của các tác giả viết về chính quyền của Đảng Whig1 gồm các nhà các cải cách hiến pháp từ giữa thế kỷ 18 như James Burgh, John Cartwright, cũng như các triết gia về chính quyền theo khuynh hướng cộng hòa vào thế kỷ 17, đặc biệt là Algernon Sidney2, người đã từng tuyên bố: ...

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 61 8   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu hệ thống những vấn đề được nghiên cứu; các nguyên tắc hiến định của việc tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước; tổ chức quyền lập pháp; tổ chức quyền hành pháp; tổ chức quyền tư pháp thông qua sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  pdf9p quenchua9 19-11-2020 18 0   Download

 • Bài viết đề cập đến đến bản chất và các đặc trưng của Hiến pháp, vai trò, chức năng của Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia, hành trình của chủ nghĩa lập hiến hiện đại và các mô hình Hiến pháp, mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, tác giả đề cập đến các hình thức và phương thức soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp, cũng như những tiêu chí khả thi cho vấn đề này. 1. Hiến pháp và ý nghĩa của Hiến pháp trong đời...

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 102 21   Download

 • Nội dung phần 1 của Tài liệu ABC về hiến pháp 83 câu hỏi đáp sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, nội dung của hiến pháp. Hy vọng, đây là Tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf68p gaugau1905 11-12-2015 152 19   Download

 • Những sửa đổi hiến pháp trong tương lai cần định hướng chính quyền vào các chuẩn mực pháp quyền. Căn bản của pháp quyền là sự thượng tôn quyền lực của pháp luật so với quyền lực nhà nước. Sửa đổi hiến pháp năm 2001: một cuộc cải cách không như mong muốn Sau hơn 10 năm vận hành, hệ thống chính quyền những năm đầu thế kỷ 21 phải đối mặt với những vấn đề mới phát sinh của nền kinh tế thị trường mà những nhà lập hiến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước...

  pdf8p bach_nhat 27-02-2012 60 13   Download

 • Khi Hiến pháp được nhận thức như những giới hạn pháp lý do người dân áp dụng đối với công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải được đổi mới theo một cách thức để người dân tham gia vào không những thảo luận các nội dung sửa đổi mà còn đưa ra quyết định cuối cùng đối với những điều khoản được sửa đổi. Những tín hiệu mới Sự phát triển của chủ nghĩa hợp hiến ở Đông Á cho thấy hiến pháp ban đầu là một công cụ của chính quyền rồi mới dần...

  pdf5p bach_nhat 27-02-2012 83 11   Download

 • Nội dung tài liệu bao gồm những kiến nghị mang tính chất quan điểm về tinh thần chung của Hiến pháp, kiến nghị cụ thể về nội dung của Dự thảo, tại các điều 27 và điều 39, phụ lục 1048 ý kiến của cộng đồng (Trang 8) và danh sách 2510 chữ ký ủng hộ việc đảm bảo quyền của người LGBT (Trang 72) trong Dự thảo Hiến pháp với tư cách là con người và công dân của Việt Nam.

  pdf125p roongkloi10 11-08-2017 40 5   Download

 • Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các nội dung của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Tòa soạn Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum - Thông tấn xã Việt Nam để xuất bảntài liệu Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh).

  pdf68p viapollo11 09-04-2019 41 5   Download

 • Bài viết phân tích các quy định Hiến pháp Việt Nam về vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ và khẳng định: Chính phủ là cơ quan hành pháp - thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất - thực hiện việc tổ chức, điều hành, quản lý nền hành chính nhà nước.

  pdf9p vimessi2711 02-04-2019 64 1   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa lạm quyền; đề cao vai trò quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp; thiết lập cơ chế bảo hiến.

  pdf4p quenchua9 19-11-2020 13 1   Download

 • Chất lượng của một bản Hiến pháp phụ thuộc phần lớn vào việc nó được làm ra theo quy trình, công nghệ như thế nào. Tương tự như vậy, chất lượng của một cuộc sửa đổi Hiến pháp phụ thuộc phần lớn vào quy trình và công nghệ sửa đổi nó. Một Hiến pháp dân chủ là một Hiến pháp dân định. Người ta khó có thể mong chờ những nội dung dân chủ trong một Hiến pháp khâm định, Hiến pháp do vua hay một nhà độc tài ban hành. Để có một Hiến pháp hoàn hảo hơn,...

  pdf16p bach_nhat 27-02-2012 79 10   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các phạm trù có liên quan như khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng và đòi hỏi của việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp hình sự (TPHS), bài viết đề cập đến việc phân tích nội dung khoa học của những nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về TPHS trước yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (SĐHP) của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền.

  pdf11p comamngo1902 01-04-2019 41 6   Download

 • Một số ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Đây chỉ là một ví dụ, còn nhiều loại việc khác mà toà hành chính trong thời gian này bị đặt trong tình trạng “tiến thoái, lưỡng nan” do việc quy định đóng về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính. Nhìn chung, trong khoa học luật hành chính, quyết định hành chính thể hiện hai tính chất: tính hợp pháp và tính hợp lí nhưng trong cả hai trường hợp trên, quyền khiếu nại, khiếu kiện chỉ được thực hiện trên cơ sở tính hợp pháp.(...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 53 5   Download

 • Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013) đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Bài viết này giới thiệu những điểm mới cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 về cơ cấu và hình thức thể hiện; về chế độ chính trị; chính sách kinh tế - xã hội; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về bộ máy nhà nước; về hiệu lực của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

  doc17p huvod2006 31-03-2015 106 37   Download

 • Một sự hiểu biết sâu sắc các hệ thống pháp luật nước ngoài cũng như những rào cản đối với việc hoà nhập của hệ thống pháp luật trong nước là chìa khoá để tổng kết và đổi mới pháp luật1. Như đánh giá của các nhà luật học so sánh người Đức Zweigert và Kötz, “các nhà lập pháp trên toàn thế giới đều đã chỉ ra rằng, bằng nhiều cách thức khác nhau, các đạo luật tốt không thể được làm ra mà không có sự trợ giúp của luật so sánh”2. Việc sửa đổi Hiến pháp...

  pdf15p bach_nhat 27-02-2012 101 31   Download

 • Tài liệu Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới: Tập 2 giới thiệu hiến pháp một số nước trên thế giới bao gồm: Ba Lan, Hàn Quốc, Italia và Tây Ban Nha. Đây là những bản hiến pháp của các nước có hệ thống pháp luật phát triển trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm hữu ích có thể tham khảo được trong quá trình nghiên cứu và sửa đổi hiến pháp của nước ta.

  pdf215p blackcurse 17-07-2013 141 27   Download

 • Mời các bạn cùng quý thầy cô tham khảo bài Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để có những tiết học và dạy hoàn thiện. Bao gồm nhiều bài giảng được thiết kế với nội dung đặc sắc giúp cho chúng ta biết được hiến pháp là gì, vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật, biết được một số nội dung cơ bản của hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với bộ sưu tập các bạn sẽ có những tiết học và dạy đạt chất lượng.

  ppt16p phanchi2222 31-03-2014 537 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi Hiến pháp
p_strCode=suadoihienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2