Subjunctive mood

Xem 1-11 trên 11 kết quả Subjunctive mood
 • The meaning of this category is the attitude of the speaker, or writer towards the content of the sentence. It is expressed in the form of the verb. There are three moods in English-the indicative mood, the imperative mood and the subjunctive mood. The indicative mood indicates that what is said must be regarded as a fact, as something which has occurred or is occurring at the moment of speaking or will occur in the future. It may denote actions with different time-reference and different aspective characteristics.

  pdf11p truongbao 27-07-2009 251 76   Download

 • Introduction -- THE CATEGORY OF MOOD The meaning of this category is the attitude of the speaker, or writer towards the content of the sentence. It is expressed in the form of the verb. There are three moods in English-the indicative mood, the imperative mood and the subjunctive mood. The indicative mood indicates that what is said must be regarded as a fact, as something which has occurred or is occurring at the moment of speaking or will occur in the future. It may denote actions with different time-reference and different aspective characteristics.

  pdf11p truongdoan 22-07-2009 235 25   Download

 • Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive. Past Subjunctive đối với các động từ thường chia giống như Past Simple, đối với động từ to be dùng were cho tất cả các ngôi, will :would shall :should can :could may :might. Past Perfect Subjunctive chia giống như Past Perfect.

  pdf6p longtuyenthon 29-01-2010 431 194   Download

 • Unit 38. Subjunctive mood (Thể bàng cách) Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive. Past Subjunctive đối với các động từ thường chia giống như Past Simple, đối với động từ to be dùng were cho tất cả các ngôi, will :would shall :should can :could may :might. Past Perfect Subjunctive chia giống như Past Perfect.

  pdf12p donna_12345 11-01-2012 161 40   Download

 • Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive.

  pdf9p vanhoc1111 18-02-2011 60 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 38. subjunctive mood (thể bàng cách)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 64 15   Download

 • Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive.

  doc6p htran_le86 19-05-2013 67 28   Download

 • Forming and Using the Past Subjunctive - Trong Chương này Tạo thuộc về tiếp tục pháp qua Sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua Lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ thuộc về tiếp tục pháp tôi n Pháp, bạn sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua nhiều hơn là bằng tiếng Anh. Đó là một hợp chất căng thẳng và được sử dụng để diễn tả một hành động hoàn thành trong quá khứ.

  pdf6p hoathietmoclan 03-10-2011 65 20   Download

 • PROBLEMS IN TENSE, VOICE, AND MOOD You’ve arrived at what some grammarians would consider the inner sanctum of Standard Written English: tense, voice, and mood. These three concepts are among the trickiest covered by GMAT Sentence Correction.

  pdf10p anhheomap 13-12-2010 63 14   Download

 • Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Trong phần này. . . tâm trạng của một động từ chỉ các nhà văn hoặc điểm nhìn về các sự kiện của loa. Chỉ mang tính - bao gồm cả, hiện tại tương lai quá khứ và, thể hiện sự kiện cũng như quan sát khách quan. Nó thể hiện những gì đang xảy ra, đã xảy ra, hoặc sẽ xảy ra. Trong khi đó, tâm trạng thuộc về tiếp tục pháp thể hiện những gì bạn muốn xảy ra, lệnh để xảy ra, hoặc nghi ngờ sẽ xảy ra. Chương 19...

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 68 8   Download

 • Knowing How to Use the Present Subjunctive - Trong Chương này Bày tỏ mong muốn và sở thích Hiển thị bản án, cảm xúc hay nghi ngờ và là chủ quan Thêm thành ngữ hội thoại của bạn n Chương 19, tôi cho bạn thấy làm thế nào để hình thành thuộc về tiếp tục pháp hiện. Trong chương này, tôi cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng nó. Thuộc về tiếp tục pháp được sử dụng thường xuyên hơn trong tiếng Pháp hơn tiếng Anh.

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản