Tác dụng chung của hoocmon

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tác dụng chung của hoocmon
 • Dựa vào bản chất hoá học của hormon người ta chia hoocmon làm 2 loại: - Loại có dẫn xuất steroit - Loại có bản chất protein, dẫn xuất protein Ngoài ra, người ta còn căn cứ vào vị trí sản sinh ra hoocmon để phân loại. Theo đó ta có: - Hoocmon của tuyến yên - Hoocmon của tuyến giáp trạng

  ppt0p nguyenphonghoak7 05-11-2012 99 17   Download

 • Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây. - Đặc điểm chung: + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

  pdf23p ntgioi120401 29-10-2009 590 164   Download

 • Phytohoocmon hay Hoocmon thực vật (HMTV) là các chất hữu cơ do bản thân cây tiết ra ,có tác dụng điều hòa hoạt đông của cây. HMTV có những đặc điểm chung sau: Là những hợp chất hữu cơ phân tử lượng thấp, được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng trong tế bào hoặc mô ở một nơi khác trong cây.

  ppt31p khoangtrongmauxanh45 21-10-2010 294 95   Download

 • Hoocmôn thực vật ( TV) là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng. 2. Nêu tên các hoocmôn TV và cho ví dụ về tác dụng của chúng. 3. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn TV

  ppt26p tengteng11 14-12-2011 37 5   Download

Đồng bộ tài khoản