Tài liệu mảng hai chiều

Xem 1-20 trên 141 kết quả Tài liệu mảng hai chiều
 • Truyền mảng cho hàm – Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng – Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng • Có thể bỏ số lượng dòng hoặc con trỏ. • Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm. Mảng hai chiều void NhapMaTran(int a[50][100]); void NhapMaTran(int a[][100]); void NhapMaTran(int (*a)[100]);

  ppt34p kakuakao 02-11-2012 80 21   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Mảng hai chiều - ThS. Đặng Đình Phương" gồm các nội dung sau: Khái niệm dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng 2 chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều và một số quy ước.

  pdf33p nguyenhaiyen2311 04-09-2017 9 6   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 176 70   Download

 • Đây là tài liệu kỹ thuật lập trình - Mảng hai chiều gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  ppt33p libiquoc 19-03-2011 152 56   Download

 • MẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN) 10.2.1. Khai báo mảng hai chiều: Mảng hai chiều, còn gọi là ma trận, là sự mở rộng trực tiếp của mảng một chiều. Ta cũng có hai cách khai báo. Cách 1: Khai báo trực tiếp : VAR Tênmảng : Array[n1..n2 , m1..m2] of Tênkiểudữliệu; trong đó n1, n2 là các hằng có cùng kiểu dữ liệu và n1 n2, chúng xác định phạm vi của chỉ số thứ nhất, gọi là chỉ số dòng. Tương tự m1, m2 là các hằng có cùng kiểu dữ liệu và m1 m2, chúng xác định phạm vi...

  pdf22p lotus_0 06-01-2012 66 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học 11 – kiểu mảng_ mảng hai chiều', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p paradise4 12-12-2011 84 14   Download

 • Giáo án bài Kiểu mảng giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo để soạn giáo án nhanh hơn và giúp học sinh biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều và mảng hai chiều, biết được một loại biến có chỉ số, biết cấu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cách khai báo biến kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều.

  doc33p 666_baobinh 02-04-2014 133 21   Download

 • Giúp học sinh biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều và mảng hai chiều, biết được một loại biến có chỉ số, biết cấu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cách khai báo biến kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều, tham chiếu đến từng phần tử của mảng. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Kiểu mảng để soạn giáo án nhanh hơn.

  doc16p hoanglong321 07-03-2014 147 17   Download

 • Một mảng là một tập hợp các phần tử có quan hệ hoặc độc lập với nhau. Trong Excel, một mảng có thể là mảng một chiều hoặc mảng hai chiều. Chiều của mảng ở đây chính là chỉ các dòng và cột trong mảng. Công thức mảng là một công thức được bao bọc bởi cặp dấu “{ }” sau khi nhấn tổ hợp phím Ctrl, Shift, Enter. Kết quả của công thức mảng có thể trả về một hoặc nhiều ô.

  ppt26p cctm030057 04-12-2010 643 195   Download

 • • Ma trận (Matrix) : tập hợp phần tử số được lưu trong một mảng hai chiều (hàng, cột). • Các phần tử của ma trận thường được xử lýchung bởi các công thức mảng. • Ma trận 1 cột là vector. Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân Hàng 3 .Nhập công thức mảng 1. 2. 3. Chọn vùng ô chứa mảng. Nhập công thức mảng. Nhấn Ctrl + Shift + Enter. Excel tự động thêm các dấu “{“ và “}” vào đầu và cuối công thức...

  pdf146p bookstore_1 10-01-2013 206 90   Download

 • I. Mục đích yêu cầu: * Học sinh hiểu được: - Kiểu dữ liệu mảng và cách khai báo mảng: một chiều và hai chiều. * Học sinh nắm được: - Cách khai báo (hay định nghĩa) kiểu dữ liệu mảng một chiều và hai chiều. - Nhập dữ liệu mảng. Đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của mảng. - Duyệt qua từng phần tử của mảng. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, giáo án điện tử, đèn chiếu, phòng máy, một số chương trình mẫu...

  pdf13p abcdef_34 18-09-2011 933 89   Download

 • Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 4 Chương 4 GIAO TIẾP CỐNG NỐI TIẾP 1. Cấu trúc cổng nối tiếp Cổng nối tiếp được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa máy tính và ngoại vi, có các ưu điểm sau: Khoảng cách truyền xa hơn truyền song song. Số dây kết nối ít. Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại. Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC (Programmable Logic Device). Cho phép nối mạng. Có thể tháo lắp thiết bị trong lúc máy tính đang làm việc.

  pdf41p xavang_1212 25-01-2011 144 84   Download

 • Tài liệu tham khảo về lý thuyết mảng nhiều chiều trong phần lập trình C máy tính. Mảng nhiều chiều được biết đến như một mảng dữ liệu, ma trận hay lưới hai chiều, ba chiều. Hoặc còn được gọi là mảng của các mảng. Mỗi phần tử trong mảng có thể là một mảng con.

  doc4p huyenthoai1410 22-08-2010 218 70   Download

 • Tạo được kiểu mảng hai chiều và khai báo biến mảng hai chiều trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Vận dụng để giải quyết một số bài toán cụ thể.

  doc5p vtuan0211 14-06-2011 180 35   Download

 • 582 Hìn 3.3.5. Kết quả hiển thị của lệnh debug ppp authentication trên router Left. Kết quả hiển thị Se0/0 PPP: Phase AUTHENTICATION by both Giải thích is Xác minh hai chiều

  pdf6p phuochau11 17-04-2011 66 20   Download

 • I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được: * Mảng hai chiều: - Mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó là mảng một chiều. - Ta có thể truy xuất hay thao tác như mảng một chiều nhưng chỉ khác là có 2 phần tử. - Mảng hai chiều có thể hiểu là một bảng có các dòng và cột. - Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong lập trình 2. Kỹ năng: Biết Khai báo(hay định nghĩa) kiểu dữ...

  pdf8p abcdef_34 18-09-2011 89 20   Download

 • Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng hia chiều. - Biết được cách tạo kiểu mảng hai chiều, cách khai báo biến, tham chiếu đến từng phần tử của mảng. 2. Kĩ năng. - Tạo được kiểu mảng hai chiều và khai báo biến mảng hai chiều trongngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng đúng biến mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể .

  pdf8p genius111 31-03-2011 75 16   Download

 • Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều .  Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng .  Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều .  Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng .

  pdf11p paradise3 11-12-2011 36 8   Download

 • Doanh lợi tài sản của doanh nghiệp năm nay giảm sút quá nhanh so với năm trước và quá thấp so với mức trung bình của ngành. Nguyên nhân của tình hình này là do sự giảm sút nghiêm trọng của chỉ tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm và hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Doanh nghiệp cần có biện pháp cải thiện hai chỉ tiêu trên mới có hy vọng tăng mức ROA. Nhận xét tổng quát Những tỷ số chủ yếu trên đây cho thấy...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 36 3   Download

 • Để xây dựng tất cả các thông tin dựa triên tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo rằng mã nguồn trên .NET có thể tích hợp với bất cứ mã nguồn khác. .NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework. CLR là nền tảng của .NET Framework. Chúng ta có thể hiểu runtime như là một agent quản lý mã nguồn khi nó được thực thi, cung cấp các dịch vụ cốt lõi như: quản lý bộ nhớ, quản lý tiểu trình, và quản lý từ xa....

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 27 3   Download

Đồng bộ tài khoản