intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 12: Ôn tập" hệ thống lại toàn bộ các kiến thức cơ bản của môn học, hướng dẫn cấu trúc đề thi kết thúc môn học. ây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  1. T IN ĐẠI CƯƠNG ÔN TẬP Nguyễn Thị Phương Thảo Bộ môn KTMT và M, Khoa CNTT Trường Đại học Thủy Lợi 1
  2. Một số khái niệm cơ bản  Cấu trúc một chương trình  Kiểu dữ liệu : nguyên (int), thực (float, double), ký tự (char), logic (bool)  Biến, hằng, khai báo, định danh  Nhập, xuất dữ liệu  Biểu thức, phép gán, thư viện , các phép toán : abs, sqrt, pow, sin, cos, fmax, fmin. . .  Hàm (chương trình con) 2
  3. Các cấu trúc điều khiển ◮ Vòng lặp FOR, WHILE, DO-WHILE ◮ Lựa chọn IF, SWITCH ◮ Kết hợp lặp và lựa chọn 3
  4. Mảng, vector, string  Mảng một chiều : khai báo, khởi tạo, truy cập  Vector : khai báo, truy cập, các phương thức  String : khai báo, truy cập, các phương thức  Ma trận (mảng hai chiều, vector của vector)  Một số bài toán : - Tính tổng các phần tử - Đếm số phần tử dương, đếm số ký tự hoa (string) - Tìm phần tử lớn/nhỏ nhất và chỉ ra vị trí - Sắp xếp - Thêm hoặc xóa phần tử (vector, string) 4
  5. Tập tin (file), cấu trúc (struct)  file : đọc, ghi  struct : kiểu dữ liệu tự tạo, khai báo, sử dụng 5
  6. CẤU TRÚC ĐỀ THI  Thời gian: 75’  Hình thức: Lập trình trên máy  Không sử dụng tài liệu 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2