intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thông tin

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
79
lượt xem
4
download

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thông tin bao gồm những nội dung về khái niệm thông tin, đặc điểm thông tin, phân loại và vai trò của thông tin, xử lý thông tin và quy trình xử lý thông tin, thông tin trong hoạt động quản lý. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thông tin

 1. Chương 1. Thông tin (Information) I. Khái niệm TT II. Đặc điểm TT, phân loại TT, vai trò của TT III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT IV. TT trong hoạt động quản lý 20/10/15 1 / 44
 2. I. Khái niệm TT 1. Khái niệm  Tất  cả  những  nội  dung  mang  lại  sự  hiểu  biết,  nhận thức cho con người về thế giới và mọi lĩnh  vực hoạt động của nó;  Được  thể  hiện  theo  những  dạng  tương  ứng  với  lĩnh vực mà nó phản ánh;  Được  tác  động  theo  những  mục  tiêu  nhất  định  (ra  quyết  định  quản lý,  đánh  giá,  nhận  biết vấn  đề, chuyển hóa thành kỹ năng, kiến thức,..);  Luôn gắn liền với mọi hoạt động của con người. 20/10/15 2 / 44
 3. I. Khái niệm TT 2. Vai trò của TT  Khoa học  Giáo dục đào tạo  Kinh tế Xã hội TT -  Y học Nền kinh tế  Văn hóa xã hội tri thức  Quản lý 20/10/15 3 / 44
 4. II. Đặc điểm và phân loại TT 1. Đặc điểm TT   Xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực;   Không mất đi khi sử dụng/chia sẻ mà được tái  tạo trở nên phong phú hơn   Khối lượng lớn:   Biến động liên tục;  Tốc độ tăng nhanh (>
 5. II. Đặc điểm và phân loại TT 1. Đặc điểm TT Khối Khối lượng lượng Vật Vật mang mang tin tin Thông Thông tin tin Chính Chính xác, xác, Chất Chất lượng lượng dễ dễ hiểu hiểu Hình thức hữu hạn – Nội dung vô hạn 20/10/15 5 / 44
 6. II. Đặc điểm và phân loại TT 2. Phân loại TT Nói Nói QUY QUYTRÌNH TRÌNH HÌNH Viết HÌNHTHỨC THỨC Viết XỬ XỬ LÝTT LÝ TT THỂ THỂHiỆN HiỆNTT Hình TT Hìnhảnh ảnh Multimedia Multimedia KH-KT PHẠM PHẠMVI VI KH-KT SỬ SỬDỤNG DỤNGTTTT Kinh Kinhtế tế NỘI NỘIDUNG DUNGTT TT Pháp Phápluật luật Văn Vănhóa hóa––xã xãhội hội THỜI THỜIGIAN GIAN ĐỐI ĐỐITƯỢNG TƯỢNG SỬ SỬDỤNG DỤNGTT TT DẠNG DẠNGTHỂ THỂHiỆN HiỆN 20/10/15 6 / 44
 7. II. Đặc điểm và phân loại TT 3. Tháp thông tin Nghiên cứu, học tập Knowledge Tri thức Xử lý (…) Thông tin Information Dữ liệu Data Thu thập 20/10/15 7 / 44
 8. Phân biệt hai khái niệm DỮ LIỆU THÔNG TIN Là  những  nội  dung  Làø  những  dữ  liệu  phản  ánh  trung  thực  được  sắp  xếp  thành  các  diễn  biến,  hoạt  những  nội  dung  có  ý  động  trong  các  lĩnh  nghĩa để phục vụ cho  vực. một  công  việc,  một  mục đích cụ thể. VD:  Bản  tin  dự  báo  VD: Ảnh mây vệ tinh thời tiết 20/10/15 8 / 44
 9. Vật mang tin là vật chất chuyên chở thông tin (vật chứa thông tin) Ví dụ: Vật mang tin truyền thống: sách, báo Các thiết bị truyền thông: TV, đài Phim của máy ảnh Trong tin học: băng từ, đĩa từ 20/10/15 9 / 44
 10. Bùng nổ Bùng nổ TT TT Cứ 50 Cứ 15 năm tri thứ năm tri thức quản lý c học tă khoa tăng lên ng lên 10 lần 10 lần 20/10/15 10 / 44
 11. III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT 1. Xử lý TT Chưa có DL Đã có DL Đã có TT Lưu trữ Thu thập Xử lý Truyền phát Quy trình xử lý thông tin 20/10/15 11 / 44
 12. III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT 1. Xử lý TT  Khái  niệm:  Là  thao  tác  tác  động  lên  TT  nhằm  mục  đích  xác  định  Hình thức xử lý TT: thủ công, tự động, kết hợp  Hoạt động xử lý TT diễn ra theo trình tự hoặc đồng thời các  bước giấy hẹn trả kết quả Công  Bộ phận  Bộ phận  Cán bộ có  dân một cửa KTHT một cửa KTND thẩm quyền Đ Đ trả lại S S Ký duyệt 20/10/15 12 / 44
 13. III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT 2. Quy trình xử lý TT • ­ Là chuỗi các khâu, các bước xử lý, liên kết  với nhau nhằm chuyển thơng tin vào thành  thơng tin kết quả. • ­ Quy trình xử lý thơng tin gắn với quy trình  nghiệp vụ của đơn vị. 20/10/15 13 / 44
 14. III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT 2. Quy trình xử lý TT ĐẦU ĐẦUVÀO VÀO XỬ XỬLÝ LÝ ĐẦU ĐẦURA RA Thu thập Thống kê Chọn lọc Sắp xếp Phân tích Tra cứu Đánh giá Khai thác So sánh Truyền phát Tính toán Lưu trữ 20/10/15 14 / 44
 15. III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT 2. Quy trình xử lý TT Các bước xác lập Quy trình xử lý TT 1/ Xác định mục tiêu (kết quả) của quy trình chuyên môn; 2/ Xác định nguồn đầu vào (nội dung, hình thức, thời gian, khối lượng); 3/ Xác định các khâu trung gian cần thực hiện để xử lý, tác động vào DL để có được TT; 20/10/15 15 / 44
 16. 20/10/15 16 / 44
 17. 20/10/15 17 / 44
 18. 20/10/15 18 / 44
 19. 20/10/15 19 / 44
 20. Quy trình xử lý văn bản trong   cơ quan hành chính Công   Công  Văn bản văn  văn  đến đến Phân loại   Phổ  biến TT Thu thaäp Xử lý Kết quả Vào sổ CV  Kế  hoạch  thực hiện Công  Công   Phân loại văn  văn  Kết quả  đến đến g/q thủ  tục hành  chính THÔNG TIN PHẢN HỒI 20/10/15 20 / 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản