intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Học viện ngân hàng

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:7

279
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Tin học đại cương Chương 1 Tổng quan nhằm trang bị về lý thuyết cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng và lý thuyết tin học. Trang bị về kỹ năng cơ bản về khai thác các phần mềm ứng dụng trên máy tính điện tử và mạng Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Học viện ngân hàng

  1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Hà Nội – 2011
  2. Giới thiệu môn học v Số tín chỉ: 3 v Thời gian: § Giảng lý thuyết trên lớp: 70% § Thực hành, thảo luận: 30% § Tự học: 200% v Đánh giá § Chuyên cần: 10% § Kiểm tra giữa kì: 40% § Thi cuối kì: 50% 4/22/14 Giới thiệu môn học 2/59
  3. Giới thiệu môn học v Mục tiêu của học phần § Trang bị về lý thuyết: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng và lý thuyết tin học. § Trang bị về kỹ năng: Trang bị kỹ năng cơ bản về khai thác các phần mềm ứng dụng trên máy tính điện tử và mạng Internet. § Trang bị vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu: Các nghiệp vụ có ứng dụng tin học. 4/22/14 Giới thiệu môn học 3/59
  4. Giới thiệu môn học v Tài liệu tham khảo § Giáo trình “Tin học đại cương”, Đại học Kinh tế Quốc dân § Giáo trình “Tin học đại cương” Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, § Bùi Thế Tâm, Giáo trình “Tin học đại cương”, NXB Thống kê § Giáo trình SPSS 4/22/14 Giới thiệu môn học 4/59
  5. Yêu cầu đối với học viên v Quá trình học tập và tham khảo mở rộng § Sinh viên phải có mặt trên lớp cũng như các buổi thực hành, thảo luận. § Đọc và nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo § Tham gia thảo luận trên lớp. v Tham gia các hoạt động: § Học lý thuyết, thực hành theo bài tập qui định § Làm bài kiểm tra định kỳ v Ý thức tổ chức, kỷ luật: § Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của 4/22/14 Giới thiệu môn học 5/59
  6. Nội dung v Chương 1. Các vấn đề cơ bản của tin học v Chương 2. Hệ điều hành v Chương 3. Mạng máy tính và Internet v Chương 4. Các gói phần mềm văn phòng v Chương 5. Bảng tính điện tử Excel v Chương 6. Ứng dụng SPSS trong xử lý và phân tích dữ liệu v Chương 7. An toàn thông tin 4/22/14 Giới thiệu môn học 6/59
  7. Tiến trình học tập Buổi Nội dung Buổi Nội dung 1 Chương 1 9 Chương 5 2 Chương 1 10 Thực hành chương 5 3 Chương 2 11 Thực hành chương 5 + KT 4 Thực hành chương 2 12 Chương 6 5 Chương 3 13 Chương 6 6 Chương 4 14 Thực hành chương 6 + KT 7 Chương 5 15 Chương 7 8 Chương 5 16 Ôn tập 4/22/14 Giới thiệu môn học 7/59
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2