Tài liệu về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tài liệu về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
  • Công tác xã h i đ ộ ối với trẻ em và trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn giành sự quan tâm sâu sắc đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo Điều 40, luật Bảo vệ- Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2004 xác định 10 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần sự bảo vệ đặc biệt đó là:

    ppt30p hanhnguyenthien 03-11-2011 305 108   Download

  • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội quận-huyện; Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi trẻ cư trú.

    pdf4p suunyy 25-11-2010 74 8   Download

  • Làng trẻ em SOS Hà Nội thuộc quyền quản lý của làng trẻ em SOS Việt Nam dưới quyền quản lý của sở Lao động thương binh và xã hội về nhân sự nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng như trẻ em mồ côi , trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    doc13p xomtram 17-10-2011 463 121   Download

Đồng bộ tài khoản