intTypePromotion=4
ADSENSE

Tần hồ mạch học

Xem 1-20 trên 125 kết quả Tần hồ mạch học
 • Phần 1 Tài liệu Tần hồ mạch học (Song ngữ Hán Việt) trình bày các nội dung: Học chữ hán về y học cổ truyền, tứ ngôn quyết (nhất kinh mạch dữ mạch ký, nhị - bộ vị trấn pháp, phương pháp trấn mạch, ...). Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các ngành Y học dùng làm Tài liệu tham khảo và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf149p tsmttc_004 15-06-2015 282 84   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tần hồ mạch học (Song ngữ Hán Việt), phần 2 trình bày các nội dung của phần - Thất ngôn quyết. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các ngành Y học dùng làm Tài liệu tham khảo và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf219p tsmttc_004 15-06-2015 150 47   Download

 • Khẩn là gấp, rít. Mạch đi có vẻ gấp và rít vì vậy gọi là Khẩn. - Thuộc loại mạch Dương. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH KHẨN - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi: “Mạch Khẩn đi lại như sợi dây bị vặn”. - Chương ‘Y Gia Quan Miện’ (HTYTT. Lĩnh) ghi: “Mạch Khẩn tìm ấn dưới ngón tay thấy chạy suốt cả 3 bộ, ấn vào mạch chạy có dư, nhẹ tay thấy rất Sác, tựa như mạch Hồng, Huyền”. - Sách ‘Trung Y Học Khái Luận’ ghi: “Mạch đi khẩn trương có lực”. - Sách ‘Trung Y Chẩn...

  pdf12p hoahong1209 14-01-2011 99 29   Download

 • Chương ‘Bình Mạch Pháp’ (TH. Luận) ghi: “Vệ khí høòa gọi là Hoãn. - Âm mạch và dương mạch điều hòa gọi là Hoãn”. - Sách ‘Thiên Kim Dực’ ghi: “Ấn tay thấy mạch vẫn y nguyên gọi là Hoãn”. - Sách ‘Y Học Nhập Môn’ ghi: “Hoãn là hòa hoãn “ B- HÌNH TƯỢNG MẠCH HOÃN - Chương ‘Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi: “Hoãn qua lại cũng chậm, nhanh hơn Trì một ít”. -Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi : “Mạch Hoãn, 1 hơi thở 4 chí, nư sợi tơ ở dưới tay...”....

  pdf15p hoahong1209 14-01-2011 115 23   Download

 • Thiên ‘Mạch Yếu Tinh Vi Luận’ (T. Vấn 17) ghi: “Mạch là phủ của huyết, mạch Trường thì khí vượng”. - Sách ‘Chẩn Gia Chính Nhân ‘ ghi: “Mạch Trường mà hòa hoãn, phù hợp với khí sinh trưởng của mùa xuân, vì vậy là tượng mạch của người khỏe mạnh”. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH TRƯỜNG - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi: “Mạch Trường không lớn không nhỏ, xa xa tự nhiên như men theo đầu ngọn tre”. - Sách ‘Chẩn Gia Chính Nhãn’ ghi: “Tượng mạch của mạch Trường giống như cành cây dài, mạch khí thẳng...

  pdf9p hoahong1209 14-01-2011 96 20   Download

 • Thiên ‘Mạch Yếu Tinh Vi Luận’ (T. Vấn 17) và thiên ‘Bình Nhân Khí Tượng Luận’ (T. Vấn 18) nhắc đến mạch Sáp (Àß ) các sách sau này lại dùng là mạch Sắc ( éì ). B- HÌNH TƯỢNG MẠCH SÁP - Thiên ‘Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi:”Mạch Sáp thì Tế mà Trì, qua lại khó khăn, tán loạn hoặc có khi ngưng rồi lại tiếp”. - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi:”Mạch Sáp thường kiêm trệ, có hình dạng giống như dao chẻ tre”. - Sách ‘Trung Y Học Khái Luận’ ghi:”Mạch đi...

  pdf17p hoahong1209 14-01-2011 103 19   Download

 • Nhược là yếu ớt. - Sách ‘Thiên Kim Dực’ ghi: “Ấn tay mới thấy, nhấc lên thì không, Nhu mà Tế, gọi là Nhược. Mạch Nhược thuộc Âm”. -Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi : “ Phù mà Tế gọi là Nhu, Trầm Tế mà mềm gọi là Nhược”. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH NHƯỢC - Chương “Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi: “Mạch Nhược thì cực Nhuyễn mà Trầm, Tế, ấn tay thấy muốn tuyệt”. -Sách ‘Chẩn Gia Chính Nhãn’ ghi : “Mạch Nhược thì Tế, Tiểu, thấy Trầm, nhấc tay lên thì không thấy,...

  pdf17p hoahong1209 14-01-2011 88 13   Download

 • A- ĐẠI CƯƠNG - Thiên ‘Chung Thỉ’ (L. Khu 9) ghi:”Mạch Đại như cũ mà không cứng là hư”. -Sách ‘Mạch Quyết San Ngộ’ ghi : “Hư nghĩa là ở giữa bất túc,nhược mà không lực, vì vậy gọi là Hư”. - Sách ‘Y Biên’ ghi:”Hư là không Thực”. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH HƯ - Chương ‘Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M.Kinh) ghi:”Mạch Hư thì Đại, Trì mà Nhuyễn, ấn xuống thì không đủ mà rỗng”. - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi:”Mạch Hư là tổng hợp 4 mạch Phù, Đại, Trì, Nhuyễn, ấn tay xuống không thấy...

  pdf9p abcdef_40 24-10-2011 67 10   Download

 • A- ĐẠI CƯƠNG - Chương ‘Bình Mạch Pháp’ (TH. Luận) ghi: “Vệ khí høòa gọi là Hoãn. - Âm mạch và dương mạch điều hòa gọi là Hoãn”. - Sách ‘Thiên Kim Dực’ ghi: “Ấn tay thấy mạch vẫn y nguyên gọi là Hoãn”. - Sách ‘Y Học Nhập Môn’ ghi: “Hoãn là hòa hoãn “ B- HÌNH TƯỢNG MẠCH HOÃN - Chương ‘Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi: “Hoãn qua lại cũng chậm, nhanh hơn Trì một ít”. -Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi : “Mạch Hoãn, 1 hơi thở 4 chí, nư sợi...

  pdf7p abcdef_40 24-10-2011 57 5   Download

 • A- ĐẠI CƯƠNG - Thiên ‘Mạch Yếu Tinh Vi Luận’ (T. Vấn 17) và thiên ‘Bình Nhân Khí Tượng Luận’ (T. Vấn 18) nhắc đến mạch Sáp (Àß ) các sách sau này lại dùng là mạch Sắc ( éì ). B- HÌNH TƯỢNG MẠCH SÁP - Thiên ‘Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi:”Mạch Sáp thì Tế mà Trì, qua lại khó khăn, tán loạn hoặc có khi ngưng rồi lại tiếp”. - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi:”Mạch Sáp thường kiêm trệ, có hình dạng giống như dao chẻ tre”. - Sách ‘Trung Y Học Khái...

  pdf7p abcdef_40 24-10-2011 89 5   Download

 • A- ĐẠI CƯƠNG - Nhược là yếu ớt. - Sách ‘Thiên Kim Dực’ ghi: “Ấn tay mới thấy, nhấc lên thì không, Nhu mà Tế, gọi là Nhược. Mạch Nhược thuộc Âm”. -Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi : “ Phù mà Tế gọi là Nhu, Trầm Tế mà mềm gọi là Nhược”. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH NHƯỢC - Chương “Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M. Kinh) ghi: “Mạch Nhược thì cực Nhuyễn mà Trầm, Tế, ấn tay thấy muốn tuyệt”. -Sách ‘Chẩn Gia Chính Nhãn’ ghi : “Mạch Nhược thì Tế, Tiểu, thấy Trầm, nhấc tay lên...

  pdf9p abcdef_40 24-10-2011 51 3   Download

 • Thiên ‘Chung Thỉ’ (L. Khu 9) ghi:”Mạch Đại như cũ mà không cứng là hư”. -Sách ‘Mạch Quyết San Ngộ’ ghi : “Hư nghĩa là ở giữa bất túc,nhược mà không lực, vì vậy gọi là Hư”. - Sách ‘Y Biên’ ghi:”Hư là không Thực”. B- HÌNH TƯỢNG MẠCH HƯ - Chương ‘Mạch Hình Trạng Chỉ Hạ Bí Quyết’ (M.Kinh) ghi:”Mạch Hư thì Đại, Trì mà Nhuyễn, ấn xuống thì không đủ mà rỗng”. - Sách ‘Tần Hồ Mạch Học’ ghi:”Mạch Hư là tổng hợp 4 mạch Phù, Đại, Trì, Nhuyễn, ấn tay xuống không thấy có gì”. -Sách...

  pdf18p hoahong1209 14-01-2011 75 5   Download

 • Điện dung khuếch tán Khi phân cực thuận do có sự khuếch tán của các hạt tải qua nối, và khi điện thế phân cực tăng lên một lượng dV thì có sự gia tắng một lượng dqj Tụ điện có điện dung cho bởi: dqj CD  dV CD có trị vài ngàn pF. Ở tần số thấp Xc=1/ wC  rất lớn, xem như tụ hở mạch. Ở tần số cao Xc  0 rất bé, xem nhu tụ nối tắt . Vậy các tụ CT, CD làm nối pn không hoạt động ở tần số cao....

  pdf5p zues08 06-07-2011 48 4   Download

 • Biến chứng đông y: Can đởm uất nhiệt, vị thất hòa giáng. Cách trị: Sơ can giải uất, thanh nhiệt hòa vị. Đơn thuốc: Gia vị tứ nghịch tán (thang). Công thức: Sài hồ 10g, Bạch thược 10g, Chỉ thực 10g, Uất kim 10g, Đan sâm 10-15g, Thần khúc 10g, Mạch nha 15g, Liên kiều 10-15g, Bản lam cǎn 1520g, Hoắc hương 10g, Cam thảo 5g, Mao cǎn 10g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang. Hiệu quả lâm sàng: lý XX, nữ, 38 tuổi, chẩn bệnh ngày 18-5-1974. Từ tháng 1-1975 mắc bệnh viêm gan cấp thể vàng da, nằm...

  pdf5p vienthuocdo 23-11-2010 68 3   Download

 • Tập 1 Bài giảng bệnh học nội khoa của trường Đại học Y Hà Nội gồm 4 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I và chương II. Chương I giới thiệu về hô hấp, cụ thể về các bệnh như: Viêm phế quản cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, viêm phổi, tràn dịch màng phổi,.... Chương II về bệnh máu và cơ quan tạo máu, cụ thể: Bệnh Lơxêmi cấp, suy tủy xương, thiếu máu huyết tán, đông máu rải rác trong huyết quản,... và một số bệnh khác.

  pdf207p talata_8 27-01-2015 578 212   Download

 • Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát là rất rộng lớn, là vô tận. Tuy nhiên, nguồn năng lượng mà con người có thể khai thác phổ biến hiện nay đang ngày càng trở nên khan hiếm và trở thành vấn đề cấp bách của toàn Thế giới. Đó là bởi vì để có năng lượng hữu ích dùng ở các hộ tiêu thụ, năng lượng sơ cấp cần phải trải qua nhiều công đoạn như khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, …...

  doc114p nvluanthanh 09-05-2010 427 208   Download

 • Cuốn sách Lý thuyết mạch điện tuyến tính được viết dựa trên cơ sở nội dung môn học cùng tên ngành Thông tin - Viễn thông của Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Giao thông Vận tải đã được Hội đồng thông qua. Nội dung gồm 8 chương và phần phụ lục: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, Các định luật và phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính, Mạng 4 cực tuyến tính tương hổ, Mạng 4 cực không tương hổ, Mạng lọc tần số, Đồ thị Bode, Phân tích mạch điện phức tạp tương hổ và không tương hổ, Tổng hợp mạch tuyến tính.

  pdf320p ngocluu84 14-03-2014 380 133   Download

 • Tính toán lực trong vòng dây: R là bán kính của vòng dây dẫn. 2r là đường kính của dây dẫn. I là dòng điện chảy trong dây dẫn. Lực tác động 1. Lực điện động trong dòng điện xoay chiều một pha: Dòng điện xoay chiều một pha biến đổi theo quy luật: i = IBB mB B.sint trong đó: IBBmBB là biên độ của dòng điện, là tần số góc. Nếu các dòng điện trong các dây dẫn có cùng chiều...

  pdf5p vteo20 28-09-2010 142 63   Download

 • B. Sinh lý bệnh 1. Các giả thiết về cơ chế gây rung nhĩ: a. Vòng vào lại tại nhĩ, là cơ chế mà ngày càng có nhiều bằng chứng và đợc chú ý nhất. b. Giả thiết về rối loạn sự phát nhịp, sự hình thành ổ ngoại vị (một hoặc nhiều) ở nhĩ gây tăng tính tự động hoặc nảy cò hoạt động. Việc đốt ổ ngoại vị này bằng sóng cao tần qua catheter ở vùng đổ vào của các tĩnh mạch phổi thu đợc những thành công bớc đầu đã hỗ trợ cho giả thiết này....

  pdf5p barbie1987 20-09-2010 131 60   Download

 • Giúp sinh viên bằng thực nghiệm khảo sát các vấn đề chính sau đây : 1. Vấn đề phân cực DC CE/BJT-(NPN-PNP) : Xác định điểm làm việc tĩnh Q(VCEQ, ICQ) trên họ đặc tuyến ngõIra = f (VCE ) I =const , hệ số khuếch đại dòng β . C B 2. Khảo sát mạch khuếch đại AC ghép RC dạng CE, CC, CB/BJT-NPN : a. Khảo sát mạch khuếch đại AC CE/BJT-NPN dãy tần giữa (Midrange) : Xác định Av, độ lệch pha ΔΦ. b. Khảo sát đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại AC...

  pdf16p hild89 29-12-2011 455 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
772 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tần hồ mạch học
p_strCode=tanhomachhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2