intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống

Xem 1-12 trên 12 kết quả Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống
 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Gắn liền với nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 bên cạnh nhiệm vụ dạy “chữ” còn là nhiệm vụ dạy “người” trong đó giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên học sinh là quan trọng và cần thiết. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, làm sao nâng cao chất lượng công tác Đoàn, trong đó quan trọng nhất là lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên học sinh của nhà trường.

  pdf31p thanhdanhdan 23-04-2019 68 12   Download

 • Phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và được xã hội ngày càng quan tâm. Làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật là góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường, tạo nếp sống, hành động "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 9 1   Download

 • Chỉ thị 17/2013/CT-UBND tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 37 0   Download

 • Trong thời gian qua, vấn đề đạo đức xã hội ở nước ta đang diễn ra rất phức tạp, đạo đức xã hội có phần bị xuống cấp, điều đáng lo ngại hơn cả là "có một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước" [9, 21]. Hiện tượng thiếu trung thực trong học tập, gian lận trong thi cử, dùng tiền để "mua điểm", "mua bằng cấp",...

  pdf65p dellvietnam 24-08-2012 289 132   Download

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên là góp phần đào tạo toàn diện người trí thức đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, trong thời kì hội nhập và phát triển của đất nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên cần đặc biệt quan tâm, nhằm góp phần giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách và bản lĩnh cho sinh viên, đồng thời giúp sinh viên có những kĩ năng mềm dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 162 37   Download

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên là góp phần đào tạo toàn diện người trí thức đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, trong thời kì hội nhập và phát triển của đất nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên cần đặc biệt quan tâm, nhằm góp phần giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách và bản lĩnh cho sinh viên, đồng thời giúp sinh viên có những kĩ năng mềm dễ dàng thích nghi với môi trường xã hội.

  pdf7p chauchaungayxua 20-10-2019 14 1   Download

 • Trong điều kiện đời sống hiện nay, xã hội có những bước chuyển bién không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái cũng có mặt trái của nó , mặt trái của cơ ché thị truờng đang tác động đến tư tưởng và lối sống của một bộ phận dân cư , trong đó số lượng thanh thiếu niên là rất lớn , các tệ nạn xa hội thâm nhập vào trưòng học .Vấn đề là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện , đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức , giáo dục những vấn đè...

  doc168p hongha1980 23-06-2010 809 366   Download

 • Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong quá trình vận động phát triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu...

  doc90p minhtri 21-07-2009 602 180   Download

 • Trước khi tìm hiểu vai trò của xuất khẩu chúng ta phải xác định được nhiệm vụ của chúng đó là: - Phải biết khai thác có hiệu quả lợi thế của đất nước, kích thích các ngành kinh tế phát triển. - Phải góp phần tăng tích luỹ, mở rộng sản xuất tăng thu nhập cho nền kinh tế quốc dân. - Xuất khẩu là cải thiện đời sống nhân dân thông qua việc tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập. - Phải biết khai thác những thị trường hiện có và quan tâm tới thị trường...

  pdf73p thu_nguyet 26-07-2010 80 9   Download

 • Đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cấp xã ở vùng dân tộc và miền núi có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đảng, Nhà nước luôn chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ cấp xã...

  pdf115p vascaravietnam 16-08-2012 598 238   Download

 • Bóng đá là môn thể thao chiếm vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống xã hội. Ra đời sau các môn điền kinh bơi lội thể dục ... nhưng nó đã nhanh chonhs trở thành môn thể thao Vua và được đông đảo công chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi độ tuổi, giới tính say mê cuồng nhiệt. Trong giáo dục ngày nay bóng đá là môn học giáo dục thể chất trong nhà trường nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện, đây là phương tiện giáo dục...

  doc11p canaso007 20-02-2013 284 95   Download

 • Xuất khẩu lao động và chuyên gia một mặt phải đảm bảo sức cạnh tranh trên cơ sở tăng cường đào tạo giáo dục định hướng, nâng dần tỷ trọng lao động xuấtkhẩu có chât lượng cao rong tổng số lao động xuất khẩu và nâng cao trình độ quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động, mặt khác phải chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật của nước ta và pháp luật của nước mà người lao động sống và làm việc....

  pdf31p ttcao10 28-08-2011 56 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống
p_strCode=tangcuonggiaoducdaoducloisong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2