Tăng năng suất trồng bông vải

Xem 1-4 trên 4 kết quả Tăng năng suất trồng bông vải
 • Những biện pháp khống chế sâu hại và tăng năng suất trồng bông vải Những loại sâu hại thường thấy xuất hiện trên cây bông vải là sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu hồng, sâu đo, sâu loang, rầy xanh, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ. Chúng xuất hiện với mật số rất cao, gối lứa liên tục. Mỗi vụ bông thường phun từ 15-20 lần thuốc hóa học. Hiệu quả kinh tế trồng bông thấp, đồng thời làm phá vỡ cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường.

  pdf3p trautuongquan 01-02-2013 33 2   Download

 • Những loại sâu hại thường thấy xuất hiện trên cây bông vải là sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu hồng, sâu đo, sâu loang, rầy xanh, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ. Chúng xuất hiện với mật số rất cao, gối lứa liên tục. Mỗi vụ bông thường phun từ 15-20 lần thuốc hóa học. Hiệu quả kinh tế trồng bông thấp, đồng thời làm phá vỡ cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường.

  pdf6p lotus_3 20-01-2012 46 10   Download

 • Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện vụ đông xuân tại Ninh Thuận. Đối với giống bông lai VN35KS, chỉ số diện tích lá tương quan thuận và rất chặt với mật độ gieo trồng (0,91**) và tăng dần từ đầu vụ, đạt cao nhất vào giai đoạn 85 ngày sau gieo, sau đó giảm dần cho đến cuối vụ.

  pdf5p leon_1 05-08-2013 50 5   Download

 • Xoài là một loại quả đặc biệt, hàng năm mang lại một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương trong Huyện Yên Châu. Tuy nhiên, quảng canh truyền thống của xoài trong huyện thường kết quả trong tình trạng quá tải, nhiễm dịch hại nghiêm trọng, do đó gây ra năng suất thấp vườn xoài và chất lượng quả bên ngoài của người nghèo.

  pdf0p leon_1 07-08-2013 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản