intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạo mới schema

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tạo mới schema
  • oracle thực là tổng hợp các tác vụ cơ bản mà bạn thường xuyên thực hiện khi thao tác với oracle database & client như: cài đặt và khởi tạo oracle database, tạo mới user, schema, tạo mới bảng, import /export dữ liệu. bên dưới là sơ đồ mô tả tổng quan về các tác vụ. các bài viết trong oracle thực hành phần lớn được tổng hợp từ chuyên đề oracle trên website http://nguyenhuutrong.com/tag/oracle/...

    pdf80p vinh_pro_hvtc 17-09-2012 263 83   Download

  • Active Directory sử dụng giản đồ (Schema) để trình bày các lớp, các thuộc tính và đối tượng được sử dụng để hiển thị những gì bạn có thể thấy trong GUI của Active Directory Users and Computers Snap-In. Giản đồ này là một phần của giản đồ trong Active Directory và phần giản đồ sẽ được tái tạo thông qua tất cả các bộ điều khiển miền Active Directory trong Forest. Vì những thay đổi của giản đồ Active Directory là phần rất quan trọng đối với trạng thái của môi trường Active Directory, nên chỉ có các thành...

    pdf8p abcdef_46 06-11-2011 63 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạo mới schema
p_strCode=taomoischema

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2