intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạo tài khoản tempuser

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tạo tài khoản tempuser
  • Sau khi bật máy, khi thấy "màn hình chào", bạn nên bấm vào tên tài khoản người dùng (TKND) của bạn để vào TKND dành riêng cho mình. Trên màn hình chào còn có ghi tài khoản quản trị (TKQT). TKQT có sẵn trong máy từ khi bạn mua máy về. Thông thường, bạn chỉ cần chọn TKQT khi phải tạo thêm TKND mới. Khi chọn TKQT, bạn có nhiều "quyền hành" để thay đổi mọi thứ trong máy. Quyền hành cao luôn gắn với trách nhiệm lớn. Ở TKQT, người dùng máy có nhiều "cơ hội" để làm... hỏng...

    pdf3p bibocumi17 01-12-2012 72 2   Download

  • Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7 – P.2 Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể sử dụng 1 cách thức khác để thực hiện quá trình này, tuy không được trình bày cụ thể nhưng đem lại hiệu quả khá cao. Cụ thể, trên máy tính chúng ta thực hiện quá trình tạo file image, các bạn hãy mở thư mục C:\Windows\Steup, tạo mới 1 thư mục khác đặt tên là Scripts tại đây. Bên trong đó, chúng ta tạo tiếp 1 file SetupComplete.cmd – có chức năng tự khởi động trước lúc màn...

    pdf8p tieuyeuquai456 07-10-2012 101 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạo tài khoản tempuser
p_strCode=taotaikhoantempuser

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2