intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạo trang đăng nhập trong asp

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tạo trang đăng nhập trong asp
 • Để tạo trang đăng nhập thì phải lưu trữ dữ liệu về người dùng để kiểm tra. Ở đây xài SQL 2000 và dữ liệu người dùng được lưu trữ như sau.

  doc3p onlineit 07-06-2011 178 28   Download

 • Tóm tắt Chương này được dành cho việc nhập các điều khiển ASP.NET. Trong phần đầu tiên, bạn được cung cấp với một tổng quan về các điều khiển đăng nhập. Bạn học được cách để tạo ra cả một trang đăng nhập và đăng ký. Tiếp theo, chúng ta xem xét từng điều khiển Đăng nhập một.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 61 8   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các web control trong trang ASP.NET o TextBox, Button, DropDownList Sử dụng input validation controls trong trang ASP.NET o RequiredFieldValidator o CompareValidator o RegularExpressionValidator o ValidationSummary Hiển thị các thông báo lỗi khi nhập liệu không hợp lệ. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản Biết xử lý các sự kiện của ASP.NET web control. Kịch bản: Xây dựng trang web đăng ký phòng cho một hội thảo khoa học. Các nhà khoa học phải đăng ký online trước, tạo cho mình 1 account sau khi đăng ký xong thì, họ có thể đăng nhập...

  pdf6p nongmaithang142010 02-12-2010 434 123   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các thành phần web server control cơ bản Sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter để đọc ghi file dạng text Các thao tác xử lý trên chuỗi, chia chuỗi, thay thế chuỗi. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản, Đã học qua các lớp xử lý nhật xuất file của C#. Kịch bản: Các trang web thường có phần GuestBook, cho phép user có thể lưu lại các comment cho chủ nhân của trang web. Trong bài này chúng ta sẽ tạo một form minh họa dạng GuestBook, cho user nhập vào các thông tin: o...

  pdf7p nongmaithang142010 02-12-2010 382 114   Download

 • Ví dụ 1: Đọc dữ liệu đã được submit. Yêu cầu: Tạo một trang html có tên là DataEntry.html. Trang này có 2 textbox lần lượt có tên là Hoten và NamSinh để cho người dùng nhập vào họ tên và Năm sinh. Trong trang có một nút dạng Submit. Khi người dùng nhấn nút này thì Thông tin sẽ được gửi đến trang Display.asp để xử lý. – Trang Display.asp sẽ hiển thị họ tên và năm sinh

  ppt11p yenquy 03-10-2010 154 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1051 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạo trang đăng nhập trong asp
p_strCode=taotrangdangnhaptrongasp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2