Tập tin global.asax

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tập tin global.asax
 • Tham khảo tài liệu 'cấu trúc tập tin global.asax', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p taoxanh1 02-11-2011 60 4   Download

 • Một ứng dụng ASP.NET được định nghĩa là tất cả những tập tin, những điều khiển (handler), những module và mã thực thi (executable code) có thể được gọi từ một cây thư mục ảo (virtual directory) trên ứng dụng Web Server. Có thể sử dụng mọi mô hình lập trình ASP.NET (ASP.NET programming models) trong ứng dụng. Tất cả chúng phải cùng tồn tại trong một cấu trúc thư mục ảo riêng lẻ.

  ppt50p can_loc 25-07-2012 76 13   Download

 • Công nghệ ảo hoá đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo nghiên cứu của IDC, mức phí thu được từ các dịch vụ ảo có thể đạt tới 15 tỷ đô la vào năm 2009. Khách hàng doanh nghiệp đem các nghiên cứu về công nghệ ảo từ phòng thí nghiệm triển khai trên diện rộng ngày càng nhiều. Microsoft đã nhanh chóng nhận ra khuynh hướng này và nghiên cứu, phát hành một bản thử nghiệm sản phẩm dịch vụ ảo gọi là Virtual Server 2005 R2.

  pdf3p bibocumi28 21-01-2013 25 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Các đối tượng trong ASP.Net. Chương này trình bày các nội dung chính sau đây: Đối tượng response và request, đối tượng application và session, đối tượng server và cookies, tập tin global.asax và web.config. Mời các bạn tham khảo.

  pdf26p nomoney3 10-02-2017 16 3   Download

 • Chương 2 giới thiệu về các đối tượng trong ASP.Net. Nội dung chính trong chương gồm: Đối tượng Response và Request, đối tượng Application và Session, đối tượng Server và Cookies, tập tin Global.asax và Web.config.

  pdf31p tangtuy16 01-07-2016 21 2   Download

 • Thủ tục này thực hiện một ứng dụng xử lý sự kiện xác thực và xây dựng GenericPrincipal và các đối tượng FormsIdentity dựa trên thông tin chứa trong vé xác thực. Để xây dựng GenericPrincipal và các đối tượng FormsIdentity 1. Giải pháp Explorer, mở global.asax. 2. Chuyển sang chế độ code và thêm bằng cách sử dụng báo cáo sau đây để đầu của tập tin:

  pdf60p kimku15 18-10-2011 20 2   Download

Đồng bộ tài khoản