TCP congestion control

Xem 1-15 trên 15 kết quả TCP congestion control
 • (BQ) Part 2 book "Computer network - A systems approach" has contents: Simple demultiplexer, remote procedure call, reliable byte stream, performance, issues in resource allocation, queuing disciplines, TCP congestion control, congestion avoidance mechanisms,...and other contents.

  pdf437p bautroibinhyen20 06-03-2017 26 3   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 do TS. Trần Quang Diệu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Transport Layer Services & PrinciplesTransport Layer Services & Principles, multiplexing/Demultiplexing, connectionless Transport (UDP), principles of Reliable Data Transfer (RDT), connection-oriented Transport (TCP), congestion Control, sử dụng TCP hay UDP.

  pdf98p dolalatien 26-01-2018 3 1   Download

 • Chương 3 bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Transport Layer pervices & principles, Multiplexing/Demultiplexing, connectionless transport (UDP), principles of reliable data transfer (RDT), connection-oriented transport (TCP), congestion control, sử dụng TCP hay UDP. Mời các bạn tham khảo.

  ppt98p nguoibakhong02 19-03-2018 4 1   Download

 • Mạng chuyển mạch gói (packet switching network) Vấn đề của Network layer Cần có các phần tử mạng phân tán: switch and router Large scale: nhiều user (con nguời & thiết bị truyền thông) Địa chỉ hóa và định tuyến (addressing & routing) Chức năng của Network layer Routing: Cơ chế định tuyến cho các gói tin trong mạng Forwarding: chuyển tiếp các gói tin qua các thiêt bị mạng Priority & scheduling: xác định trật tự truyền các gói tin trong mạng Congestion control, segmentation & reassem...

  ppt53p peterh18 18-09-2010 303 157   Download

 • Chương 3 Giao thức tầng giao vận (transport layer) nằm trong bài giảng mạng máy tính và Internet nhằm trình bày về transport Layer Services & Principles, Multiplexing/Demultiplexing, Connectionless Transport (UDP), Principles of Reliable Data Transfer (RDT), Connection-oriented Transport (TCP), Congestion Control, sử dụng TCP hay UDP.

  pdf43p fast_12 24-06-2014 51 8   Download

 • This paper considers the potentially negative impacts of an increasing deployment of non-congestion-controlled best-effort traffic on the Internet.1 These negative impacts range from extreme unfairness against competing TCP traffic to the potential for congestion collapse. To promote the inclusion of end-to-end congestion control in the design of future protocols using best-effort traffic, we argue that router mechanisms are needed to identify and restrict the bandwidth of selected highbandwidth best-effort flows in times of congestion.

  pdf16p doiroimavanchuadc 06-02-2013 28 2   Download

 • Upon completion you will be able to: Be able to name and understand the services offered by TCP, understand TCP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a TCP segment, understand the phases in a connection-oriented connection, understand the TCP transition state diagram, be able to name and understand the timers used in TCP, be familiar with the TCP options.

  ppt64p tangtuy09 26-04-2016 10 1   Download

 • When you finish this chapter, you should: Be able to name and understand the services offered by SCTP, understand SCTP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a SCTP segment, understand the phases in an SCTP association, understand the SCTP state transition diagram.

  ppt82p tangtuy09 26-04-2016 11 1   Download

 • Chapter 12 - Transmission control protocol. Upon completion you will be able to: Be able to name and understand the services offered by TCP, understand TCP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a TCP segment, understand the phases in a connection-oriented connection, understand the TCP transition state diagram, be able to name and understand the timers used in TCP, be familiar with the TCP options.

  ppt115p nhanmotchut_5 03-11-2016 11 1   Download

 • Chapter 13 - Stream control transmission protocol. Upon completion you will be able to: Be able to name and understand the services offered by SCTP, understand SCTP’s flow and error control and congestion control, be familiar with the fields in a SCTP segment, understand the phases in an SCTP association, understand the SCTP state transition diagram.

  ppt65p nhanmotchut_5 03-11-2016 12 1   Download

 • Cùng với sự phát triển của Internet thì cơ sở hạ tầng truyền dẫn thông tin ở Việt Nam đang ngày càng được mở rộng. Sự phát triển các hệ thống truyền dẫn này đòi hỏi cao về việc bảo trì và sửa chữa đường truyền do thiếu các thiết bị chuyên dụng thực hiện việc kiểm tra kết nối và chất lượng đường truyền.

  pdf88p lamquanghuan 02-01-2013 60 27   Download

 • Mục đích của tập bài thí nghiệm phân tích giao thức mạng này là giúp cho học viên nắm vững quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra giữa các giao thức thuộc các lớp mạng tương ứng của bộ giao thức TCP/IP sử dụng trong Internet.

  pdf54p nhungnh13 12-08-2013 71 18   Download

 • duy trì một số dòng tin nhắn song song thông qua một kết nối duy nhất. Datagram Congestion Control Protocol (DCCP), được mô tả trong RFC 4340, cũng vay mượn tính năng của cả hai TCP và UDP. DCCP là hướng kết nối (như TCP), với giao hàng nhanhdữ liệu để tối ưu hóa thông lượng và giảm

  pdf53p banhbeo8 22-11-2011 29 6   Download

 • Chương 3 của bài giảng Mạng máy tính trình bày một số nội dung sau: Transport layer services & principles, multiplexing/demultiplexing, connectionless transport (UDP), principles of reliable data transfer (RDT), connection-oriented transport (TCP), congestion control, sử dụng TCP hay UDP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt64p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 8 2   Download

 • Multicast is UDP Based!!! Best Effort Delivery: Drops are to be expected. Multicast applications should not expect reliable delivery of data and should be designed accordingly. Reliable Multicast is still an area for much research. Expect to see more developments in this area. No Congestion Avoidance: Lack of TCP windowing and “flow-control” mechanisms can result in network congestion. If possible, Multicast applications should attempt to detect and avoid congestion conditions. Duplicates: Some multicast protocol mechanisms (e.g.

  ppt55p danhson1409 03-12-2010 59 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản