Technical trading tactics

Xem 1-7 trên 7 kết quả Technical trading tactics
  • A thorough trading guide from a professional trader The Complete Guide to Technical Trading Tactics can help the new individual investor understand the mechanics of the markets. Filled with in-depth insights and practical advice, this book details what it takes to trade and shows readers how they can broaden their horizons by investing in the futures and options markets.

    pdf287p knm_111 27-04-2012 159 73   Download

  • The purpose of this book is to share some of the tips, techniques, and observations that have worked for me and other highly successful traders. After nearly 23 years as a registered broker in the futures and options field, I have come to know quite a few successful traders and have personally made many successful trades. I have also experienced my share of disasters and have known traders and investors who were doomed for permanent failure.

    pdf287p socolanong 19-04-2012 80 29   Download

  • Thay vào đó các quán bar cho một khoảng thời gian trên trục ngang, tuy nhiên, các cột trên một biểu đồ và con số thay thế giữa các XX cho biến động giá lên và O biến động giá xuống, thay đổi từ một trong những nhân vật khác khi một số quy định của giá phong trào xảy ra. Mỗi hộp trên một biểu đồ điểm và con số đại diện cho một đơn vị giá.

    pdf29p banhbeo2 05-11-2011 50 6   Download

  • Nói chung, cây nến đảo khoảng cách là một doji. tất cả hoặc không có thứ tự cụ thể chỉ thị các sàn môi giới để điền vào tất cả các hợp đồng trong một trật tự hoặc không có ở tất cả các. Kiểu Mỹ Một tùy chọn tùy chọn giao dịch trên trao đổi Mỹ và có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của các tùy chọn trước khi hết hạn.

    pdf26p banhbeo2 05-11-2011 26 6   Download

  • Dưới đây là một số kỹ thuật và chiến thuật khác tôi đã sử dụng hoặc quan sát thấy trong những năm gần đây. Điều tuyệt vời là họ tiếp tục làm việc với tai tiếng tương đối ít, có nghĩa là không có nhiều người thảo luận về các chiến thuật kinh doanh.

    pdf26p banhbeo3 07-11-2011 31 5   Download

  • , nhưng họ đã không được phổ biến với thương nhân tương lai trong những năm gần đây. Bảng xếp hạng và con số có một sự khác biệt duy nhất từ ​​bảng xếp hạng khác: Thời gian không phải là một mối quan tâm, hoạt động của giá duy nhất là

    pdf29p banhbeo3 07-11-2011 36 3   Download

  • Tham khảo sách 'the pivot of civilization', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf75p hotmoingay9 02-02-2013 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản