Textile dyeing

Xem 1-20 trên 20 kết quả Textile dyeing
 • Nearly all textile materials are colored after fabrication and before final finishing. The coloration of fibers and fabrics through dyeing is an integral part of textile manufacturing. This book discusses in detail several emerging topics on textile dyeing. The pretreatment of textiles prior to dyeing is addressed by several authors. Menezes and Choudhari present chemical alternatives to traditional pretreatment, while Tavcer discusses enzyme pretreatment procedures.

  pdf402p cucdai_1 14-10-2012 93 15   Download

 • Textile industry is a leading industry for most countries, such as China, Singapore, UK, Bangladesh, Italy, Turkey etc. But, environmental pollution is one of the main results of this industry. Parralel to usage of huge amounts of water ad chemicals, the textile dyeing and finishing industry is one of the major polluters among industrial sectors, in the scope of volume and the chemical composition of the discharged effluent (Pagga & Brown, 1986).

  pdf162p nhatkyvodanh 24-07-2012 35 10   Download

 • European Union (EU) environmental legislation has developed over the last 30 years and comprises today some 300 legal acts and a large number of other policy documents of relevance for EU environmental policy. Section 1.2.1 of this chapter gives a general introduction to the EU forms of legislation and the principles of the EU environmental policy. The legislation related to the environmental aspects of textile processes in general, primarily the emissions to water and air, is discussed in sections 1.2 to 1.6....

  pdf243p 951628473 07-05-2012 63 17   Download

 • Human genetics is the medical field with the most rapid progress. This book aims to provide an overview on some of the latest developments in several genetic diseases. It contains 14 chapters focused on various genetic disorders addressing epidemiology, etiology, molecular basis and novel treatment options for these diseases. The chapters were written by 41 collaborators, from 8 different countries in Europe, Asia, and America, with great expertise in their field. Chapters are heterogeneous, offering a welcomed personalized view on each particular subject....

  pdf268p phoebe75 19-02-2013 35 6   Download

 • Xử lí hiếm khí hỗn hợp nước thải từ các công đoạn nhuộm và hồ của Công ty Dệt nhuộm Minh Khai trên hệ thiết bị xử lý bùn hoạt tính 20l đã được tiến hành, ảnh hưởng của tỉ lệ giữa COD nước thải nhuộm và COD nước thải hồ, COD đầu vào, thời gian lưu và tải lượng COD đến khả năng xử lý đã được nghiên cứu và các số liệu động học của quá trình đã được xác định.

  pdf7p lalala05 30-11-2015 11 1   Download

 • Wet processing of textiles uses large quantities of water, and electrical and thermal energy. Most of these processes involve the use of chemicals as assisting, accelerating or retarding their rates and are carried out at elevated temperatures to transfer mass from processing liquid medium across the surface of textile material in a reasonable time. So, we can use some natural materials and some physical tools to reduce the chemicals, water, energy and pollution.

  pdf132p nhatkyvodanh 24-07-2012 55 9   Download

 • The fibre is spun into yarn, which is then processed into fabric in a weaving or knitting mill. After dyeing and finishing, the woven material is ready for delivery either directly to a manufacturer of textile products to finally get stitched into clothes that we wear. Invite you to refer to part 2 book.

  pdf77p tramnamcodon_07 26-04-2016 18 4   Download

 • Over the decades there have been several papers on the coloration of cotton-based textiles. The number of articles dealing with the processing of cotton, including preparation, dyeing, and finishing, may be in the thousands. An investigation of the possible causes of problems occurring in the coloration of textiles revealed that a comprehensive review of case studies and scientific analysis would be a welcome addition to the already rich pool of knowledge in this area.

  pdf84p tramnamcodon_07 26-04-2016 20 3   Download

 • iên minh châu Âu (EU) pháp luật về môi trường đã phát triển hơn cuối cùng 30 năm và ngày nay bao gồm một số 300 hành vi pháp lý và một số lượng lớn các văn bản chính sách phù hợp cho chính sách của EU môi trường. Mục 1.2.1 của chương này đưa ra một giới thiệu tổng quát các hình thức EU của pháp luật và các nguyên tắc của chính sách môi trường của EU.

  pdf38p bengoan741 24-12-2011 66 23   Download

 • Chương này đề cập đến chất độc của thuốc nhuộm dệt. Mục 3.2 có một cái nhìn sơ lược về các khía cạnh lịch sử, đặc biệt xung quanh vào giữa thế kỷ thứ hai mươi khi một liên kết giữa thuốc nhuộm (và trung gian của họ) và ung thư bàng quang ở các công nhân dệt may trở nên rõ ràng. Trong Phần 3.3, những ảnh hưởng cấp tính (ngắn hạn) độc tính của thuốc nhuộm dệt được thảo luận. Các vấn đề ngắn hạn là kích thích da và da nhạy cảm, gây ra chủ yếu do...

  pdf30p bengoan741 24-12-2011 64 20   Download

 • Dệt nhuộm và tất cả các quy trình liên quan có một lịch sử lâu dài trong thời gian của nền văn minh. Trong lịch sử này, các hóa chất được sử dụng đã được nghiên cứu, tổng hợp, phát triển, và được chọn để cung cấp cho cuộc sống người tiêu dùng lâu dài và sự hấp dẫn thời trang tiếp tục của các sản phẩm may mặc, đồ nội thất, hoặc các tài liệu. Để cung cấp chất lượng, các hóa chất được sử dụng để chống lại những tác động của môi trường.

  pdf14p bengoan741 24-12-2011 58 19   Download

 • Quá trình hóa học và các sản phẩm âm thanh môi trường và kinh tế là những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của một xã hội bền vững. Quy trình công nghệ cung cấp sản phẩm bền vững là dự kiến ​​sẽ thực hiện một số yêu cầu. Đối với các sản phẩm bền vững, tái tạo hoặc tái chế nguyên liệu được sử dụng và tất cả các tài liệu liên quan đến trong quá trình sản xuất đã được đánh giá là nguy cơ và tiềm năng độc tính.

  pdf23p bengoan741 24-12-2011 48 11   Download

 • Sự hiện diện của màu sắc dễ nhận thấy trong chất thải thủy sản xảy ra trong một số các thiết lập công nghiệp. Nổi bật trong số này là giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế biến ướt dệt. Trong trường hợp cuối cùng, màu sắc trong nước thải là thuốc nhuộm đó không phải là cố định trong nhuộm sợi, vải, sợi, hàng may mặc đang được xử lý.

  pdf21p bengoan741 24-12-2011 57 11   Download

 • Ô nhiễm của các cơ quan nước xã bởi thuốc nhuộm thải ra từ các nhà máy dệt may và dyehouses đại diện cho một mối quan tâm lớn đến môi trường. Mặc dù hiện nay một loạt các phương pháp vật lý và hóa học có sẵn để làm phai thuốc nhuộm, nước thải bị ô nhiễm (Hảo et al, 2000), quy trình thay thế dựa trên các nguyên tắc công nghệ sinh học đang thu hút quan tâm ngày càng tăng (Kandelbauer và Gübitz, 2005) kể từ khi họ thường tránh tiêu thụ cao số lượng các hóa...

  pdf23p bengoan741 24-12-2011 55 10   Download

 • Thuốc nhuộm có được áp dụng đối với nền dệt may và các hàng ngàn năm, và dyers và nhà cung cấp của họ đã liên tục tìm cách để phát triển các quy trình và sản phẩm mới dẫn đến kết quả tốt hơn hoặc chi phí thấp hơn, lần lượt dịch vào lợi ích thương mại. Trong vài thập kỷ qua, tác động môi trường của những sản phẩm và quy trình đã trở thành một phần ngày càng lớn của nhiệm vụ nhuộm.

  pdf19p bengoan741 24-12-2011 42 9   Download

 • "Save the Earth để tiết kiệm tương lai". Ngay từ khởi đầu của quá trình đô thị hóa và công nghiệp với những tiến bộ trong khoa học công nghệ, nó đã dần dần nhận ra rằng sự tăng trưởng không thể được coi là một điều tốt nếu chúng ta bỏ qua các môi trường mà chúng ta đang sống. Các hóa chất công nghiệp dệt may gia công có tầm quan trọng của riêng của nó, là một trong những nhu cầu cơ bản của xã hội và hiện nay nó là ở giữa của một chuyển dịch...

  pdf33p bengoan741 24-12-2011 39 8   Download

 • Nước thải công nghiệp thường được thải ra hệ thống thoát nước, thành phố trực thuộc Trung ương ở các nước đang phát triển kể từ những năm 1920. Trước đây, phần lớn nước thải được thải ra vùng nước thủy triều mà không cần điều trị bất kỳ.

  pdf42p bengoan741 24-12-2011 42 7   Download

 • Wastewater of the dyeing unit of the Hanoi textile-dyeing Company (Hanosimex) was treated by coagulation method with the HBM/KT powder and by catalytic oxidation with the hydrogen peroxide (H2O2) over HBM/TB catalyst. HBM/KT coagulator and HBM/TB catalyst were prepared at the Laboratory of Surface Sciences and Catalysis, Institute of Chemistry, Vietnamese Academy of Science and Technology.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 13 2   Download

 • In this paper the ability of Cassia fistula seed gum in color removing reactive red 195 solution has been tested by Jar-test experiment. The influence of several parameters such as pH, agitation speed, reaction time, gum dosage or initial dye concentration (IDC) have been tested.

  pdf7p sansan2 26-05-2018 1 0   Download

 • Almost 4000 years ago Egyptians and Babylonians used aluminum compounds in various chemicals and medicines. Herodotus mentioned alum in the fifth century b.c. and Pliny referred to “alumen,” now known as alum, as a mordant to fix dyes to textiles around 80 a.d. In 1754 Marggraf showed that a distinct compound existed in both alum and clays. In 1761 the French chemist Guyton de Morveau proposed the name “alumine” for the base in alum, identified in 1787 by Antoine Lavosier as the oxide of a then-undiscovered element.

  pdf40p dienthoi 09-05-2013 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản