intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định đầu tư

Xem 1-20 trên 6205 kết quả Thẩm định đầu tư
 • KIỂM SOÁT DỰ ÁN 1. NỘI DUNG Sự cần thiết của việc kiểm soát dự án Quy trình kiểm soát dự án Kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra 2 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25.1 Kiểm sốt dự án THẢO LUẬN Anh/ Chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm để cho thấy sự cần thiết của việc kiểm soát dự án? 3 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KIỂM SOÁT DỰ ÁN Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra Thấy sớm những vấn đề nảy sinh...

  pdf18p meoheo5 05-05-2011 355 136   Download

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2004 - 2005: Thẩm định đầu tư phát triển gồm 11 chương có nội dung trình bày về vai trò của thẩm định dự án, chiến lược thẩm định các dự án đầu tư công cộng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, chiết khấu và các tiêu chuẩn đề đánh gia đầu tư và các nội dung khác.

  pdf4p qtrrtc 23-07-2014 85 16   Download

 • Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 2 - Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án của giảng viên Nguyễn Tấn Bình sẽ giới thiệu tới các bạn các quan điểm thẩm định dự án; giá tài chính và giá kinh tế; các tiêu chí thẩm định dự án.

  pdf26p codon_10 05-04-2016 75 10   Download

 • Nội dung bài 2: Tìm hiểu ngân lưu tài chính của dự án thuộc bài giảng Thẩm định Đầu tư Phát triển trình bày về phân tích tài chính, ngân lưu ròng tài chính, kiểu hình ngân lưu tài chính dự án, bảng ngân lưu tài chính, các bước ngân lưu ròng của dự án, chi phí đầu tư, chi phí chìm.

  pdf10p phuongpham357 21-07-2014 181 7   Download

 • Bài giảng Thẩm định Đầu tư Phát triển bài 4: Ước tính chi phí vốn tài chính trong thẩm định dự án trình bày về chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay, chi phí vốn và rủi ro, chi phí vốn bình quân trọng số, nguyên tắc chiết khấu ngân lưu, ước tính chi phí nợ vay,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung môn học một cách cụ thể.

  pdf21p phuongpham357 21-07-2014 158 6   Download

 • Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 7: Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án trình bày các đối tượng có quyền lợi trong dự án, các nhà tài trợ vốn cho dự án, đầu tư vốn chủ sở hữu, uy tín vay nợ của dự án, tài trợ dự án bằng nợ vay ngân hàng thương mại, tài trợ dự án bằng trái phiếu, huy động vốn cho dự án, các cứu xét khác trong huy động vốn, ước tính khả năng vay nợ của dự án.

  pdf9p phuongpham357 21-07-2014 165 6   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề "Xử lý vốn lưu động trong thẩm định tài chính" thuộc "Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 4" của Nguyễn Tấn Bình. Bài giảng tập trung trình bày vốn lưu động và thẩm định dự án; lưu ý một số khoản mục trong báo cáo ngân lưu dự án. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf35p codon_10 05-04-2016 71 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tư liệu để học tập. Dưới đây là bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 9: Giới thiệu phân tích kinh tế trong thẩm định dự án trình bày về sự khác biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế, nội dung thẩm định kinh tế, giá tài chính và giá kinh tế, cơ sở lý thuyết để ước lượng giá kinh tế.

  pdf4p phuongpham357 21-07-2014 169 5   Download

 • Sau đây là bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 10: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế tại thị trường không biến dạng trình bày xác định lợi ích kinh tế của dự án, xác định chi phí kinh tế của dự án, xác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của dự án. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

  pdf8p phuongpham357 21-07-2014 158 5   Download

 • Xử lý lạm phát và giá cả trong thẩm định tài chính là vấn đề thuộc "Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 3" của Nguyễn Tấn Bình. Bài giảng đi sâu nghiên cứu các khái niệm cơ bản về giá danh nghĩa, giá thực, mức giá và chỉ số giá,...; giá trị danh nghĩa và giá trị thực; kỹ thuật xử lý trong thẩm định dự án;...

  pdf22p codon_10 05-04-2016 66 5   Download

 • Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 5&6 - Phân tích độ nhạy và rủi ro đã được Nguyễn Tấn Bình biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản tại sao phải phân tích rủi ro; phân tích rủi ro để làm gì; cách thức đo lường rủi ro;...

  pdf21p codon_10 05-04-2016 43 5   Download

 • Bài 1: Giới thiệu thẩm định dự án thuộc bài giảng Thẩm định đầu tư Phát triển trình bày các bước thẩm định dự án, hình thành ý tưởng và xác định dự án, lựa chọn hình thức đầu tư, phân tích nhu cầu sơ khởi. Tài liệu này giúp ích cho quý thầy cô và các bạn sinh viên trong quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf7p phuongpham357 21-07-2014 179 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Thẩm định Đầu tư Phát triển bài 3: Phân tích dự án từ các quan điểm khác nhau do giáo viên Trần Thị Quế giang biên soạn trình bày về các quan điểm thẩm định, các quan điểm phân tích, các loại hình phân tích, ngân lưu tài chính so với ngân lưu kinh tế. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf6p phuongpham357 21-07-2014 153 4   Download

 • Nội dung chương 15: Tiền lương kinh tế của lao động giá trị kinh tế của đất đai thuộc bài giảng Thẩm định Đầu tư Công trình bày về vấn đề tiền lương trong thẩm định dự án, tiền lương kinh tế đối với lao động có kỹ năng trong thị trường lao động cạnh tranh, tiền lương kinh tế của lao động không kỹ năng, giá trị kinh tế của đất đai.

  pdf3p phuongpham357 21-07-2014 160 5   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 8: Phân tích độ nhạy và rủi ro trình bày về mô hình cơ sở và rủi ro, giá trị hoán chuyển, phân tích kịch bản, bất định và rủi ro, kết quả chạy mô phỏng Monte Carlo.

  pdf10p phuongpham357 21-07-2014 161 4   Download

 • Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 12: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng trình bày về các loại biến dạng thị trường, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp, xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế và trợ cấp.

  pdf11p phuongpham357 21-07-2014 164 4   Download

 • Bài 13: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế hàng ngoại thương thuộc bài giảng Thẩm định Đầu tư Công giúp người tham khảo hiểu thêm về hàng phi ngoại thương, hàng ngoại thương và hàng có thể ngoại thương, hàng có thể nhập khẩu không bị biến dạng, hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu, hàng xuất khẩu chịu thuế xuất khẩu.

  pdf7p phuongpham357 21-07-2014 177 5   Download

 • Bài giảng Thẩm định Đầu tư Công bài 14: Chi phí vốn kinh tế trình bày về công thức chi phí vốn kinh tế, tiết kiệm hộ gia đình, tiết kiệm doanh nghiệp, tiết kiệm nước ngoài, đầu tư hộ gia đình, đầu tư doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung môn học này.

  pdf7p phuongpham357 21-07-2014 178 5   Download

 • Bài giảng Chương 3: Thẩm định đầu tư công xây dựng biên dạng ngân lưu tài chính cho các dự án từng bước giải thích cách xây dựng các biên dạng ngân lưu của một dự án, đồng thời thảo luận tác động của những quan điểm đầu tư khác nhau lên biên dạng dự án.

  pdf16p codon_08 20-02-2016 74 5   Download

 • Có thể thấy việc thẩm định kinh tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các dự án khác nhau trong xã hội. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Chương 7: Mục đích và khuôn khổ thẩm định đầu tư kinh tế".

  pdf4p codon_08 20-02-2016 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thẩm định đầu tư
p_strCode=thamdinhdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2